Ensi maanantaina kaupunginhallituksen käsittelyssä raami, joka jää pöydälle kunnes ryhmät ehtivät pitämään neuvottelut. Lisäksi nuorten osallistumista, pääkaupunkiseudun kuntien yhdistämistä, tonttivuokrien nostoa ja kirsikkana kakussa HLJ-iltakoulu – mitäs nyt kun Pisara kaatui?

1 V 25.3.2015, Nuorten aloitteiden käsittely Helsingin kaupungissa

ok. Ruuti-järjestelmää ja nuorten osallistumista ja vaikuttamista ajetaan osaksi virastojen vakiintunutta toimintaa. Mainiota.

Nuorten aloite

Kaupunginhallituksen tulee esittää valtuuston tietoon kerran vuodessa viimeistään sen huhtikuussa pidettävässä kokouksessa kaupungin toimivaltaan kuuluvissa asioissa 13-17 -vuotiaiden nuorten aloitteet ja niiden johdosta suoritetut toimenpiteet sekä Ruuti nuorten osallistumis- ja vaikuttamisjärjestelmän ydinryhmän lausunto asiassa.

Käsiteltäessä nuorten aloitteita sallitaan keskustelu. Päätöksentekoa yksittäisten nuorten aloitteiden osalta ei toivomusponsia lukuun ottamatta sallita.

3 V 11.3.2015, Erityinen kuntajakoselvitys ja kuntarakennelain mukainen yhdistymissopimus

ok! Metropolihallinto on kuollut, kauan eläköön kuntajakoselvitys!

”Kuntajakoa muutetaan niin, että Espoon kaupunki, Helsingin kaupunki, Kauniaisten kaupunki, Vantaan kaupunki ja Sipoon kunta lakkaavat ja ne yhdistetään perustamalla uusi kunta, jonka nimi on Helsinki. Kuntajakoselvittäjät esittävät myös lähidemokratiamallia, jossa olisi 15-20 aluelautakuntaa tai -valtuustoa. Näissä voisi olla esim. 19 jäsentä kussakin, joten yhteensä näissä olisi noin 285-380 lähivaltuutettua.

No tätähän eivät Espoo, Vantaa, Sipoo eikä etenkään Kauniainen tule hyväksymään, mutta ajatus on kaunis!
www_hel_fi_static_public_hela_Kaupunginhallitus_Suomi_Esitys_2015_Kanslia_2015-02-23_Khs_8_El_3C15469B-C5EA-448F-AADE-6EEE51B779F3_Liite_pdf
Tässä vaiheessa näitä pääkaupunkiseudun hallintojumppia kysymys alkaa olla enemmänkin semantiikasta kuin käytännöstä. Kaikki tietävät että nykyinen järjestelmä ei ole optimaalista lähelläkään. Kovin montaa täysin turhaa selvittäjäkierrosta ei kyllä enää kehtaa edes teettää.

4 V 11.3.2015, Kj / Valtuutettu Yrjö Hakasen aloite Veolia-konserniin kuuluvien yhtiöiden sopimuksista

ok. Helsinki ei voi yksin sulkea ketään ulos HSL:n, joka on kuntayhtymä, kilpailutuksista. HSL puolestaan ei voi sulkea hankintalain perusteella ulos kilpailuista Veolia-konsernin suomalaisia yhtiöitä.

Aloitteen takana olivat Veolian bisnekset Israelissa ja erityisesti miehitetyillä alueilla. Veolia aikoo myydä vesi-, jäte- ja energiahuoltoon liittyvät toimintansa Israelissa. Osasyy tähän varmasti kansainvälinen painostus, jota omalta osaltaan tämäkin aloite oli. Voi siis ajatella että aloite toimi vaikka sillä ei siihen kirjattua tavoitetta saavutettukaan.

