Uuden kaupunginhallituksen ensimmäinen kokous! Muutokseen ei liity paljon dramatiikkaa – tästä sovittiin jo paikkaneuvotteluissa kaksi vuotta sitten vaalien jälkeen. Vihreille kuuluu matematiikan mukaan 3,5 paikkaa, Vasemmistoliitolle 1,5 ja Keskustalle 0,5. Asia järjesteltiin siten että meillä oli kaupunginhallituksessa viimeiset kaksi vuotta neljä edustajaa ja Vasemmistoliitolla kaksi. Nyt meillä sitten on tulevat vuodet puolestaan vain kolme edustajaa ja Vasemmistoliitolla kaksi. Keskustan edustaja puolestaan korvaa kokoomuslaisen.

Eniten maanantaina puhututtanevat Lapinlahden hätäkorjaukset ja asukastalotoiminnan hallinnon järjestely. Koko lista liitteineen löytyy täältä.

KAUPUNGINJOHTAJA

1 V 28.1.2015, Kiinteistölautakunnan jäsenen ja puheenjohtajan valinta
2 V 28.1.2015, Tarkastuslautakunnan jäsenen ja puheenjohtajan valinta

Kokoomus järjestelee lautakuntapaikkojaan. Pia Pakarinen siirtyy kiinteistölautakunnasta Helenin hallitukseen, joten paikka kiinteistölautakunnassa vapautuu. Terhi Koulumies luopuu tarkastuslautakunnan pj:n paikasta. Joku voisi laskea 1+1=2 mutta minä vain vihjaan!

4 V 28.1.2015, Varma Tennisklubi VTK ry:lle myönnettyjen lainojen lyhennysvapaa ja laina-ajan pidentäminen

Varma Tennisklubille ehdotetaan lyhennysvapaata tämän vuoden osalta ja laina-aikaa pidennettäväksi vuodella. Tennisklubilla on ollut vaikeuksia taloutensa kanssa viime vuosina. Tällä hetkellä lainojen pääoma on yhteensä noin 320 000 euroa ja erääntyneitä maksamattomia lainaeriä on yhteensä noin 16 000 euroa. Lyhennysvapaan aikana Varma Tennisklubin tulee lyhentää maksamattomat lainaeränsä.

Liikuntalautakunta puoltaa hakemusta. Ilmeisesti jonkin verran huonoa onneakin on ollut matkassa – kuplahalli on rikkoutunut usein. Osana järjestelyjä se puretaankin pois.

SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI

1 V 28.1.2015, Fysiatrian poliklinikkatoiminnan siirtäminen liikkeenluovutuksena Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymälle

ok. Uudellamaalla Helsinkiä lukuun ottamatta muilla kunnilla ei ole omaa fysiatrian erikoisalan erikoissairaanhoitoa vaan HUS on hoitanut palvelun jo aiemmin. Helsingin toimintojen yhdistäminen HUSsiin luvataan vahvistavan erikoisalan toimintaedellytyksiä ja purkavan päällekkäisyyksiä.

Asia oli yksimielinen sosiaali- ja terveyslautakunnassa.

KAUPUNKISUUNNITTELU- JA KIINTEISTÖTOIMI

1 V 28.1.2015, Kalasatamankadun asemakaavan muuttaminen (nro 12289, Kalasatamankatu)

Suunnitelmat elävät. Hyväksyimme muutama kuukausi sitten Kalasatamalle uuden toteutussopimuksen johon liittyen nyt hyväksymme asemakaavan muuttamisen. Asemakaavan muutos kaventaa Kalasatamankatua 25 metristä 14 metriin ja samalla katu muuttuu keskuksen kohdalla ”kävelylle ja pyöräilylle tarkoitetuksi katuaukioksi”. Alunperin ratikkalinjauksen piti kulkea tätä katua keskuksen läpi, mutta nyt se on siirretty Sörnäisten rantatielle.
www_hel_fi_static_public_hela_Kaupunginhallitus_Suomi_Esitys_2015_Kanslia_2015-01-19_Khs_3_El_68C1F9A0-79B6-42D7-98E3-01E0E43404C8_Liite_pdf
KAUPUNGINJOHTAJA

4 Vaalien ehdokasjulisteiden asentamisen ja huollon järjestäminen

ok. Vaalijulisterumba tämän kevään eduskuntavaaleissa eurovaaleissa hyväksi havaitulla tavalla. Eli julistehuollon hoitaa keskitetysti Stara.

