Maanantain kaupunginhallituksen lista vähän kevyempi. Hyvä niin, rankka viikko Palmia-valtuustoineen tulossa. Kaksi iltakouluasiaa: ”Automaattimetron ja Länsimetron tilannekatsaus” sekä ”Nuorten hyvinvointi ja nuorisotakuun toteutumisen seuranta”. Olen antanut itseni ymmärtää että Länsimetron osalta ei ole odotettavissa suuria juhlauutisia. Koko lista liitteineen löytyy täältä.

1 V 22.10.2014, Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan virkasuhteen päättyminen

ok. Tämän syksyn mielenkiintoiset kuviot sen kun jatkuvat. Tätä nykyä Helsingin kaupunginjohtaja ja apulaiskaupunginjohtajat valitaan seitsemän vuoden kausiksi kerrallaan. Tämä on demokratian kannalta melko ikävää kun vaalit ovat neljän vuoden välein. Kaupungin johto ei vastaa poliittisia voimasuhteita. Tämän vuoksi olemme ajaneet Helsinkiin jo toistakymmentä vuotta ns. pormestarimallia, jossa pormestari ja apulaispormestarit valittaisiin aina vaalikausittain vaalituloksen mukaisesti. Tämä olisi myös kuntalain hengen mukaista toisin kuin nykyinen malli, jossa kaikki yhdessä leikimme että valitsemme epäpoliittisia virkamiehiä, vaikka tosiasiassa valinnat ovat poliittisia.

Nykyisen järjestelyn valuviat näkyvät selvästi. Kaupunkisuunnittelusta vastaavaa tointa on hoitanut viimeisen seitsemän vuoden ajan demaritaustainen Hannu Penttilä. Seitsemän vuotta sitten sosialidemokraatit olivat yhä valtuuston toiseksi suurin puolue ja heille kuului oikeutetustikin kaksi apulaiskaupunginjohtajaa. Nyt demarit ovat olleet kolmanneksi suurin puolue jo viisi ja puoli vuotta. On aika vaihtaa kaupunginjohtajaa vihreämpään suuntaan. Ainakin Osmo Soininvaara on ilmoittanut kiinnostuksensa pestiin.

Kuulen heti vastalauseen. Miksi apulaispormestareiden tulisi olla poliittisia? Perustelu on selkeä: ylimmät virkamiehet käyttävät merkittävää poliittista valtaa. Heidän poliittisella taustallaan on merkitystä. On rehellisempää että taustat tuodaan julkisesti esiin eikä jatketa nykyistä jo farssin piirteitä saanutta menettelyä enää yhtään pidempään. Alemman tason virkamiesten poliittisista läänityksistä Helsingissä on päästy eroon jo aiemmin ja hyvä niin.

Tavoitteena on että valtuusto valitsee uuden apulaiskaupunginjohtajan 26.11.2014. ja nykyisen akj:n virkasuhde päättyy 13.1.2015.

KAUPUNKISUUNNITTELU- JA KIINTEISTÖTOIMI

1 V 22.10.2014, Bulevardi 12:n asemakaavan muuttaminen (nro 12258, Kamppi)

ok. Ns. WSOY:n talo muuttuu takaisin asunnoiksi, joita siinä alunperin on ollut. Rakennusta suojellaan sr-1 -merkinnällä ja myös sisätilojen kiinteitä rakenteita suojellaan.
www_hel_fi_static_public_hela_Kaupunginhallitus_Suomi_Esitys_2014_Kanslia_2014-10-06_Khs_35_El_FFB16B0D-0C38-4EC1-B53F-A4C2C9877D25_Liite_pdf
Mielenkiintoista sinällään että taloa aikanaan 1920-luvulla korotettu kahdella kerroksella.

KAUPUNGINJOHTAJA

4 Valtion ja Helsingin seudun kuntien välinen sopimus suurten infrahankkeiden tukemiseksi ja asumisen edistämiseksi

ok. Kataisen hallituksen viimekeväisen kehysriiheen ja Stubbin hallituksen ohjelmaan liittyviä päätöksiä. Helsingin seudun kunnat sitoutuvat rakentamaanja kaavoittamaan lisää. Vastaavasti valtio sitoutuu osallistumaan alueen suuriin liikenneinvestointeihin. Helsinkiä tässä koskettavat eniten päätökset Pisaran rahoittamisesta ja valtion toimintojen päättymisestä Malmin lentokentällä viimeistään vuonna 2020. Eli Pisara rakennetaan ja Malmin lentokenttä suljetaan, kaavoitus tiivistyy. Hyvä. Lapio maahan.

RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖTOIMI

2 Lausunto Etelä-Suomen aluehallintovirastolle Puolustusvoimien hakemuksesta (Santahaminan raskasaseammunnat)
3 Lausunto Etelä-Suomen aluehallintovirastolle Puolustusvoimien hakemuksesta (Santahaminan pistooli- ym. ampumarata)

ok. Pitäähän poikain ampua saada. Santahaminassa ammutaan raskailla aseilla ja käytetään räjähteitä hakemuksen mukaan noin 125 päivänä vuodessa. Santahaminan ampumaradoilla ammutaan noin 1,45 miljoonaa laukausta vuosittain.

Kaupunginhallitus puoltaa lupien myöntämistä jos ympäristölautakunnan esittämät näkökohdat (meluntorjunta, toiminnan ympäristövaikutukset) huomioidaan.

KAUPUNKISUUNNITTELU- JA KIINTEISTÖTOIMI

1 Valtuutettu Hannu Oskalan toivomusponsi Seurasaaren vesijohtoverkon ylläpitovastuun siirtämisestä HSY:lle

ok. Tärkeintä on että Seurasaaren viemäri ja vesijohtoverkko saadaan korjattua. Pitäisi olla valmista jo keväällä.

2 Poikkeamishakemus (Kulosaaren korttelin 42055 tontti 1, Svinhufvudintie 3 / Tupavuori 6)

ok. Täydennysrakentamista Kulosaaressa. Kerros lisää kerrostaloon ja pihalle rivari.

SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI

1 Selvitys sosiaaliasiamiesten toiminnasta vuodelta 2013

Mikä on sosiaaliasiamies? ”Jos asiakas on tyytymätön saamaansa kohteluun tai palveluun sosiaalihuollossa tai tarvitsee neuvoja oikeuksistaan sosiaalihuollossa, hän voi olla yhteydessä sosiaaliasiamieheen. ok.

Selvityksen mukaan sosiaali- ja terveysviraston uusi rakenne mahdollistaa parempaa palvelua tulevaisuudessa, mutta henkilöstöresurssien niukkuus on ollut ongelma:

”Organisaatiouudistuksen myötä sosiaaliasiamiesten määräksi vahvistui 1.1.2013 alkaen kaksi kokoaikaista henkilöä. Vahvistettu resurssi ei ole kuitenkaan toteutunut sosiaaliasiamiestyössä vuonna 2012. Vuoden alkupuolen aikana (heinäkuun loppuun) on ollut käytössä kahden osa- aikaisen työntekijän työpanos ja vuoden loppupuolen aikana on lähtö- kohtaisesti työskennelty yhden osa-aikaisen ja yhden kokoaikaisen henkilön resurssina, joskin viimeksi mainitussa tilanteeseen on tullut myös merkittävä vajaus useamman kuukauden aikana syksyllä 2013.

Jatkumon kaltainen heikko asiamiesresurssitilanne on johtanut siihen, että lakisääteisten työtehtävien hoitamisen edellytykset ovat olennaisesti ja ratkaisevasti kaventuneet, mikä puolestaan on vaikuttanut sosiaalihuollon asiakkaan asemaan sitä heikentäen sekä yksittäisen asiakkaan tasolla että myös asiakasryhmätasolla.”

2 Lausunto ALTTI- ja VERTTI -selvityksistä ja selvitysten toimenpide-ehdotuksista

ALTTI, VERTTI? Mistä on kyse?

ALTTI -selvityksessä on tarkasteltu ilman huoltajaa tulleiden alaikäisten turvapaikanhakijoiden vastaanottoa ja vastaanottojärjestelmän kehittämistarpeita. Selvityksen suositukset pohjautuvat lapsen edun toteutumiseen.

VERTTI -selvityksessä on keskitytty aikuisten kansainvälistä suojelua saavien henkilöiden muuttoon vastaanottokeskuksista kuntiin.

Lausunto suhtautuu selvityksiin ja suosituksiin positiivisesti. ”Selvitykset ja niiden tausta-aineistot ovat tarpeellisia ja suositukset osaltaan selkiyttävät nykykäytäntöjä ja tuovat parannuksia nykyisiin, vaihteleviin toimintakäytäntöihin.”