Kaupunginhallituksessa tänään koulujen hallinnollisia yhdistämisiä (jäävät pöydälle), 400-vuotiskotisäätiön lakkauttaminen ja Saton juhlahanke. Koko lista liitteineen löytyy täältä.

SIVISTYSTOIMI

1 V 5.5.2015, Tapanilan ala-asteen koulun ja Hiidenkiven peruskoulun hallinnollinen yhdistäminen
2 V 5.5.2015, Töyrynummen ala-asteen koulun ja Suutarilan yläasteen koulun hallinnollinen yhdistäminen

Kaksi koulujen hallinnollista yhdistämistä etenee kohti valtuustoa, tänään ne jäävät pöydälle. Opetuslautakunta oli yksimielinen Suutarilan ja Töyrynummen osalta, mutta Tapanilassa äänestystulos oli 7-4.

Tapanilassa yhdistettävien koulujen etäisyys noin 400 metriä ja Suutarilassa 500 metriä. Tapanilassa molemmat koulupisteet säilyvät – Tapanilan ala-asteen koulurakennuksen osalta tämän varmistaa valtiolta saatu remonttituki, jonka vuoksi rakennuksesta ei voida luopua. Töyrynummen ala-asteen rakennuksesta on tarkoitus luopua noin kolmanneksesta. Tilasäästö kieltämättä osin laskennallinen, mutta todellinen opetusviraston raamissa.

Perustelut muutokselle ovat pätevät ja hyvät. Muutokset ovat kaupunginhallituksen hyväksymien palveluverkon kehittämisen tavoitteiden mukaisia. Tavoitteena on että perusopetus pyritään kokoamaan yhtenäisiin, vähintään kaksisarjaisiin peruskouluihin, joissa on kaikki vuosiluokat. Tämä on sekä hallinnollisesti että pedagogisesti perusteltua.

KAUPUNKISUUNNITTELU- JA KIINTEISTÖTOIMI

1 V 5.5.2015, Helsingin uuden yleiskaavan lähetekeskustelu

ok. Valtuusto keskustelee vapun jälkeen yleiskaavasta! Mainiota!

KAUPUNGINJOHTAJA

3 Lausunto Helsingin kaupungin 400-vuotiskotisäätiön lakkauttamisesta ja säätiön toiminnan siirtämisestä osaksi Helsingin kaupungin toimintaa

ok. Kaupunginvaltuusto on perustanut juhlakokouksessaan vuonna 1950 säätiön, jonka tehtävänä on ollut parantaa vähävaraisten vanhusten asunto-oloja. Vuokrataloja on tätä nykyä seitsemän. Säätiö on ajautunut taloudellisiin vaikeuksiin ko. talojen tulevien peruskorjauskustannusten vuoksi. Näihin ei ole varauduttu vuokrissa kun sosiaalisista syistä on peritty alhaista vuokraa.

Säätiö hakee PRH:lta suostumusta toiminnan lakkauttamiseen ja me puollamme. Talojen tuleva asema määritellään myöhemmin tänä vuonna.

”Haettavan järjestelyn ensisijaisena tavoitteena ja lähtökohtana on kaikissa tapauksissa nykyisten asukkaiden asumisen sekä henkilökunnan työsuhteiden turvaaminen.”

4 Taidemuseon johtokunnan virkamatka Manchesteriin, Iso-Britanniaan 28.9. – 1.10.2015

ok.

SIVISTYSTOIMI

1 Lausunto eduskunnan apulaisoikeusasiamiehelle oppivelvollisuusiän ylittäneen oppilaan opetuksen järjestämistä koskevasta kantelusta

ok. Vastaamme kanteluun että kaupunki kykeni reagoimaan ja tarvittava muutos on tehty. Helsingin tietojen mukaan perhe on tyytyväinen lopputulokseen.

2 Kaupungin liittyminen perustettavaan Suomen lastenkulttuurikeskusten liitto ry:hyn

ok. Suomalaiset lasten kulttuurikeskukset verkottuvat.

SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI

1 Valtuutettu Päivi Storgårdin toivomusponsi ennaltaehkäisevän lastensuojelutyön kehittämisestä Imatran mallin mukaisesti

ok. Päivi haluaisi lastensuojelutyötä kehitettävän ns. Imatran mallin mukaisesti. Ajatus sinällään hyvä – mallista on kuultu vain hyvää. Esittelijä viittaa kehitettävänä olevaan perhekeskus-toimintamalliin. Olen antanut itseni ymmärtää että se on ”Imatran malli potenssiin kaksi”. Eli tähän suuntaan ollaan menossa, sitä ei vaan kutsuta Imatran malliksi, eikä se ole täsmälleen samanlainen koska kaupunkimme ja siten myös tarpeet eroavat niin paljon.

2 Vastuullisen alkoholinkäytön toimenpideohjelman seuranta

ok. Raportissa käppyrät näyttävät paranevan, mutta mikä lie toimenpiteiden yhteys juomisen vähenemiseen…

KAUPUNKISUUNNITTELU- JA KIINTEISTÖTOIMI

1 Rakennuskiellon määrääminen Lauttasaaren tonteille 31052/13 ja 14 (piirustus nro 12343)

ok. Kulttuurirahaston omistama ateljeerakennus on sr-1 suojeltu. Rakennuksen kunto on niin huono että korjaaminen maksaisi uudisrakennuksen verran, purkamiselle on haettu poikkeamista.

Rakennuskielto on tarpeellinen, jotta rakentamisen määrä ja sijainti voidaan arvioida ympäristön lähtökohdat paremmin huomioon ottaen

2 Tontin varaaminen Sato Oyj:lle kansainvälisen arkkitehtuurikutsukilpailun järjestämistä ja asuntohankkeiden suunnittelua varten (Länsisatama, Jätkäsaari, tontti 20828/1)

Sato järjestää kansainvälisen arkkitehtuurikutsukilpailun yhtiön 75-vuotisjuhlan kunniaksi. Tarkoituksena on rakentaa Jätkäsaareen ”korkeatasoinen maamerkkirakennus”, jossa 125 vapaarahoitteista vuokra-asuntoa ja 40 Hitas-omistusasuntoa. Hienoa, kunnianhimoista arkkitehtuuria kaivataan!

Tontti on tarkoituksena myydä ”käypään arvoon”. Vuokra-asuntokäytössä asunnot on pidettävä vähintään 10 vuotta.