Kaksi isoa isoa asiaa: strategiaohjelman seuranta ja Yleiskaavan ja Östersundomin osayleiskaavan valmistelutilanne. Nämä molemmat ”merkitään tiedoksi”. Päätösasioissa mm. Jätkäsaaren Bunkkerin toteutuskilpailu, tonttivuokrausta ja kaupunkitutkimusta. Koko lista liitteineen löytyy täältä.

KAUPUNKISUUNNITTELU- JA KIINTEISTÖTOIMI

1 V 26.11.2014, Jätkäsaaren Bunkkerin toteutuskilpailun järjestäminen

ok. Jätkäsaaressa sijaitseva jyhkeä alunperin varastona toiminut ”bunkkeri”-rakennus on ollut haastava tapaus. Jossain vaiheessa suunnitelmissa oli sijoittaa tönöön mm. koulua, kirjastoa sekä liikuntatiloja, mutta suunnitelmat ovat eläneet ja jäljelle on jäänyt lähinnä tarve järjestää Jätkäsaaren tulevan koulun liikuntatilat bunkkeriin.

Nyt Bunkkeri-rakennuksesta järjestetään toteutuskilpailu, jonka tavoitteena on löytää Jätkäsaaren maamerkkirakennukselle uusi omistaja, joka samalla toteuttaisi Jätkäsaareen uimahallin ja koulun liikuntatilat 31.5.2019 mennessä. Kaupunki puolestaan sitoutuu vuokraamaan tilat vähintään 20 vuodeksi. Asemakaavoitusta on tarkoitus viedä nopeasti läpi toteutuskilpailun rinnalla.

Fonecta_fi_-_Suomen_kartta__karttahaku__karttapalvelu__reittikartta__reittihakuOsaltaanhan tässäkin on kyse investointikaton kiertämisestä – kun kaupunki ei itse toteuta vaan tulee vuokralaiseksi, ei hanke rasita investointikattoa. Mutta toisaalta idea yhdistää jopa 20 000kem2 asuntorakentamista Bunkkeriin on mainio ja onnistuu varmaankin parhaiten juuri toteuttamiskilpailun kautta. Jossain havainnekuvissa muistelen nähneeni hienoa ideointia katolle rakentuvista uudisrakenteista.

2 V 12.11.2014, Meilahden kahden opetustoimintaa palvelevan korttelialueen tonttien vuokrausperusteet (tontit 15520/8 ja 14, Töölöntullinkatu 4 ja 6)

ok. Uusitaan vuoden vaihteessa päättyvä vuokrasopimus aina vuoteen 2065 saakka. Samalla hyvä esimerkki siitä miten vanhat vuokrasopimukset ovat Helsingissä jääneet jälkeen. Tänä vuonna tontista maksetaan vuokraa noin 41 500 euroa ja ensi vuonna uuden vuokrasopimuksen tullessa voimaan 143 000 euroa. Hinta perustuu tasoon 400€/m2 rakennusoikeutta ja vastaa Helsingin yliopiston Meilahden kiinteistöjen tonttivuokratasoa.

3 V 12.11.2014 Käpylästä Kiinteistö Oy Mäkelänkatu 91:lle vuokratun tontin vuokrausperusteet (Tontti 25847/2)

ok. Mäkelänkadun ja Koskelantien risteyksessä sijaitsevan entisen Amerin pääkonttorin omistaja suunnittelee uudistuksia, joita varten vuokrataan tontti vuoteen 2065 saakka.

4 V 12.11.2014, Suutarilan asuntotonttien ja autopaikkatontin vuokrausperusteet (tontit 40120/3, 40122/2 ja 4, 40123/4 ja 40136/2)
5 V 12.11.2014 Linnanpellon, Kontulan ja Mustanpuronpuiston asuntotonttien ja yhteiskäyttötontin vuokrausperusteet (Tontit 47233/11, 47290/4, 47291/3, 47291/4, 47293/10, 47295/3 ja 47298/1)

ok. Rutiininomaisia tonttivuokrapäätöksiä.

