1 V 28.1.2015, Keskustakirjaston hankesuunnitelma

ok! Keskustakirjasto etenee kohti valtuustoa. Valtio on luvannut lähes sadan miljoonan euron hankkeeseen kirjastohankkeeksi ennätykselliset 30 miljoonaa euroa ja sen rahoituksen ehtona on se että lapio menee maahan vielä tämän vuoden aikana.

2 V 28.1.2015 Asuntotonttien ja autopaikkatonttien vuokrausperusteet (Viikinmäki, tontit 36113/1, 36117/1 ja 3, 36119/1 ja 3, 36263/1 sekä 36264/1 ja 3, Tapaninkylä, tontti 39062/20)

ok. Viikinmäessä vuokrausperuste vastaa 517 euron kerrosneliömetrihintaa ja Tapaninkylässä 575 euroa. Alennusta vuoteen 2019 saakka, jolloin Viikinmäki alkaa kokonaisuutena valmistua.

KAUPUNGINJOHTAJA

3 Liputuksesta kaupungin virastoissa ja laitoksissa annettujen ohjeiden muuttaminen

ok. Thomas Wallgrenin läpi menneen valtuustoaloitteen mukaisesti ryhdytään tästedes liputtamaan myös ”romanien kansallispäivänä”.

4 Kaupunginhallituksen lausunto tarkastuslautakunnalle erillisraportista 2014

ok. Tarkastuslautakunta on tutkinut erillisraportissaan hallintokuntien sitovien toiminnallisten tavoitteiden yhteyttä kaupungin strategiaohjelmaan. Lopputulemana on että ”kovinkaan kiinteää” yhteyttä ei oikein ole.

5 Vastaus sote-uudistuksen kuntakyselyyn

Kuntaliiton hallitus on 4.12.2014 kokouksessaan päättänyt tehdä kuntakyselyn niistä asioista, jotka ovat sote-lakiluonnoksesta edellisen lausuntokierroksen jälkeen muuttuneet. Kysely keskittyy rahoitus- ja päätöksentekomalleihin ja niiden toimivuuteen.

KAUPUNKISUUNNITTELU- JA KIINTEISTÖTOIMI

1 Kaupunkisuunnitteluviraston liikennesuunnittelupäällikön virkaan ottaminen

ok. Otamme Reetta Putkosen kaupunkisuunnitteluviraston liikennesuunnittelupäällikön virkaan. Palkka on 6721 euroa kuussa.

2 Lapinlahden sairaalan säilyttävien toimenpiteiden hankesuunnitelma (os. Lapinlahdentie 6)

ok. Lapinlahtea ehdotetaan remontoitavaksi 6,85 miljoonalla eurolla. Tämä on vain ylläpitävää korjausta eikä ”korjauksilla rakennusten sisäilmaolosuhteita ei kuitenkaan saada terveellisiksi ja turvalliseksi”. Jasmin kirjoitti blogillaan että ”näillä korjauksilla vältetään se, ettei vesi tule sisään ja rakennus tuhoudu korjauskelvottomaksi”. Esittelijän mukaan toimenpiteillä on kiire.

3 Ulkosaarten Rysäkarin rakennuskiellon pidentäminen (nro 12324)

ok. Rysäkarin kohdalla rakennuskiellon jatkamista pitää miettiä. Saarelle olisi tulossa matkailuyrittäjä, jonka neuvotteluja kaupungin kanssa tulisi vauhdittaa.

4 Helsingin liikkumisen kehittämisohjelman hyväksyminen

Ohjelma hyvä ja kaupunkisuunnittelulautakunnan yksimielisesti hyväksymä. Kaupunginhallituksen tulisikin merkitä se tiedoksi ja hyväksyä ohjeellisesti noudatettavaksi.

SIVISTYSTOIMI

1 Kulttuuritoimen selvitysryhmän raportti 31.3.2014

Kulttuuritoimen selvitysryhmä ehdottaa ainoana toimenpiteenä taidemuseon ja kaupunginmuseon johtokuntien yhdistämistä ”museojohtokunnaksi” seuraavan valtuustokauden alussa. Raportin valmistelivat virastot itse ja pyrkimys oli päästä yksimielisyyteen. Sen huomaa.