Vähiin käy ennen kuin loppuu! Kokoukset tältä vuodelta nimittäin. Tämän viikon suurimpia asioita ovat sote-viraston virastopäällikön valinta ja lausunto Helsingin seudun maankäyttösuunnitelman, asuntostrategian ja liikennejärjestelmäsuunnitelman luonnoksista. Koko lista liitteineen löytyy täältä.

1 V 10.12.2014, Sosiaali- ja terveysviraston virastopäällikön virkaan ottaminen

Virastopäällikön valinta on monipolvinen prosessi, jossa henkilöä pohti ensin sosiaali- ja terveyslautakunnan asettama ”työryhmä”, sitten lautakunta itse antoi lausunnon kaupunginhallitukselle, nyt kaupunginhallitus esittää ehdokasta valtuustolle ja viimeiseksi valtuusto päättää valinnasta toivottavasti jo tämän vuoden puolella.

Sote-lautakunnassa lautakunnan työryhmän pohjalta esittelijä esitti virkaan vs. virastopäällikkönä heinäkuusta lähtien toiminutta Hannu Juvosta. Lautakunta äänesti esityksestä ja äänestyksen voitti Juvosen sijaan Juha Jolkkonen. Lautakunnassa vihreiden äänet hajosivat.

Hannu Juvonen

Hannu Juvonen

Nyt kaupunginhallitukselle esittelijä (apulaiskaupunginjohtaja Sutinen) esittää jälleen valittavaksi Hannu Juvosta (hakija 1) Jolkkosen (hakija 2) sijaan. Pääasiallinen peruste on listatekstin perusteella muutosjohtajuus:

Viran kelpoisuusehtoihin, perustuslain 125 §:n mukaisiin yleisiin nimitysperusteisiin, hakuasiakirjoihin, työ-, hallinto- ja johtamiskokemukseen, sosiaali- ja terveydenhuollon tuntemukseen ja haastatteluissa ilmenneisiin seikkoihin viitaten hakija 1 on sosiaali- ja terveysviraston virastopäällikön virkaan parhaiten soveltuva. Hakijan 1 työ-, hallinto- ja johtamiskokemus sekä sosiaali- ja terveydenhuollon tuntemus ovat laaja-alaisemmat kuin hakijoiden 2 ja 3, joiden hallinto- ja johtamiskokemus painottuu täytettävänä olevan tehtävän kannalta enemmän varsinaisiin lääkäri- ja asiantuntijatehtäviin. Hakijalla 1 on kokemustaustansa, tähänastisen toimintansa ja henkilökohtaisten ominaisuuksiensa perusteella parhaat edellytykset menestyksellisesti hoitaa virastopäällikön virkaa haastavassa muutostilanteessa.

Helsingin sosiaali- ja terveysviraston vetäminen on huikea urakka. Palkkaukseksi esitetään 10 268 euroa – suoraan sanottuna vastuuseen ja työtarjouksiin nähden palkka tuntuu pieneltä, vaikka toki korkea onkin. Alaisia on noin 15 000 ja budjetti yli 2 miljardia. Virastossa toimii lääkäreinä ja erikoislääkäreinä varmasti kovapalkkaisampaa väkeä. Myös Juvonen ja Jolkkonen voisivat varmasti moninkertaistaa tulonsa yksityisellä sektorilla tai lääkärin töitä tehden. Kutsumushommaan hakevat selvästikin.

2 V 10.12.2014, Eräiden vuoden 2014 talousarvioon merkittyjen määrärahojen ylittäminen ja siirtäminen

ok. Käyttötaloudessa on syntynyt 52,9 miljoonaa euroa ylityksiä talousarvioon verrattuna. Suurimmat ylitykset tuttuun tapaan sotessa (24m€), toimeentulotuessa (8,2m€) ja HUSsissa (12,6m€). Perusteluina sotessa työmarkkinatuen, vammaispalvelujen, terveysasemien, päivystyksen sekä psykiatria- ja päihdepalvelujen ylitykset, toimeentulotukimenoissa 6,5% kasvu toimeentulotuen tarvitsijoissa ja HUSsissa lisäkustannukset tulevat ”operatiiviselta toimialalta sekä naisten ja lastentautien tulosyksiköstä”.

