Tällä viikolla mielenkiintoisimpina asioina Nuorisotoimen johtosäännön uudistus, lausunto Kauppatorin altaita varten ja maanhankintaa Östersundomissa. Koko lista liitteineen löytyy täältä.

Merkittävin päätös tehdään huomenna kuitenkin kaupunginhallituksen konsernijaostossa, joka käsittelee Sataman Länsiterminaali-hanketta. Käytännössä huominen konsernijaosto päättää 45 miljoonan euron investoinnista uuteen terminaaliin. Hanke on Satama Oy:n oma investointi, joten tämä varsin merkittävä investointi tehdään poliittisesti konsernijaostossa eikä ole yleisen kaupungin muun investointikaton alainen eikä etene esim. kaupunginvaltuustoon.

Melkoinen pytinki.

Melkoinen pytinki.


2 V 3.6.2015, Muutoksia kaupunginvaltuuston kokoonpanossa

ok. Päivi Lipponen tippui eduskunnasta vaaleissa ja päätti ilmeisesti jättää politiikan myös kuntatasolla. Hänen tilalleen valtuustoon nousee Tomi Sevander.

SIVISTYSTOIMI

2 V 3.6.2015, Nuorisotoimen johtosäännön uudistaminen

ok. Nuorisotoimen johtosääntöä uudistetaan. Vaikuttaa erittäin hyvältä.

”Nykyisestä toiminnoittain jäsennetystä organisaatiosta luovutaan. Alueellisten palvelujen osasto, keskitettyjen palvelujen osasto ja hallinnollisten palvelujen osasto lakkautetaan tulosyksikköinä.

Nykyisen kolmen osaston mallin tilalle perustetaan neljään osastoon rakentuva aluejakoon pohjautuva organisaatio, jossa vastuut ja resurssit jaetaan alueellisiksi osastoiksi. Tavoitteena on ollut luoda matala ja selkeä linjaorganisaatio”.

www_hel_fi_static_public_hela_Kaupunginhallitus_Suomi_Esitys_2015_Kanslia_2015-05-18_Khs_20_El_F8D51A8A-6582-4D85-93DA-FC6C0AFBCCF4_Liite_pdf
Erityisesti sydän läikähti kun jo esittelytekstissä ymmärretään tehtävä näin:

”Nuorisoasiainkeskuksen uusi suunta tarkoittaa, että kaikille nuorille riippumatta asuinalueesta taataan mahdollisimman samanlaiset mahdollisuudet olla ja tehdä sitä mitä he haluavat ja tarvitsevat. Tosiasiallinen tasa-arvo edellyttää, että eri puolilla kaupunkia noita samoja mahdollisuuksia taataan keskenään erilaisilla tavoilla ja että tehdään enemmän niiden kanssa jotka tarvitsevat enemmän.”

Lisäksi mukava huomata että uudistus ei pysähdy vain uuteen johtosääntöön, vaan myös toimintatapoja on tarkoituksena modernisoida:

Nuorisoasiainkeskuksen tarkoituksena on, että osastopäälliköille luodaan tehtäväkierto siten, että he esimerkiksi 4-5 vuoden välein vaihtavat vastuullaan olevaa osastoa. Tällä pyritään ehkäisemään osastojen eriytymistä.

KAUPUNKISUUNNITTELU- JA KIINTEISTÖTOIMI

1 V 3.6.2015, Sörnäisten korttelin 10570 osan, satama-, vesi- ja katualueiden sekä venesataman asemakaavan muuttaminen (nro 12284, Verkkosaaren eteläosa)

ok. Asuin- ja toimitila-alue, johon tulee asunnot noin 1 300 uudelle asukkaalle. Asemakaavan toteuttamisesta arvioidaan syntyvän kaupungille noin 32 miljoonan euron kustannukset. Rakennusoikeudesta arvioidaan syntyvän tuloja yhteensä noin 65 miljoonaa euroa.
www_hel_fi_static_public_hela_Kaupunginhallitus_Suomi_Esitys_2015_Kanslia_2015-05-25_Khs_21_El_CB959932-E639-4B1A-8C72-630486756D32_Liite_pdfwww_hel_fi_static_public_hela_Kaupunginhallitus_Suomi_Esitys_2015_Kanslia_2015-05-25_Khs_21_El_CB959932-E639-4B1A-8C72-630486756D32_Liite_pdf

Mielenkiintoista verrata vuoden 2009 versiota nykyiseen päätösesitykseen, joka lähtee toivon mukaan rakentumaan vuonna 2016.

2009: kiertävä kanava ja rantaan pistetaloja.

2009: kiertävä kanava ja rantaan pistetaloja.


www_hel_fi_static_public_hela_Kaupunginhallitus_Suomi_Esitys_2015_Kanslia_2015-05-25_Khs_21_El_3282ED5C-E819-4BC9-9DEA-B71B8F340990_Liite_pdf

2015: yksinkertaisempi kanava, rannassa yhtenäisempi rakennus, korttelimaisempi.

