Tällä viikolla kaupunginhallituksessa mm. lausunto Östersundom-toimikunnalle Östersundomin yhteisestä yleiskaavaehdotuksesta, innovaatiorahaston hankkeet ja iso päiväkoti Jätkäsaareen. Koko lista liitteineen löytyy täältä.

KAUPUNGINJOHTAJA

1 V 17.6.2015, Eräiden määrärahojen siirto sosiaali- ja terveysviraston ja HUS:in välillä

ok. Tekninen määrärahasiirto toimintojen siirryttyä sotelta HUSssiin. Mukana fysiatrinen poliklinikkatoiminta ja erikoistason saattohoito.

2 V 17.6.2015, Lainan myöntäminen Planmeca Golf Areena Helsinki Oy:lle

ok. 400 000 euron laina golfhallin rakentamista varten 10 vuoden takaisinmaksuajalla. Kaupungin lainan osuus hankkeen rahoituksesta 36%.

3 V 17.6.2015, Osoitteessa Sörnäisten rantatie 27 A sijaitsevan Taloushallintopalvelu-liikelaitoksen käytössä olevan toimitilan vuokrasopimuksen uusiminen

Taloushallintopalvelut haluaa sopia 10 vuoden jatkosta toimitilaansa. Sopimuksen uusimisen yhteydessä olisivat luopumassa yhdestä kerroksesta toimistoja, josta nykytilaan verrattuna tulee säästöjä 23 600 euroa/kk eli vuositasolla 283 500 euroa.

Sopimus oltaisiin sopimassa kymmeneksi vuodeksi. Esittelymateriaalista ei selviä montako neliötä toimitilaa on per työntekijä.

4 V 17.6.2015, Helsingin kaupungin vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen

ok. Tilinpäätös valtuustolle.

5 V 17.6.2015, Muutoksia kaupunginvaltuuston kokoonpanossa

ok. Päivi Lipponen antoi lisäselvityksen eronpyynnöstään. Päivin työtilanne ei mahdollista osallistumista kokouksiin ja myös kansainvälisiä tehtäviä on Lipposen mukaan luvassa.

RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖTOIMI

1 V 17.6.2015, Helsingin kaupungin ympäristöraportti vuodelta 2014

ok. Ilmeisesti tänä vuonna ympäristöraportti on vain taittamatonta tekstiä vai pitäisikö olla liite? Isot linjat edeltävien vuosien kaltaisia.

Vuonna 2014 Helsingin asukkaiden, palveluiden ja teollisuuden aiheuttamat kasvihuonekaasujen kokonaispäästöt olivat 23 prosenttia alemmat kuin vuonna 1990. Asukaskohtaisesti laskettuna päästöt olivat 39 prosenttia vuotta 1990 alempana. Päästöjä on vähentänyt viime vuosina etenkin taloudellinen taantuma ja siitä johtunut sähkön valtakunnallisten päästöjen supistuminen, Helen Oy:n energiantuotannon ominaispäästöjen aleneminen sekä kaupunkialueen energiatehokkuuden paraneminen.

KAUPUNKISUUNNITTELU- JA KIINTEISTÖTOIMI

1 V 17.6.2015, Mellunkylän, Mellunmäen (47.ko) kortteleiden 47360-47361 ja 47363-47366 ym. alueiden asemakaavan muuttaminen nro 12321, Tankovainion alue

ok. Pien- ja omakotitalotontteja muutetaan kerrostaloiksi, jotta kaavojen toteuttaminen olisi kannattavaa. Vain neljä kerrosta ja tätä perustellaan jälleen sillä että ”rakentamistehokkuuden nosto johtaisi kalliisiin pysäköintiratkaisuihin”. Näin tää menee. Yhteensä koteja noin 370 asukkaalle. Asuntotonttien teho 0,7.
www_hel_fi_static_public_hela_Kaupunginhallitus_Suomi_Esitys_2015_Kanslia_2015-06-01_Khs_22_El_9A8DA8AA-6300-4537-96F5-08F0FC8C9A1F_Liite_pdf
KAUPUNGINJOHTAJA

3 Määrärahan myöntäminen kaupunkisuunnitteluvirastolle alueiden käyttöönoton edellyttämiin tutkimuksiin ja selvityksiin

ok. 1,86 miljoonaa euroa alueiden käyttöönoton edellyttämiin tutkimuksiin ja selvityksiin.