Ympäristökeskuksen menot ovat ylittyneet 280 000 euroa Luontokeskus Haltian ylläpitömaksun vuoksi. Kaupunginkirjaston 1,8 miljoonan ylitys puolestaan selittyy ulkopuolisella rahoituksella.

Opetusvirasto puolestan on saanut harkinnanvaraisia valtionavustuksia 6,2 miljoonaa euroa. Uusi oppilashuoltolaki aiheuttaa lisäkustannuksia 0,7m€ ja lukiokoulutukseen valmistava koulutus 0,1m€. Yhteensä ylitystarve siis 7 miljoonaa euroa.

Määrärahasiirtoja ehdotetaan työsuhdematkalippuihin, joiden käyttäjien määrä on lisääntynyt arvioitua enemmän. (Hyvä! Määräraha 2014 yhteensä 2,7m€.)

Lisäksi Kiinteistövirasto järjestelee investointirahojaan 1,9m€ ja Kaupunginkansliasta siirretään Opetusvirastolle 0,4m€ tietotekniikkahankkeisiin.

RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖTOIMI

1 V 10.12.2014, Palmia -liikelaitoksen johtosäännön muuttaminen

ok. Johtosääntöä muutetaan yhtiöittämisen myötä.

KAUPUNKISUUNNITTELU- JA KIINTEISTÖTOIMI

1 V 10.12.2014, Vuosaaren voimalaitosalueen asemakaavan muuttaminen (nro 12248, Vuosaaren voimalaitosalue)

ok. Nyt valmistuu kaava mahdollista ”Vuosaari C” -biopolttoainevoimalaa varten. Valtuusto päättää vuonna 2015 erikseen rakennetaanko voimala vai ei.
www_hel_fi_static_public_hela_Kaupunginhallitus_Suomi_Esitys_2014_Kanslia_2014-12-01_Khs_43_El_650B7037-478D-4010-99E9-3BC3B3B20C3C_Liite_pdf
Suuria kysymysmerkkejä riittää. Vuosaaren voimala vaatii voimalainvestoinnin lisäksi myös noin 180 miljoonaa euroa maksavan energiatunnelin rakentamisen Vuosaaren ja Hanasaaren välille. Toisaalta Hanasaaren voimala-alue hiilikasoineen voidaan ottaa asumiskäyttöön, josta syntyy tuloja. Ilmastonmuutoksen torjunnan kannalta Vuosaari olisi tietenkin parempi vaihtoehto. Enkä ainakaan itse voi olla ajattelematta miten huonoa imagoa Helsingille, ”cleantech-maan”, pääkaupungille on tuollainen valtaisa hiilikasa.

KAUPUNGINJOHTAJA

3 Kaupungin hallintoelinten kokousajat ja pöytäkirjat sekä päätösten saattaminen kaupunginhallituksen tietoon vuosina 2015-2016

ok. Älköön kukaan kokoustako yhtäaikaisesti kaupunginhallituksen kanssa! Määräyksiä päätöksien tiedottamisesta, kokousajoista ja pöytäkirjojen julkipitämisestä…

4 Yleiset ennakkoäänestyspaikat Helsingissä vuoden 2015 eduskuntavaaleissa
5 Vaalipäivän äänestyspaikat Helsingissä vuoden 2015 eduskuntavaaleissa

ok. Yleisiä ennakkoäänestyspaikkoja tulisi olemaan Helsingissä yhteensä 35 ja varsinaisena vaalipäivänä sitten lappu sujahtaa uurnaan 163:ssa äänestyspaikassa.

6 Määrärahan myöntäminen kiinteistövirastolle Myllypuron lämpökeskuksen polttoainesäiliöiden siirtämiseen ja rakennusvirastolle voimalaitosalueen katujen ja pientalotonttien esirakentamiseen

ok. 2 miljoonaa euroa lämpökeskuksen polttoainesäiliöiden siirtämiseen ja 720 000 euroa asuntoalueen esirakentamiseen.