KAUPUNKISUUNNITTELU- JA KIINTEISTÖTOIMI

1 V 11.3.2015 Svenska normallyceumin perusparannuksen hankesuunnitelman mukaisen hankehinnan korottaminen

ok. Kaupunginhallitus on aikanaan vuonna 2010 hyväksynyt hankesuunnitelman, jonka 2015 indeksikorjattu kustannus olisi ollut 10,5 miljoonaa euroa. Tätä ei kuitenkaan 2011 kaupungin taloustilanteesta johtuen toteutettu.
Svenska_Normallyceum_Helsingfors_-_Svenska_normallyceum_–_Wikipedia
Svenska Normallyceum perustettin 1864 J.V. Snellmanin aloitteesta. Sillä on ymmärrettävästi suojelullisia arvoja, jotka osaltaan nostavat kustannuksia. Nyt sitten hyväksytään korkeintaan 14,9 miljoonaa euron kustannukset eli noin 2950€/htm2.

2 V 25.3.2015, Vuokrausperusteet asuntotonteille, joiden maanvuokrasopimukset päättyvät vuonna 2015
3 V 25.3.2015, Uudelleen vuokrattavien tai vuokrattujen asuntotonttien myynti vuokralaisille

ok. Tämä asia tulee varmasti herättämään keskustelua valtuustossakin. Kyseessä siis tonttivuokrien korotukset alueilla, joissa sopimukset ovat vuosikymmenien takaa ja vuokratasot nykyisin niin alhaisia että monella tontilla vuokra alittaa esimerkiksi kiinteistöveron tason, joka tuloutuisi kaupungille, jos kyseessä olisi omistustontti.

Olen asiassa itse jäävi sillä päätöksen kohteena myös oman taloyhtiöni tontti Siilitiellä. Vaikka tonttivuokrien korotukset osuvat tiukasti omaan kukkarooni – lisäkustannus toista sataa euroa kuussa – kannatan esitystä jyrkästi. Tässä kyseessä sama toimintaperiaate kuin 2010 ja vähitellen koko kaupungin vuokratonttikantaa tullaan kohtelemaan samankaltaisilla ehdoilla ja tasapuolisesti.

Valmistelu on ollut huolellista ja asiasta on tiedotettu hyvissä ajoin kaikkia osapuolia.

Kiinteistöviraston perustelumuistio selvittää asian hyvin.

Samassa yhteydessä taloyhtiöille mahdollistetaan vuokratontin osto. Pitkällä tähtäimellä tämä tietenkin tulisi yhtöille edullisemmaksi, mutta myyntihinnat ovat sen verran kovat että veikkaan ettei suurta ryntäystä synny. Harva meistä laskee etuaan 50 vuoden päähän…

KAUPUNGINJOHTAJA

3 Helsinki-mitalin valmistaminen vuonna 2015

Helsinki-mitali

Helsinki-mitali


Vanha ystäväni Helsinki-mitali. Niitä tilataan 594 932,16 eurolla (sis.alv 24%). Yhteensä 490 pränikkää. Mitalin saa joko 30 vuoden palveluksesta Helsingin kaupungilla, 20 vuotta luottamushenkilönä toimimisesta tai erikseen ”ansioitumisesta”.

4 Vuoden 2016 talousarvioehdotuksen raami ja talousarvio- ja taloussuunnitelmaehdotuksen 2016–2018 laatimisohjeet

Kevään isoin asia. Perinteisten menojen mukaisesti raami jää pöydälle kunnes ryhmät ehtivät neuvotella yhdessä ratkaisun. Esittelijän mukaan:

Strategiaohjelman tavoitteen mukainen emokaupungin käyttömenojen (bruttobudjetoidut talousarviokohdat) kokonaistaso vuonna 2016 on tuoreimmilla kustannustason nousun ja väestönkasvun ennusteilla 2,09 % vuoden 2015 vastaavia menoja suurempi.

Talousarvion 2015 ja raamin 2016 välinen menokasvu on 1,95 %.

