Huomenna kaupunginhallituksessa kuntajakoselvitys, toteutumattomia tavoitteita ja tonttivuokria. Koko lista liitteineen löytyy .

1 V 11.3.2015, Vuoden 2014 talousarvion toteutumattomat sitovat toiminnalliset tavoitteet

ok. Suurin osa toteutumattomista tavoitteista kuitenkin lähellä tavoitetta.

2 V 11.3.2015, Erityinen kuntajakoselvitys ja kuntarakennelain mukainen yhdistymissopimus

ok! Metropolihallinto on kuollut, kauan eläköön kuntajakoselvitys!

”Kuntajakoa muutetaan niin, että Espoon kaupunki, Helsingin kaupunki, Kauniaisten kaupunki, Vantaan kaupunki ja Sipoon kunta lakkaavat ja ne yhdistetään perustamalla uusi kunta, jonka nimi on Helsinki.

Kuntajakoselvittäjät esittävät myös lähidemokratiamallia, jossa olisi 15-20 aluelautakuntaa tai -valtuustoa. Näissä voisi olla esim. 19 jäsentä kussakin, joten yhteensä näissä olisi noin 285-380 lähivaltuutettua.

No tätähän eivät Espoo, Vantaa, Sipoo eikä etenkään Kauniainen tule hyväksymään, mutta ajatus on kaunis!
www_hel_fi_static_public_hela_Kaupunginhallitus_Suomi_Esitys_2015_Kanslia_2015-02-23_Khs_8_El_3C15469B-C5EA-448F-AADE-6EEE51B779F3_Liite_pdf
Tässä vaiheessa näitä pääkaupunkiseudun hallintojumppia kysymys alkaa olla enemmänkin semantiikasta kuin käytännöstä. Kaikki tietävät että nykyinen järjestelmä ei ole optimaalista lähelläkään. Kovin montaa täysin turhaa selvittäjäkierrosta ei kyllä enää kehtaa edes teettää.

3 V 11.3.2015, Vuoden 2014 talousarviossa tytäryhteisöille asetetut sitovat tavoitteet

ok. Kiinteistö Oy Kaapelitalon ylläpitokustannukset nousivat 3,7 % vaaditun 1,6% sijaaan, mikä yhtiön ilmoituksen mukaan johtuu pääosin tonttivuokran- ja kiinteistöveronkorotuksista.

4 V 11.3.2015, Kj / Valtuutettu Yrjö Hakasen aloite Veolia-konserniin kuuluvien yhtiöiden sopimuksista

ok. Helsinki ei voi yksin sulkea ketään ulos HSL:n, joka on kuntayhtymä, kilpailutuksista. HSL puolestaan ei voi sulkea hankintalain perusteella ulos kilpailuista Veolia-konsernin suomalaisia yhtiöitä.

Aloitteen takana olivat Veolian bisnekset Israelissa ja erityisesti miehitetyillä alueilla. Veolia aikoo myydä vesi-, jäte- ja energiahuoltoon liittyvät toimintansa Israelissa. Osasyy tähän varmasti kansainvälinen painostus, jota omalta osaltaan tämäkin aloite oli. Voi siis ajatella että aloite toimi vaikka sillä ei siihen kirjattua tavoitetta saavutettukaan.

SIVISTYSTOIMI

1 V 11.3.2015, Käräjäoikeuden lautamiesten valinta

ok.

KAUPUNKISUUNNITTELU- JA KIINTEISTÖTOIMI

1 V 11.3.2015, Vuokrausperusteet asuntotonteille, joiden maanvuokrasopimukset päättyvät vuonna 2015
2 V 11.3.2015, Uudelleen vuokrattavien tai vuokrattujen asuntotonttien myynti vuokralaisille

ok. Tämä asia tulee varmasti herättämään keskustelua valtuustossakin. Kyseessä siis tonttivuokrien korotukset alueilla, joissa sopimukset ovat vuosikymmenien takaa ja vuokratasot nykyisin niin alhaisia että monella tontilla vuokra alittaa esimerkiksi kiinteistöveron tason, joka tuloutuisi kaupungille, jos kyseessä olisi omistustontti.

