Vuoden toiseksi viimeinen kaupunginhallitus. Kevyehkö lista. Mielenkiintoisin asia lienee Kalasataman puistosuunnitelma. Koko lista liitteineen löytyy täältä.

Lista-asioiden ulkopuolelta huomattavaa on se että kaupunginhallituksen kokoonpano muuttuu hieman vuodenvaihteessa. Vaalimatematiikan mukaisesti meillä Vihreillä on kaupunginhallitukseen 3,5 paikkaa ja Vasemmistoliitolla 1,5. Asia ratkaistiin neuvotteluissa siten että meillä Vihreillä oli 4 paikkaa kaupunginhallituksessa 2013-2014 ja Vasemmistoliitolla yksi. Seuraavat kaksi vuotta mennään sitten toisin päin, eli Vasemmistoliitto saa kaksi paikkaa ja me Vihreät vain kolme. Myös Kokoomuksen paikkamäärä muuttuu, muistaakseni heiltä yhden paikan saa Keskusta.

Vihreä valtuustoryhmä teki valinnat viime keskiviikkona. Kaupunginhallitusryhmässämme jatkamme ryhmänjohtaja Emma Kari ja minä. Uutena jäsenänä kaupunginhallitukseen nousee Otso Kivekäs. Varajäseninä toimivat Tuuli Kousa, Tuomas Rantanen ja Hannu Tuominen. Suuret kiitokset ryhmälle luottamuksesta.

1 V 14.1.2015, Kaupunginvaltuuston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajien valinta vuodeksi 2015

ok. Kaupunginvaltuusto valitsee puheenjohtajistonsa vuosittain. Vihreiden Mari Puoskari jatkaa puheenjohtajana. Varapuheenjohtajat tulevat Kokoomuksesta ja sosialidemokraateista.

Mari Puoskari

Mari Puoskari


KAUPUNKISUUNNITTELU- JA KIINTEISTÖTOIMI

1 V 14.1.2015 Vuokrausperusteet kahdelle pientalotontille Vuosaaren Aurinkolahdessa (Vuosaari, Aurinkolahti, tontit 54288/7 ja 54289/2)

ok. Vuokrataan tontteja valtion korkotukemia asumisoikeusasuntoja varten.

KAUPUNGINJOHTAJA

3 Vuoden 2016 talousarvioehdotuksen ja vuosien 2016–2018 taloussuunnitelmaehdotuksen käsittelyjärjestys

ok. Vasta on edellinen talousarvio saatu kasaan kun seuraavaa valmistellaan… Budjettikello ensi vuodelle noudattaa perinteisiä latuja. Lähetekeskustelu käydään tammi-helmikuussa, raamiehdotuksen ehdotetaan lähtevän kaupunginhallituksesta 9.3. ja varsinainen talousarvio päätetään loka-marraskuussa.

4 Eräiden hankkeiden jatkorahoitus innovaatiorahaston varoilla

ok. Myönnämme innovaatiorahastosta 2,35 miljoonaa euroa erilaisiin hankkeisiin. Suurin yksittäinen saaja on Forum Virium (950 000€).

Toiseksi suurin on kaupunginkanslian hallinnoima ”Kasvupolku”, joka kehittää ”pääkaupunkiseudun yrityspalveluiden ekosysteemiä”. Hankkeelle on aiemmin myönnetty miljoona euroa. Olisi mukava kuulla myös tuloksista samalla kun jatkorahoituksesta päätetään.

Kyllähän näitä selvityksiä lukiessa bullshit-bingo -mittari vilkkuu punaisella. Jo viime vuodelta muistan ”Suun terveyden edistäminen sosiaalisessa mediassa” -hankkeen. Tänä vuonna on kuulemma sitten mm.

Suun terveydenhuollon Facebook sivuja ylläpitää kaksi suuhygienistiä potilastyön ohessa. Sivujen sisältöä suunnataan eri-ikäisille kohderyhmille. Sivuista tiedotettiin Suomenkielisen työväenopiston opettajille ja muille vastuuhenkilöille, jotta myös ikäihmisiä ohjattaisiin sivuille tietotekniikan kursseilla. Tietoa sivustosta levitetään myös yleisötapahtumissa. Sivuille on liittynyt yli 500 tykkääjää. Sivuilla on tietoa suun itsehoidon eri alueilta. Nuuskasta kertovia artikkeleita luki 3 824 henkilöä. Tupakka ja suu –aihe kiinnosti 485 henkilöä. Hampaiden eroosiosta luki 1 262 henkilöä.

