Tulevan maanantain kaupunginhallituksen isoja asioita mm. Pilvi Torstin työllistämispykälä-aloite, Kaupunginhallituksen myöntämät talousarvioavustukset ja Planmecan suunnitteluvaraus. Koko lista liitteineen löytyy täältä.

1 V 25.2.2015, Kj / Valtuutettu Pilvi Torstin aloite työllistämispykälän käyttöönotosta Helsingin kaupungin hankinnoissa

Ok! Hyvä Pilvi! Tämä on potentiaalisesti erittäin iso juttu.

Valtuusto palautti Pilvin työllistämispykäläaloitteen ja nyt: ”Työllistämispykälän käyttöönotto osana kaupungin hankintoja valmistellaan niin, että pykälän käytölle asetetaan määrälliset tavoitteet, joita seurataan aluksi puolivuosittain ja jatkossa vuosittain. Pykälä otetaan ainakin osittain käyttöön 2015 alussa osana Helsingin kaupungin hankintoja ja sitä voidaan muokata uuden hankintalain tullessa voimaan 2016.” Erinomaista.

Itse olen pohdiskellut, etenkin viime syksyisen Palmia-episodin yhteydessä sitä, että eikö tämä työllistämispykälä sinällään toimi osin joitain ay-liikkeen etuja vastaan? Ainakin minulle eräs vahvimmista Palmian yhtiöittämistä vastustavista argumenteista oli se että Palmia toimii sosiaalisena työllistäjänä. Sama koskee kaupungin rakennuttamispalvelu Staraa. Nyt jos työllistämispykälä otetaan käyttöön kaikissa kilpailutuksissa, asettaa se yksityisen sektorin toimijat enemmän samalle viivalle. Tämähän ei minua haittaa, mutta mielenkiintoista että aloite tulee sosiaalidemokraateilta.

2 V 25.2.2015, Kj / Valtuutettu Thomas Wallgrenin aloite kunnialiputuksesta Kaupungintalolla romanien kansallispäivänä

ok. 8.4. ryhdytään liputtamaan romanien kunniaksi. Romanien lippu on peräisin vuodelta 1971.
Flag_of_the_Romani_people_svg

3 V 25.2.2015, Sj / Valtuutettu Arja Karhuvaaran aloite terveysreiteistä

ok. Todetaan että kaikenlaista tehdään jo ja että ”Terveysreitti Visbyssä, johon aloitteessa viitataan, on monella tapaa verrattavissa Helsingin Citykävely-tapahtumaan ja kotiseutupyöräreitteihin. Molemmissa esitellään paikallisia nähtävyyksiä ja kohteita, joihin reitin varrella voi tutustua.”

4 V 25.2.2015, Stj / Valtuutettu Leo Straniuksen aloite vegaaniruuan saamiseksi kaupungin päiväkoteihin

Vastausesitys suhtautuu Straniuksen aloitteeseen varovaisen myönteisesti muttei tietenkään lupaa mitään.

Koko väestölle tarkoitetut, yleiset suomalaisten ravitsemussuositukset on uusittu vuonna 2014. Tämän lisäksi eräille väestöryhmille on annettu erillisiä ravitsemussuosituksia, joissa on otettu huomioon kyseisten väestöryhmien ravitsemukselliset erityistarpeet. Sosiaali- ja terveysministeriön laatima ravitsemussuositus ”Lapsi, perhe ja ruoka” vuodelta 2004 sisältää koko perheen ravitsemussuositukset sekä suosituksia päiväkotiruokailuun. Suositus on tarkoitus uusia keväällä 2015, jolloin siinä tullaan ottamaan kantaa myös lasten vegaaniruokavalioon.

Helsingin kaupungin päiväkodeissa ei tällä hetkellä tarjota vegaaniruokaa, mutta tilannetta voidaan tarvittaessa arvioida uudelleen. Lapselle järjestetään päiväkodissa vanhempien niin halutessa lakto-ovo-vegetaarinen ruokavalio, jossa käytetään monipuolisesti kasvikunnan tuotteita, maitovalmisteita ja kananmunaa.