4 Art and Design City Helsinki Oy Ab:ta koskevan omistajapoliittisen linjauksen muuttaminen

ok. ”Art and Design City Helsinki” -yhtiö perustettiin aikanaa 90-luvulla kehittämään Arabianrantaa ”Itämeren alueen johtavaksi taideteollisuuskeskittymäksi”. Omistajina valtio ja Helsinki. Nyt valtio haluaa irroittautua yhtiöstä eikä Helsinkikään näe yhtiötä enää yhtä tarpeellisena, alkuperäinen tarkoitus ”on tullut täytetyksi”. Konserniohjauslinjausta ehdotetaan muutettavaksi siten että yhtiö asetettaisiin yhtiökokouksen päätöksellä selvitystilaan ja selvitysmieheksi valittaisiin yhtiön toimitusjohtaja Kari Halinen.

5 Eräiden hankkeiden rahoitus innovaatiorahaston varoilla vuonna 2015

ok. Tälle viikolle esittelijä on lisännnyt materiaaliin myös hankkeiden hakemukset. Pakko sanoa että yhä nämä vaikuttavat osin huterilta summiin nähden. Rahoituksesta onneksi päätetään vuosi kerrallaan.

6 Iltakouluasia: Strategiaohjelman 2013-2016 seuranta

ok. Merkitään tilanne tiedoksi.

RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖTOIMI

1 Rakennusviraston HKR-Rakennuttajan tulosryhmän johtajan viran täyttäminen

ok. Otamme HKR-Rakennuttajan tulosryhmän johtajan virkaan diplomi-insinööri Jukka Forsmanin 1.9.2015 alkaen 6 442,64 euron mukaisen kokonaispalkan mukaan määräytyvin palkkaeduin.

SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI

2 Oy Apotti Ab -nimisen osakeyhtiön perustaminen

ok. Perustamme Vantaan, Kauniaisten, Kirkkonummen ja HUSsin kanssa yhtiön Apottia hoitamaan.

SIVISTYSTOIMI

1 Iltakouluasia: Tulevaisuuden koulu

ok. Merkitään tiedoksi. Ilmiömäinen Helsinki! – Tulevaisuuden koulun suuntaviivat 2015–2020 -rappari kannattaa lukea!

KAUPUNKISUUNNITTELU- JA KIINTEISTÖTOIMI

1 Lasten päiväkoti Selkämeren hankesuunnitelma

ok. 5,9 miljoonan euron päiväkoti 163 lapselle. Kustannus per lapsipaikka noin 36 400€.

Hankkeen tilankäyttöä on tehostettu varhaiskasvatuksen uuden ohjeistuksen mukaan (8m2/tilapaikka) ja hankkeen kokoa on myös kasvatettu poikkeamispäätöksellä. Tämä on mahdollistanut sen, että yhdestä asuntorakennuksen yhteydessä toteutettavaksi suunnitellusta ”kivijalkapäiväkodista” on voitu luopua.
www_hel_fi_static_public_hela_Kaupunginhallitus_Suomi_Esitys_2015_Kanslia_2015-06-01_Khs_22_El_F8CDB62E-FAB8-4911-835C-946EB41C20C5_Liite_pdf
2 Valtuutettu Laura Kolben toivomusponsi nuorisoasiainkeskuksen mahdollisuudesta nimittää jäsen ELMU-työryhmään

ok. Nuoristoimen johtaja Tommi Laitio osallistui työryhmän toimintaan.

4 Lausunto Östersundom-toimikunnalle Östersundomin yhteisestä yleiskaavaehdotuksesta

Pöydälle. Kaavaehdotuksen Natura-arvioinnin ja ELY-keskuksen arvioinnista antaman lausunnon perusteella yleiskaavalla on merkittävästi heikentäviä vaikutuksia Mustavuoren lehto ja Östersundomin lintuvedet Natura 2000 -alueen luontoarvoihin. Lausunnossa puolletaan poikkeushakemusta valtioneuvostolta, jotta haittoja ei tarvitsisi huomioida.