Olen asiassa itse jäävi sillä päätöksen kohteena myös oman taloyhtiöni tontti Siilitiellä. Vaikka tonttivuokrien korotukset osuvat tiukasti omaan kukkarooni – lisäkustannus toista sataa euroa kuussa – kannatan esitystä jyrkästi. Tässä kyseessä sama toimintaperiaate kuin 2010 ja vähitellen koko kaupungin vuokratonttikantaa tullaan kohtelemaan samankaltaisilla ehdoilla ja tasapuolisesti.

Valmistelu on ollut huolellista ja asiasta on tiedotettu hyvissä ajoin kaikkia osapuolia.

Kiinteistöviraston perustelumuistio selvittää asian hyvin.

Samassa yhteydessä taloyhtiöille mahdollistetaan vuokratontin osto. Pitkällä tähtäimellä tämä tietenkin tulisi yhtöille edullisemmaksi, mutta myyntihinnat ovat sen verran kovat että veikkaan ettei suurta ryntäystä synny. Harva meistä laskee etuaan 50 vuoden päähän…

KAUPUNGINJOHTAJA

3 Nuorten palkkaaminen kaupunkiympäristön puhtaanapitoon liittyviin tehtäviin, hankkeeseen myönnetyn määrärahan käyttö

ok! 310 nuorta Siisti kesä -palkataan 3 viikosta pariin kuukauteen kestäviin kesätyöjaksoihin siivoamaan puistoja, aukioita ja kadunvarsia.

4 Vuonna 2014 käyttämättä jääneiden määrärahojen perusteella vuoden 2015 talousarvioon myönnettävien ylitysoikeuksien täytäntöönpano

ok. ”Ylitysoikeudet kirjataan talousarvioon enintään sen suuruisena kuin määrärahaa on jäänyt ko. kohdalta käyttämättä vuoden 2014 tilinpäätöksen mukaan.”

SIVISTYSTOIMI

1 Työllistämistoimikunnan asettaminen kaupunginhallituksen toimikaudeksi

ok.

SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI

1 Vammaisneuvoston asettaminen kaupunginhallituksen vuonna 2015 alkavaksi toimikaudeksi
2 Vanhusneuvoston asettaminen kaupunginhallituksen vuonna 2015 alkavaksi toimikaudeksi

ok.

3 Kaupunginhallituksen käsiteltäväksi otettu asia: Tarkennukset sosiaali- ja terveyslautakunnan käyttösuunnitelmaan 2015 tekemistä vammaistyötä koskevista muutoksista

Apulaiskaupunginjohtaja Pia Sutinen haluaa palauttaa käyttösuunnitelman vammaistyötä koskevat päätökset takaisin sosiaali- ja terveyslautakuntaan. Perusteluna on että sosiaali- ja terveyslautakunta on ylittänyt johtosäännön ja tasavertaisuuteen vedoten päätösteksti jopa laiton.

Lautakunnan tahtotila oli käyttösuunnitelmaa sorvattaessa selvä. Vammaispalveluja ei haluttu heikentää. Siitä, miten tämä parhaiten kannattaa muotoilla voidaan vääntää kättä, mutta sisällön pitäisi olla selvä.

KAUPUNKISUUNNITTELU- JA KIINTEISTÖTOIMI

1 Maankäyttösopimus Helsingin Yliopistokiinteistöt Oy:n kanssa (AK nro 12309)
2 Maankäyttösopimus Kiinteistö Oy Lauttasaarenmäki 4:n kanssa (AK nro 12278)

ok. Sibiksen T-talo Töölönkadulla muuttuu asuintaloksi. Tontin arvonnousun vuoksi omistaja maksaa kaupungille 1,67 miljoonaa euroa. Lauttasaaressa asemakaavan muutos mahdollistaa niinikään asuinrakentamista ja korvaus kaupungille 550 000 euroa.