Mietin että jos tänä keväänä on tarkoitus uusia suositukset ja ottaa kantaa vegaaniruokavalioon, niin eikö tämän aloitteen voisi palauttaa odottelemaan uusimisen tuloksia? Eihän tällä nyt mikään kiire ole.

Mitähän Leo mahtaa tuumia Koutokeinon päiväkodin puuhista? :)

5 V 25.2.2015, Kaj / Valtuutettu Seija Muurisen aloite asuntojen tilaaja-tuottaja -mallin toteuttamismahdollisuuden selvittämisestä

ok. Todetaan että AM-ohjelman valmistelun yhteydessä vuonna 2016 tähän saatetaan hyvinkin palata, jolloin työ delegoidaan kaupunginhallituksen johtamisen jaostolle. Teknisen alan virastojen organisaationjumpan yhteydessä tätä kannattaakin tarkastella.

6 V 25.2.2015, Kaj / Valtuutettu Leo Straniuksen aloite Mäkelänkadun nopeusrajoitusten alentamisesta

Leo haluaisi aloitteellaan laskea Mäkelänkadun nopeuksia. Ajatus on hyvä. Pätkällä on iso määrä valo-ohjattuja risteyksiä, joten nopeuden laskemisen vaikutus kokonaismatka-aikaan on lähes merkityksetön. Kuvitteleeko joku laskettelevansa koko Mäkelänkadun viittäkymppiä?

Esittelijä lupaa että: ”Mäkelänkadun nopeusrajoitusten muuttamista tullaan tarkastelemaan nopeusrajoitusjärjestelmän kehittämistyön yhteydessä.”

Hyvä tietysti sekin, mutta kaksi kuvaa. Ensin ajoneuvojen nopeudet vs. jalankulkijan kuoleman todennäköisyys törmäyksessä:
kuolemantapaukset
Noin 30 km/h on ”sweet spot”. Sen jälkeen kuoleman todennäköisyys alkaa nousta eksponentiaalisesti. Fysiikka on selkeää – vauhti tappaa. Ja 10 kilometrin ero maksiminopeudessa on pieni autoilijalle, mutta suuri jalankulkijalle.
Toinen kuvaaja kertoo siitä että vaikka nopeuksia lasketaan, se ei vähennä tai poista autoilua. Liikenneturvallisuus vaan paranee. Helsingin kantakaupungin nopeusrajoitukset 2000 ja 2010:

Keltainen 40km/h, vihreä 30 km/h, sininen 50 km/h.

Keltainen 40km/h, vihreä 30 km/h, sininen 50 km/h.

Olisiko nopeuksien laskeminen Mäkelänkadulla nyt niin iso muutos? No eipä oikeastaan.

Mitä jos vaan muutettaisiin nopeusrajoitusta? Poliittisia nämä päätökset loppujen lopuksi kuitenkin ovat. Vastauksessa palloa vaan pyöritellään eteenpäin. Edessä se laskeminen on joka tapauksessa.

7 V 25.2.2015, Kaj / Valtuutettu Yrjö Hakasen aloite yleiskaavan luonnoksen lähetekeskustelusta

ok. Yrjö ja valtuuston enemmistö ehdottivat aloitteessaan että valtuuston pitäisi saada käydä yleiskaavasta lähetekeskustelu. Kaupunginhallitus esittänee että tällainen lähetekeskustelu käydään kuluvan kevään aikana.

8 V 25.2.2015, Liikuntalautakunnan jäsenen valinta
9 V 25.2.2015, Suomenkielisen työväenopiston johtokunnan jäsenen ja puheenjohtajan valinta

ok. Kokoomus vaihtaa jäseniä.

RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖTOIMI

1 V 25.2.2015, Ympäristökeskuksen ympäristöjohtajan virkaan ottaminen

ok. Esitämme valtuustolle Esa Nikusen valintaa. Hän on tähän asti toiminut turvallisuus- ja kemikaaliviraston johtajana. Ympäristölautakunta oli esityksestä yksimielinen. Ympäristöjohtajan palkka on 7 706,58 euroa.

SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI

1 V 25.2.2015, Sairaala-apteekin toimintojen siirtäminen liikkeenluovutuksena HUS-Apteekki -liikelaitokselle

ok. Esitys sote-lautakunnassa yksimielinen. Kyse on hallinnon uudelleenjärjestelystä, jossa vastuu sairaala-apteekkitoiminnasta siirretään HUSille. HUS-Apteekki -liikelaitos tuottaa jatkossa lääkehuollon palvelut ja kliinisen farmasian palvelut Helsingin kaupungille. Kaupungin henkilöstötoimikunta on todennut että yhteistoiminta on suoritettu mallikkaasti. Yt voi tarkoittaa aidosti yhteistoimintaa ainakin julkisella sektorilla.

KAUPUNKISUUNNITTELU- JA KIINTEISTÖTOIMI

1 V 25.2.2015, Kaupunginteatterin asemakaavan muuttaminen (nro 12288, Kaupunginteatteri)

Pyysin esityksen viime viikolla pöydälle koska halusin kuulla aiheuttaako sr-1 -suojelu teatterin sisätiloissa joitain sellaisia kustannuksia, jotka voitaisiin vielä remonttiprosessissa välttää. On tietenkin aivan selvää että rakennuksen julkisivu ja yleisölle avoimet tilat suojellaan sr-1 -merkinnällä, mutta kun suojelu ulottuu myös yleisöltä suljettuihin tiloihin, haluan ainakin kuulla onko tällä kustannusvaikutuksia. Katsotaan mitä vastaavat.

KAUPUNGINJOHTAJA

3 Stj / Valtuutettu Helena Kantolan aloite ikääntyneiden kuntoutuspalveluista, kortteliasumisesta ja lähipalvelujen tasa-arvoisesta toteutumisesta

ok. Taitaa olla ensimmäinen uuden käytännön aloite, johon vastauksen antaa vain kaupunginhallitus.

4 Historiatoimikunnan asettaminen kaupunginhallituksen toimikaudeksi

ok. Matti Klinge, Laura Kolbe, Markku Kuisma, Eila Ratasvuori, Minna Sarantola-Weiss ja Erkki Tuomioja. Täähän on melkoinen dream team!

5 Kaupunginhallituksen myöntämät talousarvioavustukset vuodelle 2015

Pöydältä. Esityksessä on viime vuotiseen se ero, että kahden eniten avustusta jäsenmäärään nähden saaneen ay-järjestön tukea on viilattu -10%. Tavoitteena viilata avustuksia vielä tulevaisuudessa vuosittain -10%, kunnes saavutetaan sama tukitaso kuin muillakin.

Pakkaa hiukan sekoittaa se että JHL ja Super&Tehy jättivät hakemuksensa myöhässä. Nyt sitten mitataan ketkä ovat tasa-arvoisempia kuin toiset.

Päätös vertautuu parin viikon takaiseen sote-lautakuntaan, joka päätti antaa Veikko ja Lahja Hurstin laupeudentyölle 100 000 euron avustuksen, vaikka hakemus oli tullut myöhässä. Merkittävää kuitenkin se että Hurstin avustusta ei annettu samalta momentilta, vaan lautakunta päätti käyttää siihen ns. kuolinpesävaroja. Samassa yhteydessä oli muitakin myöhästyneitä kuten Mannerheimin lastensuojeluliitto, jolle tukea ei myönnetty.

Kaupunginhallituksella ei ole oikein ”toista pottia”, josta avustukset ottaa tavalla, joka kestäisi juridista tarkastelua. Sellaiseenkaan menettelyyn en mieluusti lähtisi, jossa valitsemme pärstäkertoimen mukaan, ketkä saavat jättää avustuksensa myöhässä ja keiden pitää ne jättää ajoissa.

JHL, Super ja Tehy ovat myös kaikki erittäin vakavaraisia toimijoita. Toiminta ei ole kiinni vain Helsingin avustuksesta, kuten Hurstin kohdalla. Oletan että vastaavaa pohdintaa oli myös Mannerheimin lastensuojeluliiton kohdalla.