Useimpien bruttobudjetoitujen talousarviokohtien toimintamenot ovat raamissa talousarvion 2015 mukaisia. Hallintokuntien toimintamenojen kasvua tulee kuitenkin tarkastella kokonaisuutena vuosien 2014, 2015 ja 2016 osalta. Raamin liikkumavara on pääosin kohdennettu niihin peruspalvelutoimintoihin, joihin väestönkasvu vaikuttaa suorimmin (sosiaali- ja terveystoimi, varhaiskasvatustoimi ja opetustoimi).

RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖTOIMI

1 Lausunto Etelä-Suomen aluehallintovirastolle Pietilän läntisen sillan uusimisesta ja valmisteluluvasta

ok.

SIVISTYSTOIMI

1 Valtuutettu Johanna Sydänmaan toivomusponsi Alppilan ja Vuosaaren lukioiden omista rakennuksista

ok. Todetaan että Alppilan lukiolle oma rakennus muutosten vuoksi tulee ja Vuosaaressa mahdollisuuksia tutkitaan.

2 Valtuutettu Leo Straniuksen toivomusponsi Yhtenäiskoulun lukion oppilaiden yhtenäisen koulupolun turvaamisesta

ok. Opiskelijoille on järjestetty ohjausta.

3 Heteniityn pallokentän vuokraaminen Vuosaaren Jalkapallonurmi Oy:lle

ok. Kaupunginhallitus päättää tästä sen vuoksi että Opetus- ja kulttuuriministeriö edellytyksenä liikuntapaikkarakentamistukea varten on joko maan omistaminen tai vähintään 15 vuoden maanvuokrasopimus. Liikuntalautakunnalla on johtosäännön mukaan oikeus solmia vain 10 vuoden sopimuksia. Itse päätös liikuntalautakunnan esityksen mukaisesti.

SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI

1 Valtuutettu Helena Kantolan toivomusponsi opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalalle laadittujen laatukriteerit -työvälineen käyttömahdollisuuksista päivähoitopaikkojen tilamitoituksessa

ok. Perusopetukselle on laadittu valtakunnalliset laatukriteerit, varhaiskasvatukselle ei. Varhaiskasvatusvirasto kertoo kehittävänsä tilojen käyttöä jatkuvasti. Suunnittelua ohjaavat valtakunnallinen Rakennustieto Oy:n päiväkotitilojen suunnitteluohje ja kaupungin omat ohjeet ja valmisteilla oleva konseptikäsikirja, joissa on määritelty tilamitoituksia.

KAUPUNKISUUNNITTELU- JA KIINTEISTÖTOIMI

1 Lausunto Helsingin hallinto-oikeudelle kaupunginvaltuuston päätöksestä tehdyistä valituksista Mellunkylän Vaarnatien alueen asemakaava-asiassa (nro 12206)

ok. Kaupunginhallitus pyytää valitusten hylkäämistä perusteettomina ja niiden jättämistä tutkimatta päätöksen tarkoituksenmukaisuuteen kohdistuvilta osin.

2 Lausunto Helsingin hallinto-oikeudelle kaupunginvaltuuston päätöksestä tehdyistä valituksista Gunillantien-Svanströminkujan alueen asemakaava-asiassa (nro 12228)

ok. Kaupunginhallitus toteaa että valitus tulee hylätä perusteettomana ja jättää tutkimatta päätöksen tarkoituksenmukaisuuteen kohdistuvilta osin.

3 Maankäyttösopimus Kiinteistö Oy Helsingin Punanotkonkatu 2:n kanssa (Ullanlinna, tontti 7104/14)

ok. Kaartin poliisitalon tilalle asuintalo. Tontin arvon nousee kaavapäätöksen vuoksi merkittävästi, joten tontinomistaja suorittaa 2,5 miljoonan euron korvauksen ”osuutenaan yhdyskuntarakentamisen kustannuksiin”.

4 Iltakouluasia: Helsingin seudun liikennejärjestelmäsuunnitelman HLJ 2015 tilannekatsaus

Pisara kaatui. Mitäs nyt sitten tehdään?