7 Määrärahan myöntäminen rakennusvirastolle Kehä I – Kivikon eritasoliittymän rakentamiseen ja tiehankkeiden suunnitteluun yhteishankkeena Liikenneviraston kanssa

ok. 15,95 miljoonaa euroa eritasoliittymän rakentamiseen. Kustannukset laskivat yllättävän paljon kilpailutuksen yhteydessä. ”Urakkasopimuksen mukainen valmistumisaika on 31.10.2016. Kaupungin osuus koko kohteen kustannuksista on 18,7 miljoonaa euroa, joka on noin 28 % aiempien vaiheiden kustannusarvioita pienempi.”

8 Helsingin Satama -liikelaitoksen yhtiöittämisen yhteydessä kaupungille jäävä omaisuus
9 Helsingin Energia -liikelaitoksen yhtiöittämisen yhteydessä kaupungille jäävä omaisuus

ok. Sataman yhtiöittämisen yhteydessä kaupungille jää omaisuutta yhteensä 121 miljoonan euron edestä. Tämä sisältää mm. rakennuksia ja laitureita.

Helsingin energian kohdalla puolestaan esittelijä esittää että kaupunki myy ”Helsinki Halli Oy:n” osakkeita Helsingin Energialle muutamalla sadalla tuhannella eurolla. Osakkeet oikeuttavat aitioon Hartwall Areenalla. Onko tällainen aitio normaalia toimintaa yrityksille nykyisinkin? Etenkin Helsingin Energialle? Voitaisiinko osakkeet myydä ihan vaan vapailla markkinoilla?

10 Edustajan nimeäminen erityisen kuntajakoselvityksen seurantaryhmään

ok. Uusi demarijäsen Tarja Tenkulan tilalle.

12 Vuoden 2015 talousarvion noudattamisohjeet

Sana muuttuu lihaksi ja talousarviopäätös rahankäytöksi.

KAUPUNKISUUNNITTELU- JA KIINTEISTÖTOIMI

1 Lausunto Helsingin seudun maankäyttösuunnitelman, asuntostrategian ja liikennejärjestelmäsuunnitelman luonnoksista

Lausunto näemmä tuodaan suoraan kaupunginhallitukselle käymättä ensin edes kaupunkisuunnittelulautakunnassa. Voisi ajatella että esim. yleiskaavaprosessiin perehtynyt lautakunta olisi mieluusti lausunut asiasta.

Lausunnossa on paljon hyvää, mm. Raide-Jokeri ja pyöräilyn pääväyläverkosto mainitaan. Tähän pitää tutustua kunnolla.

2 Tontin myynti Kiinteistö Oy Kaartinkaupungin Helmelle (Kaartinkaupunki, tontti 3052/30, os. Pieni Roobertinkatu 1-3)

ok. Myydään tontti Pikku-Robalta 7,034 miljoonan euron hinnalla. Kyseessä se entinen poliisilaitos, josta nyt puuhataan hotellia.

3 Asumisoikeusasuntojen seudullinen tarjonta ja viranomaispalveluiden järjestäminen

ok. Tällä hetkellä Helsinki, Espoo ja Vantaa muodostavat yhteisen asumisoikeuden markkina-alueen ja meillä on yhteinen järjestysnumerorekisteri. Esim. vantaalainen asumisoikeuden hakija on voinut siis hakea järjestysnumeron Helsingistä ja asumisoikeusasuntoa Espoosta.

Nyt ajatuksena on laajentaa järjestelmä seudulliseksi koskemaan koko pääkaupunkiseutua ja keskittää viranomaispalvelujen hoitaminen Helsinkiin. Mukaan otetaan Hyvinkää, Järvenpää, Kerava, Kirkkonummi, Mäntsälä, Nurmijärvi, Pornainen, Sipoo, Tuusulan ja Vihti. Ja ehkä Kauniainen. Hyvä. Tällaisten palvelujen tulisikin olla seudullisia.