KAUPUNGINJOHTAJA

3 Lainan myöntäminen Laajasalon jalkapallonurmi Oy:lle
4 Lainan myöntäminen Vuosaaren Jalkapallonurmi Oy:lle

ok. 102 000 euron laina Laajasaloon ja 108 300 Vuosaareen. Käytännössä kenttien rahoitusjärjestelyt ovat samankaltaiset: noin kolmannes rahoituksesta lainana Helsingin kaupungilta, pari kymmentä prosenttia valtion avustuksella, kymmenen prosenttia ”HatTrick-tuella” ja noin kolmannes kassavaroin.

5 Määrärahan myöntäminen kiinteistövirastolle eri alueiden esirakentamiseen ja alueiden käyttöönoton edellyttämiin toimenpiteisiin

ok. Erilaisia rakentamista edeltäviä toimenpiteitä 4,46 miljoonalla. Mm. maaperän puhdistamista, aaltoilututkimusta ja pohjatutkimuksia.

6 Eräiden hankkeiden rahoitus innovaatiorahaston varoilla vuonna 2015

Pöydälle. Helsingin innovaatiorahaston idea on hyvä – kaupunki tukee kehityshankkeita, joista sitten on toivon mukaan hyötyä kaupungille sekä lyhyellä tähtäimellä konkreettisten sovellusten avulla että pidemmällä tähtäimellä esim. lisääntyneen elinkeinotoiminnan tai tehostumisen kautta.

Tänä vuonna hyvä esimerkki hankkeesta on mielestäni esim. WiTrafi oy:n kanssa toteutettava ”RPark”-pilotti, jossa hiotaan ”älykkäämpää pysäköintiä”. Pilottialueena Katajanokka. Tavoitteena palvelu, jonka avulla autoilija saisi reaaliaikaisen tiedon pysäköintitilanteesta kadunvarsilla ja paikan löytäminen helpottuisi. Mutta on joukossa myös hankkeita, jotka ovat budjetiltaan suhteellisen suuria, mutta joiden esittely on hiukan epämääräisemmän oloista ”innovaatiospeakkia”. Haluaisin itse paremman esittelyn ainakin ”IsoRobasta ilmastokatu 2015 – kokeilualusta ilmastoystävällisille ratkaisuille” -hankkeesta, jonka kolmelle vuodelle jaettu tuki on yhteensä yli 500 000 euroa.

Tarkemmat selostukset hankkeista löytyvät täältä. Yhteensä tälle vuodelle esitetään jaettavaksi 805 183 euron edestä tukea.

RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖTOIMI

1 Lausunto Etelä-Suomen aluehallintovirastolle Helsingin Allas Oy:n hakemuksesta kelluvien uima-altaiden ja laiturien rakentamisesta

ok. Kaupunginhallitus puoltaa hakemuksen hyväksymistä määräaikaisena. ”Allas-hankkeen edellyttämät järjestelyt tulee mahdollisimman hyvin yhteensovittaa alueen muiden kehittämistarpeiden kanssa.”

Mahtavaa että tämä etenee! Hitaasti mutta varmasti.https___hepa_hel_fi_uniquesig199e2e1c1219412e1a7e2c89d64aec1d_uniquesig1_Meeting_Liite_47376b2b-5a7a-4895-9ad2-2ca891bdbfcd

2 Lausunto maa- ja metsätalousministeriölle luonnoksesta vieraslajeista aiheutuvien riskien hallintaa koskevaksi laiksi

ok. Lailla pannaan toimeen EU:n vieraslajiasetus. Kaupunginhallitus toteaa, että ”laki vieraslajeista aiheutuvien riskien hallinnasta on tarpeellinen ja kannatettava. Voimassa olevassa lainsäädännössä on selviä puutteita vieraslajien riskien hallinnan suhteen. Lakiehdotuksen säännökset selkiyttävät asiaa koskevia velvollisuuksia ja vastuita.”

SIVISTYSTOIMI

1 Valtuutettu Seppo Kanervan aloite pyörätelineiden hankkimisesta Lauttasaaren ala-asteelle

ok. Opetuslautakunta puolsi telineiden hankkimista ja Myllykallion toimipisteen pihalle rakennetaan pyörätelineet 200 polkupyörälle aloitteen mukaisesti.

Opetuslautakunta oli kokouksessaan keskustellut pyörätelineiden tilasta myös muissa kouluissa ja ”Virasto lupasi hoitaa asiaa”.

KAUPUNKISUUNNITTELU- JA KIINTEISTÖTOIMI

1 Yhtiömuotoisten kiinteistöjen ostaminen Östersundomista

ok. 12,9 hehtaaria maata Östersundomista, jonka myötä kaupungin omistus nousee yhteensä noin 50 prosenttiin. Kaikkiaan rahaa on käytetty 121 miljoonaa euroa, keskimäärin 23€ per neliö.
www_hel_fi_static_public_hela_Kaupunginhallitus_Suomi_Esitys_2015_Kanslia_2015-05-25_Khs_21_El_9C5E5B72-086B-4448-8D48-28F3F3D292E7_Liite_pdf