KAUPUNGINJOHTAJA

3 Valtuutettu Tuomas Rantasen toivomusponsi koskien Kruunuvuorensilloista tehtävää sitovaa siltapäätöstä vuoden 2014 aikana

ok. Tuomas kantoi ponnessaan huolta siitä että kaupunki tulee saada käärittyä täysmääräisesti itselleen Kruunusilloista syntyvä kaavoitushyöty. Kovasti vakuutellaan että Kiinteistötoimi ottaa tämän huomioon ja mm. tontteja ryhdytään luovuttamaan myymällä vasta toteutuspäätöksen jälkeen. Yllättävän pieneksi rakennusoikeuden yksikköhinnan arvonnousu on mielestäni kuitenkin määritelty, noin 10 prosenttiin. Voisi kuvitella eron olevan helposti suurempikin.

4 Iltakouluasia: Strategiaohjelma 2013-2016 seuranta

Iso iso asia eli strategiaohjelman toteutuminen. Päätösesitys on vain ”merkintä tiedoksi”, mutta tähän tullaan palaamaan vielä monasti kun tammikuussa valtuusto kokoontuu tarkastelemaan puolivälin seminaariin saavutuksiaan.

Seurattavia mittareita voi ihmetellä tästä taulukosta.

RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖTOIMI

1 Lisäys Länsimetro Oy:n osakassopimukseen

ok. Länsimetro Oy hoitaa metroa Ruoholahdesta Matinkylään. Helsinki omistaa yhtiöstä 28% ja Espoo 72%. Nyt kun metroa kaivetaan länteen lisää, tehdään uusi osakassopimus, jonka mukaisesti Helsingin omistusosuus laskee 15 prosenttiin.

KAUPUNKISUUNNITTELU- JA KIINTEISTÖTOIMI

1 Asunto Oy Pietarinkatu 6 autopaikkojen hallintaan oikeuttavien osakkeiden myyminen

ok. Kaupunki on omistanut jostain syystä Pietarinkadulla asuintalon kellarista 176 autopaikkaa. Nyt ne myydään 6,7 miljoonan euron velattomaan kauppahintaan. Yhden autopaikan markkinahinnaksi muodostuu sijainnista riippuen 35 080 – 45 192 euroa.

2 Lauttasaaren huoltoasematontin varaaminen YIT Rakennus Oy:lle kumppanuuskaavoitusta ja asuntohankkeen suunnittelua varten (Lauttasaari, tontti 31039/1)

ok. Varataan tontti YIT:lle, joka haluaisi rakentaa asuntoja entiselle huoltoasematontille Lauttasaareen. Arviolta 30-38 asuntoa mahtuisi. Tontti haastava Länsimetron läheisyyden vuoksi.

3 Kiinteistöviraston eräitä virkoja ja virkanimikkeitä koskevat muutokset

ok. ”Osa kiinteistöviraston tehtävänimikkeiden nykyaikaistamista”. Viranhaltijat ovat antaneet suostumuksensa virkojen nimikkeiden muuttamiseen ja muutoksiin on saatu kaupunginkanslian puoltavat lausunnot.

4 Iltakouluasia: Helsingin uuden yleiskaavan ja Östersundomin yhteisen yleiskaavan valmistelun tilannekatsaus

Toinen iso iso asia. Tämäkin tiedoksi.

SIVISTYSTOIMI

2 Yhteistyösopimus kaupunkitutkimus ja metropolipolitiikka – tutkimus- ja yhteistyöohjelman toteuttamisesta vuosina 2015 – 2018

ok. Erittäin laajapohjainen kaupunkitutkimus- ja yhteistyöohjelma. Mukana sekä Helsingin, Espoon, Vantaan ja Lahden kaupungit, valtionvarain- ja ympäristöministeriöt, Helsingin yliopisto että 9 pääkaupunkiseudun ammattikorkeakoulua. Helsingin vuotuinen rahoitusosuus 168 000 euroa.