4 Rakennuskiellon pidentäminen Alvar Aallon suunnittelemien rakennusten tontilla Vuosaaressa (nro 12316)
5 Rakennuskiellon pidentäminen Alvar Aallon suunnitteleman rakennuksen tontilla Taka-Töölössä (nro 12317)

ok. Alvar Aalto. Tarvitseeko sanoa lisää?

6 Rakennuskiellon pidentäminen Lauttasaaren koillisosan kortteleiden eräillä tonteilla (nro 12308)

ok. Rakennuskielto ollut voimassa jo vuodesta 1988. 5/6 silloin rakennuskiellon alaisesta alueesta on jo kaavoitettu ja viimeinen valmistuu 2016. Prosessin hitautta selitetään mm. Länsimetrolla.

Sinällään mielenkiintoista että alunperin rakennuskieltoa perusteltiin sillä rakennuskieltoa pelättiin muutosten ”uhkaavan Lauttasaaren luonnetta asuinkaupunginosana”. Viimeisen kahden vuoden aikana Lauttasaaressa on muutettu nimenomaan toimistoja asunnoiksi… Times they are a’changin.

SIVISTYSTOIMI

1 Valtuutettu Paavo Arhinmäen toivomusponsi Pasilan yhdistyvän peruskoulun aineopetustiloista

ok. Paavo teki seuraavan ponnen koulujen yhdistymisestä päätettäessä: ”Kaupunginvaltuusto edellyttää, että selvitetään mahdollisuus, miten Eläintarhan ala-asteen koulun ja Savonkadulla sijaitsevan Stadin ammattiopiston toimipaikan tiloissa turvataan yhtenäisen peruskoulun vaatimat aineopetustilat.”

Opetusvirasto vastaa että:

”Yhdistyneen peruskoulun tarvitsemat aineopetustilat teknistä työtä lukuun ottamatta tulevat sijaitsemaan nykyisen Eläintarhan ala-asteen koulun tiloissa ja/tai Stadin ammattiopistolta vapautuvissa tiloissa kesästä 2016 lähtien. Aineopetustilojen toteutukseen voidaan käyttää osittain Alppilan koulukiinteistön nykyisiä kalusteita ja varusteita. Selvitys tilojen soveltuvuudesta, muutostarpeista ja kustannuksista on käynnissä.

Aleksis Kiven peruskoulun teknisen työn opetustiloja voidaan käyttää vuoteen 2018 asti, jolloin ko. koulun perusparannus alkaa. Perusparannuksen ajaksi (2018–2020) teknisen työn opetus siirtyy Käpylän peruskoulun tai Meilahden yläasteen koulun tiloihin. Perusparannuksen jälkeen yhdistyneen peruskoulun on tarkoitus palata käyttämään Aleksis Kiven peruskoulun teknisen työn opetustiloja.”

ILTAKOULUT

11 Iltakouluasia: Helsingin Energian kehitysohjelman valmistelun tilannekatsaus
1 Iltakouluasia: Päästövähennysselvitys
1 Iltakouluasia: Kansallisen Sote-uudistuksen tilannekatsaus

ok. Kolme ”iltakoulua”, mielenkiintoisia aiheita. Kaksi ensimmäistä linkittyvät toisiinsa.

Valtuusto siis tekee vuonna 2015 nyt esiteltävän valmistelun pohjalta useita kymmeniä vuosia kaupungin päästöihin ja kehittymiseen keskeisesti vaikuttavan päätöksen. Eli säilytetäänkö hiilikasat Hanasaaressa vai rakennetaanko Vuosaareen uusi voimala!

Tähän vahvasti liittyen meille kerrotaan kuinka valtuustostrategiaan kirjattu aiempaa kovempi 30% päästötavoite on jalkautettu ja kuinka se tehoaa vuoteen 2020 mennessä.

Lisäksi meille kerrotaan sote-lakiesityksen lopputulemasta.