5 Kaupunginhallituksen edustajien valinta lauta- ja johtokuntiin
6 Vaalivalmistelutoimikunnan asettaminen
7 Tasa-arvotoimikunnan asettaminen
8 Taloushallintopalvelu -liikelaitoksen johtokunnan jäsenten valinta
9 Sääntötoimikunnan asettaminen

Kaupunginhallitus valitsee keskuudestaan jäsenet valvomaan lauta- ja johtokuntia. Vaalivalmistelutoimikuntaan puolestaan nimitetään puolueiden toiminnanjohtajia.

10 Tertiääri- ja primäärilainojen myöntäminen eräille asuntotuotantotoimikunnan hankkeille

ok. 510 000 euroa tertiäärilainana yhdelle hankkeelle ja 662 400 euroa primäärilainoina viidelle hankkeelle. Asuntotuotantotoimikunnan mukainen päätös.

11 Kaupunginhallituksen asukasosallisuuden avustusten myöntämisperiaatteet ja asukastalojen hallinnon järjestely

Iso asia. Jäänee pöydälle kuten isommilla asioilla on tapana.

Helsingissä on useita kymmeniä erilaisia asukastaloja. Niiden toiminta on monimuotoista ja niiden tukijärjestelmät ovat olleet myös. Niitä on tuettu vähän sieltä ja täältä ja avustuskriteerit ovat olleet epäyhtenäiset. Hallinnon uudelleenjärjestelylle on siis perusteita. Samalla on kuitenkin pidettävä huoli siitä että lasta ei heitetä pesuveden mukana. Onko kaikilla järjestöillä aidosti mahdollisuus ottaa asukastalo hoidettavakseen? Ja onko järkevää edes yrittää työntää monenlaisia toimijoita samaan muottiin?

Keskustelu keskittyy kaupungin ylläpitämiin asukastaloihin ja niiden tulevaisuuteen. Niissä tehdään arvokasta työtä kustannustehokkkasti.

”Kaupungin ylläpitämissä asukastaloissa on yleensä yksi tai kaksi työntekijää ja heidän pääasiallinen koulutuksensa on sosionomi (AMK) tai ylempi korkeakoulututkinto sosionomi (YAMK). Lisäksi asukastaloissa työskentelee määräaikaisia työntekijöitä ja harjoittelijoita työllistämistoimenpiteiden kautta. Talot tarjoavat vuositasolla työllistymismahdollisuuksia lähes parille sadalle helsinkiläiselle, joista 15 % on maahanmuuttajia.

Vapaaehtoistoimijoiden työpanos on merkittävässä roolissa talojen toiminnassa. Helka ry:n mukaan asukastiloissa toimii yleisimmin n. 5-50 vapaaehtoista. Helka ry:n selvityksessä arvioidaan vapaaehtoisten määrän olevan n. 630 henkilöä. Taloilla tehtävän vapaaehtoistyön arvoksi on laskettu minimissään yli 650 000€, jopa n 2 milj. €.”

Mielestäni asiasta pitäisi saada lausunto sosiaali- ja terveyslautakunnalta. Tätä mieltä ovat ilmeisesti myös sosialidemokraatit ja Vasemmistoliitto. Itseäni kiinnostaisi kuulla erityisesti miten asukastalot asettuisivat sote-viraston palvelustrategiaan.

RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖTOIMI

1 Kaupunginhallituksen käsiteltäväksi otettu asia: Eteneminen automaattimetrohankkeessa

ok. Automaattimetro-saaga saa nyt viimeisen niittinsä. Sopimus Siemensin kanssa puretaan.
metro_lumisateessa_coverHKL ja kaupunginhallitus tekevät nyt kaikkensa että metro starttaa ajallaan. Mikään ei olisi taloudellisesti ja poliittisesti – ja ihan vaan koko hankkeen kannalta – kamalampi lopputulos kuin valmis metro, jossa ei saataisi vielä ajaa junia…

Oikeudenkäynnit tulevat kestämään vuosia ja koko saagasta saadaan varmasti kirjoitettua vielä useampi lehtijuttu…

2 Puhelin- ja hyvinvointipalvelujen yksikönjohtajan toimen muuttaminen puhelin- ja hyvinvointipalvelujen yksikönjohtajan viraksi

ok. Toimi viraksi.

SIVISTYSTOIMI

1 Henkilöstön kehittämispalvelut -liikelaitoksen (Oiva Akatemia) johtokunnan jäsenten valinta

ok. Kaupungin johtavien virkamiesten lisäksi johtokuntaan valitaan Kirsimarja Blomqvist, joka toimii professorina Lappeenrannan teknillisessä yliopistossa. Twitterinsä mukaan ”Knowledge Management Professor”, joka sopinee kyllä tämän puulaakin johtokuntaan paremmin kuin hyvin.

KAUPUNKISUUNNITTELU- JA KIINTEISTÖTOIMI

1 Maankäyttösopimus Itella Real Estate Oy:n kanssa (Käpylä, tontti 25827/2, asemakaavaehdotus nro 12263)

ok. Käpylän entisen postin tilalle noussee asuinrakennus. Oikeutamme kiinteistölautakunnan tekemään maankäyttösopimuksen. Tontinomistaja korvaa kaupungille 906 000 euroa tontin arvon nousun seurauksena.

2 Asuntotuotantotoimikunnan asettaminen
3 Nimistötoimikunnan asettaminen

Myös näiden toimikuntien toimikaudet ovat kaksivuotisia kaupunginhallituksen toimikausien mukaan.

4 Kiinteistöviraston asunto-osaston peruskorjausinsinöörin viran nimikkeen muuttaminen

ok. Peruskorjausinsinööristä palvelupäällikkö. Tehtävänkuva laajenee.

5 Lapinlahden sairaalan säilyttävien toimenpiteiden hankesuunnitelma (os. Lapinlahdentie 6)

Olin jo viime maanantaina tekemässä asiaan seuraavan muutosesityksen:

”Samalla kaupunginhallitus kehottaa Tilakeskusta mahdollistamaan Lapinlahden kiinteistön tai sen osien väliaikaisen vuokraamisen.”

Tarkoituksenamme siis mahdollistaa se että Lapinlahden hätäkorjausten jälkeen tiloja voitaisiin vuokrata väliaikaisin vuokrasopimuksin.

Ideoita väliaikaiskäyttöön on ollut tarjolla.

Ideoita väliaikaiskäyttöön on ollut tarjolla.


Kokonaisuudessa on monta liikkuvaa osaa. Kaupungin kannattaa yhä pyrkiä siihen että koko kiinteistö saataisiin myytyä ja korjatuksi kokonaisuutena jonkin ulkopuolisen toimijan rahoilla ja toimesta. Ottajia ei ole kuitenkaan ollut ainakaan julkisesti tarjolla. Ihmekö tuo, suurelta osin sr-1 suojeltu arvokiinteistö, jonka korjaaminen tulee kalliiksi ja muuntaminen uusiin käyttötarkoituksiin hankalaa.

Lapinlahtea ei kannata missään nimessä seisottaa tyhjänä odottelemassa, se vain nopeuttaa kiinteistön tuhoa entisestään.