JHL, Super ja Tehy saavat kaupungilta tukea kaupungin omistamien kiinteistöjen vuokrien maksamista varten. JHL siis vuokraa Helsingiltä Kulosaaren kartanoa ja kaupunki puolestaan antaa JHL:lle saman verran tukea, jolla vuokran maksaa. (Sitten JHL harrastaa vähäisissä määrin myös ko. kiinteistön ulosvuokrausta, mutta se on sitten jo toinen juttu.)

Olen itse jossain määrin sitä mieltä että nämä kartanotuet ovat vähän menneen maailman ”maan tapaa”.

RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖTOIMI

1 Lausunto Etelä-Suomen aluehallintovirastolle ympäristölupahakemuksesta maa- ja kiviaineksen sekä rakennusjätteen välivarastointiin ja esikäsittelyyn Keski-Pasilan alueella

ok. Pohjoisen ja eteläisen keski-pasilan rakentamisen yhteydessä maa- ja kiviainesta säilytetään ja käsitellään alueella.

2 Kaupunginhallituksen käsiteltäväksi otettu asia: Palmia -liikelaitoksen johtokunnan päätös 16.12.2014 § 54 liikelaitoksen toimintorakenteen kehittäminen

ok. Kun Palmian yhtiöittämisen myötä liikelaitoksesta siirtyy noin 1400 henkeä palveluyhtiöön, on syytä muuttaa myös liikelaitoksen organisaatiota. Esittelijän mukaan tavoitteena on kevyempi ja kustannustehokkaampi organisaatiorakenne, jossa on vähemmän ”sisäisiä päätöksentekotasoja” ja ”matalampi organisaatio”. Ymmärrän sekä perustelut että päätösesityksen.

SIVISTYSTOIMI

1 Eron myöntäminen nuorisoasiainkeskuksen osastopäällikön virasta

ok. Nykyinen osastopäällikkö on siirtynyt toisaalle. Virkaa ei laiteta hakuun koska nuorisoasiankeskuksessa on käynniss ”organisaatiorakenteen toimivuuden arviointi”.

2 Lausunto luonnoksesta turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahaston kansalliseksi toimeenpano-ohjelmaksi 2014 – 2020

SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI

1 Rintamaveteraaniasiain neuvottelukunnan asettaminen kaupunginhallituksen vuonna 2015 alkavaksi toimikaudeksi

ok. Vuodesta 1985 meillä on ollut veteraaniasiain neuvottelukunta, joka ”avustaa rintamaveteraaneja koskevien asioiden valmistelussa ja käsittelyssä tekemällä niistä aloitteita ja antamalla lausuntoja, viranomaisille ja hallintokunnille sekä yhteisöille ja edistää neuvottelukunnassa edustettuina olevien osapuolten välistä tiedonkulkua. Tehtävänsä toteuttamista varten neuvottelukunta seuraa rintamaveteraanien oloja ja niiden kehitystä” Edustettuina mm. Helsingin Seudun Sotaveteraanipiiri jne.

KAUPUNKISUUNNITTELU- JA KIINTEISTÖTOIMI

1 Maankäyttösopimus Kiinteistö Oy Helsingin Hitsaajankatu 9:n kanssa (Herttoniemi, tontti 43011/31)

ok. Nykyinen toimisto- ja liiketalo puretaan ja tilalle rakennetaan asuinkerrostalo. Erinomaista.

2 Alueen varaaminen Planmeca Oy:lle majoitus- ja koulutuskeskusta varten (Vuosaari, Lohiniemenranta)

ok. Planmeca Oy, joka kuuluu Helsingin suurimpiin yhteisöveron maksajien joukkoon ja työllistää Herttoniemessä yli 900 henkilöä, haluaisi laajentaa Lohiniemenrannassa koulutuskeskustaan.
https___hepa_hel_fi_uniquesig199e2e1c1219412e1a7e2c89d64aec1d_uniquesig1_Meeting_Liite_14ec42b3-2821-421b-b806-4d0ab77f7c7e
Hanke mainio, mutta alueella on myös luontoarvoja. Luontotietojärjestelmän mukaan alueella on ”arvokas kasvikohde”.
Helsingin_karttapalveluLuontoarvot ja periaate rantojen avoimuudesta tulisi ottaa suunnittelussa huomioon.