Vuosina 2010-2014 ohjelmassa saatiin aikaan mm:

Ohjelman rahoittamissa akateemisissa perustutkimushankkeissa on vuodesta 2010 lähtien syntynyt yli kolmekymmentä vertaisarvioitua kotimaisissa ja kansainvälissä alan lehdissä tai kirjoissa julkaistua tie- teellistä artikkelia, lähes sama määrä Pro Gradu-tutkielmia tai muita vastaavia opinnäytetöitä ja lukuisia konferenssipapereita sekä yleista- juisia artikkeleita. Osa rahoitetuista hankkeista on ollut osa laajempia, usein monivuotisia ja usein myös muista lähteistä rahoitettuja hankeko- konaisuuksia. Hankkeissa on työskennellyt väitöskirjatutkimustensa parissa jatko-opiskelijoita ja hankkeiden myötä on toteutettu ulkomaan- vierailuja sekä lukuisia tutkijaseminaareja ja vastaavia tilaisuuksia.

Hienoa että Helsinki on mukana edistämässä tällaista tutkimusta. Ainoa kysymys joka minulle tästä herää on oikeastaan missä laajudessa tutkimustietoa on suunniteltu julkaistavan, silloin kun mahdollista, myös avoimena datana.

Tsekatkaapa muuten ”Työkaluja metropolialueen kehittämiseen” -julkaisusta ”Strateginen johtaminen kuntaorganisaatiossa: kompromissien ja valintojen yhdistämisen vaikeus” -artikkeli…

3 Lausunto opetus- ja kulttuuriministeriölle vapaan sivistystyön rahoitusta koskevasta hallituksen esitysluonnoksesta

ok. Lausunto suhtautuu positiivisesti esitysluonnoksen tavoitteeseen oppilaitosten yhdenvertaisesta kohtelusta. Tämän uskotaan parantavan selkeyttä ja ennakoitavuutta.

Lausunnon kritiikki liittyy, ei kovin yllättäen, rahoitukseen. Valtionosuuksia ollaan leikkaamassa mutta, ei kovin yllättäen, rakenteellisia säästöjä ei ole luvassa. Lausunto toteaa myös että pääkaupunkiseudun valtionosuudet (12 % koko Suomen määrästä) eivät vastaa väestömäärän osuutta (20 %).

4 Helsingin Musiikkitalo Oy:n toimintamallin ja osakassopimuksen uudistaminen

ok. Musiikkitalon toimintamallia muutetaan siten että palveluyhtiölle jää katetta, jolla se voi vastata tavanomaisista korjauksista ja hankinnoista. Ylipäätään vaikuttaa yksinkertaisemmalta ja selkeämmältä. Hyvä.

5 Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy:n osakassopimuksen muuttaminen

ok. Muutosten taustalla on opetus- ja kulttuuriministeriön pyyntö ammattikorkeakoulujen ylläpitäjille toimittaa uudistuvan ammattikorkeakoululain mukaiset yhtiöjärjestykset ja osakassopimukset ministeriöön. Kun muutokset on tehty lain edellyttämällä tavalla, ammattikorkeakouluja ylläpitävien yhtiöiden toimiluvat uusitaan valtioneuvoston päätöksellä niin, että ne tulevat voimaan 1.1.2015.

Hupaisaa sinällään että Helsingin hallinnon mielestä näemmä mm. ehdotetut muutokset osakassopimukseen on salassapidettävää, joten liitettä ei ole verkossa. Googlasin löytyykö alkuperäistä sopimusta verkosta, niin löysin Helsingin salassapitämän dokumentin avoimesti Kauniaisen kotisivuilta. Radikaalisti avoin Kauniainen!

6 Sopimus Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy:n tilojen vuokrauksessa noudatettavista yleisistä periaatteista

ok. ”Tilojen vuokrauksessa noudatettavia yleisiä periaatteita koskevalla sopimuksella Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy:n omistajat sopivat yhtiölle vuokrattavien tilastrategian mukaisten koulutus- ja muiden tilojen vuokrauksessa noudatettavista yleisistä periaatteista. Sopimus on tarpeen, koska tilastrategiaan sisältyvät hankkeet ovat yhtiön ja sen omistajien kannalta taloudellisesti merkittäviä ja periaatteellisesti laajakantoisia.”

Metropolian tilastrategian kaupunginhallitus on puolestaan hyväksynyt jo kesäkuussa 2012.