Kyllähän tämä lähinnä myötähäpeää herättää. Että ihan viisisataa tykkääjää. Onko tämä innovaatio? Kuvittelisi olevan osa organisaatioiden normaalia toimintaa 2014. Ja miten tähän projektiin on saatu kulumaan 80 000€?

Esim. sote-viraston ”sähköinen palveluseteli” -hanke puolestaan kuulostaa erittäin tarpeelliselta ja tehokkuutta parantavalta.

5 Helsinki Stadion Oy:n osakkeiden merkintä

ok. 300 000 euroa jalkapallostadionin osakkeiden merkintään. Merkinnän jälkeen helsinki omistaa yhtiön osakekannasta 80,5 % ja äänivallasta 96,9 %

6 Helsingin Satama -liikelaitoksen yhtiöittämispäätöksen täytäntöönpanon tarkistaminen
7 Helsingin Energia -liikelaitoksen yhtiöittämispäätöksen täytäntöönpanon tarkistaminen

ok. Sataman ja Energian yhtiöittäminen etenee ja matkan varrella yksityiskohdat tarkentuvat. Sataman osalta muutetaan omaisuudensiirtojärjestelyä, jotta riski ”varainsiirtoveroseuraamuksista” vähenisi. Molempien osalta päätetään lainajärjestelyistä.

8 Määrärahan myöntäminen rakennusvirastolle Pasilan esirakentamista varten

ok. 4,6 miljoonaa euroa esirakentamiseen Pasilassa. ”Louhintoja ja Pasilankadun johtosiirtoja.”

9 Eräiden kaupunginhallituksen käyttöön osoitettujen määrärahojen siirtäminen käyttötarkoitusta muuttaen

ok. Määrärahoja siirretään talousarvion kohdasta toiseen. 0,2 miljoonaa euroa tarvitaan Hitas-kauppaan ja 1,2 miljoonaa sopimuskoulujen lainoittamiseen.

RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖTOIMI

1 Kalasatamanpuiston puistosuunnitelman hyväksyminen (nro VIO 5706/1–3)

ok! Kalasatamaan on suunniteltu puisto, jonka toteuttaminen maksaa kolme miljoonaa euroa. Hyvältä näyttää! AVNGmi-Liite_pdfjS7dc1-Liite_pdfPuiston erikoispiirre ovat valoportit, jotka ”korostavat alueen pääliikesuuntaa”. Puisto valmistuu 2017.
SSDiVS-Liite_pdf
KAUPUNKISUUNNITTELU- JA KIINTEISTÖTOIMI

1 Tonttien varaaminen kehittämishankkeiden suunnittelua varten

ok. Varataan tontteja suunnittelua varten kolmessa kohteessa.

1. Tapaninvainiolle hoitokoti ja vapaarahoitteisia vuokra-asuntoja.
2. Honkasuolle energiatehokasta puurakentamista. Vapaarahoitteisia vuokra-asuntoja ja asumisoikeusasuntoja.
3. Torpparinmäessä varataan tontti ryhmärakennuttamiseen.

2 Tontin varaaminen YIT Oyj:lle perustettavan yhtiön lukuun toimitilarakennuksen suunnittelua varten (Pukinmäki, määräalat tontista 37187/3 ja kiinteistöstä 91-424-1-168)

ok. YIT haluaa suunnitella Pukinmäkeen Motorcenterin, joka on:”MotorCenter-konseptin mukainen toimitilarakennus, joka tarjoaa toimitiloja useille autoalan palvelujen tuottajille, palveluina esimerkiksi katsastus, autopesu, varaosamyynti, renkaanvaihto.”

3 Valtuutettu Pilvi Torstin toivomusponsi selvityksen teettämisestä Vuosaaren alueen peruspalveluiden riittävyyden varmistamiseksi
4 Valtuutettu Helena Kantolan toivomusponsi Vuosaaren sillan kautta kulkevan liikenteen sujuvan ja turvallisen kulkemisen varmistamiseksi
5 Valtuutettu Jussi Halla-ahon toivomusponsi koskien Vuosaaren sillan peruskorjausta sekä uuden kevyen liikenteen sillan ja terveysaseman rakentamista

ok. Viime vuonna valtuusto valitettavasti hyväksyi Meri-Rastilan osayleiskaavan, jonka valituskierros on yhä käynnissä. Päätöksen yhteydessä hyväksyttiin nippu ponsia, joista tässä osa. Pääasiaa nämä selvittelyt eivät muuta.

SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI

1 Sosiaali- ja terveysviraston uudet virat ja virkanimikemuutokset

ok. Virkoja toimien tilalle, määräaikaisia virkoja määräaikaisten toimien tilalle, muutama uusi virka ja muutama virkanimikkeen muutos.