Sosialidemokraatit julkaisivat juuri kuuden kohdan talouspaperin ”Suunta Suomelle”.

Paperissa on paljon hyvää: puhutaan jalostusarvon kasvattamisesta, julkisista investoinneista talouskasvua vauhdittamassa, perhevapaiden tasa-arvosta ja soteuudistuksesta. Sdp:n sydän on paikallaan ja voin olla paljosta ihan samaa mieltä. Mm. tästä:

”Suomalaisilla yrityksillä on osaamista ja kasvupotentiaalia esimerkiksi ilmastonmuutoksen hillintää, puhtaaseen ilmaan ja veteen, energiatehokkuuteen, uusiutuvaan energiaan, jätehuoltoon ja digitaaliseen teknologiaan liittyvissä ratkaisuissa.

Ns. cleantech ja puhtaamman tulevaisuuden tekniset ratkaisut ovat ehdottomasti vahvuuksiamme.
tuulimyllyt
Näitä hyviä tavoitteita vastaan onkin merkillistä että samassa ohjelmassa vesitetään ensin päästökauppamekanismi:

Kilpailukykyä parannetaan ottamalla käyttöön päästökauppakustannusten kompensaatiojärjestelmä, jolla hyvitetään päästöoikeuksien hinnan nousun myötä kohoavaa sähkön hintaa.

Erityisen outoa tämä on sen vuoksi että päästökauppa ei heikennä suomalaisen teollisuuden kilpailukykyä suhteessa mm. saksalaiseen teollisuuteen. Olennaisin vertailukohta kun ovat saman valuutta-alueen kilpailijat. Päästökauppa vaikuttaa myös Saksan kilpailukykyyn. Energian hinta on siellä jo nyt korkeampi.

No, päästökaupan vesittämistähän Kokoomus ja demarit päättivät jo eilen yhdessä tavoitella EU-tasollakin. Nyt siis vielä ilmeisesti viedään pohja päästövähennyksiltä kotimaassa kokonaan? Päästökaupan ja ilmastonmuutoksen vastaisen taistelun jarruttaminen on puolestaan täysin vastakkainen toimenpide ohjelman toiveille cleantech-sektorin kehittymisestä.

Lisäksi ohjelmassa linjataan että uusille tuulivoimaloille ei tarjota syöttötariffeja. Se sitten niistäkin kotimarkkinoista. Huvittavintahan tässä on se että tuulivoima on laskee sähkön markkinahintaa enemmän kuin mitä syöttötariffeihin on käytetty. Näin toimivat sähkömarkkinat – tuulivoiman marginaalikustannus kun on pyöreästi nolla. Kansantalous kokonaisuutena hyötyy tuulivoimasta.

Ohjelmasta haiseekin jälleen sosialidemokraateille tuttu kognitiivinen dissonanssi – sanojen ja tekojen välinen ristiriita. Perussyy tälle on se että sosialidemokraattisen puolueen sisällä on, valitettavasti henkitoreissaan, edistyksellinen siipi, joka ymmärtää hyvin mihin suuntaan maailma on menossa. Toisaalta puolue ei voi julkaista linjapaperia jota suomalainen ay-liike ei hyväksyisi.

Paradoksaalista onkin että ay-vasemmisto on yksi suurimmista jarruista teollisuuden luovan tuhon ja uusien työpaikkojen luomisessa. Ay-liike taistelee vain nykyisten työpaikkojen puolesta. Suomen valtion pitäisi tehdä töitä sen eteen että maassamme on työpaikkoja 10 ja 20 vuoden kuluttua. Lääkkeet ovat kovin erilaiset.

Eräs suurista globaaleista trendeistä on puhdas teknologia. Se on myös Suomen teollisuuden aloista lähes ainoa kasvava – vuonna 2013 sektori kasvoi viisi prosenttia!

Demareiden ohjelmalla tekohengitetään 1900-luvun teollisuutta mutta samalla kaivetaan Suomea yhä syvemmälle kuoppaan tuleivaisuuden työpaikkojen suhteen. Surullista. Nyt jos koskaan pitäisi investoida tulevaisuuteen. Se tulevaisuus tuo nykyistä tiukemmat päästönormit 100% varmuudella. Peesaamalle ei näitäkään kisoja voiteta.