Tämän vuoden 24 kaupunginhallituksen kokous. Vielä ensi viikko ja sitten lomille! Tällä kertaa mukana mm. lausunto hankintalain kokonaisuudistuksesta, automaatti- ja Länsimetron tilannekatsaus, Gardenian ratkaisu ja kaupunginorkesterin keikkareissut.

Koko lista liitteineen löytyy täältä.

1 V 26.8.2015, Lainan ja kaupungin omavelkaisen takauksen myöntäminen Mäkelänrinteen Uintikeskus Oy:lle

ok. Mäkelänrinnettä rempataan. Kaupunki takaa 1,8 miljoonan lainan ja antaa urheilu- ja ulkoilulaitosrahastosta 1,25 miljoonan euron laina.

3 Kaupunginorkesterin konserttimatkat vuonna 2015

ok. Kaupunginorkesterin konserttimatkat tälle vuodelle, yhteensä 638 800 euroa. Nettokustannus maksimissaan -280 000 euroa. Suurin yksittäinen satsaus on konserttimatka Meksikoon. Ohjelmistossa mm. Sibeliusta, Sibeliusta ja Sibeliusta.

Helsingin Kaupunginorkesteri on vähän niinkuin kulttuuripolitiikan avo-Mersu: todella kallis, mutta kun sellainen on päätetty hankkia, niin kyllä sillä sitten kannattaa pörrätä eikä pitää tallissa jotta bensaa säästyisi. Mittakaavat ovat vaan välillä todella raivostuttavia. Tällä summalla pyörittäisi muuta musiikkia kaupungissamme todella paljon enkä välttämättä näe äärimmäisen tarpeellisena Mexico Cityn keikkoja. Olkoonkin että aikataulu näytti tiukahkolta eli työmatka tämä on eikä lomailua.

4 Valtuutettu Mari Holopaisen toivomusponsi: kehitysvammaisille työntekijöille mahdollisuudesta tarjota lisää pysyvämpiä työsuhteita esimerkiksi osa-aikaisten vakanssien muodossa

ok.

5 Määrärahan myöntäminen rakennusvirastolle projektialueiden katujen rakentamista varten
6 Määrärahan myöntäminen rakennusvirastolle Vuosaaren entisen kaatopaikan kunnostustöihin ja Myllypuron entisen kaatopaikan maisemointitöihin

ok. 17, 3 miljoonalla katuja ja 2,1 miljoonalla entisten kaatopaikkojen ehostusta.

7 Selvitys kaupunkikonsernin riskienhallinnasta vuodelta 2014

ok. Kaupungin sisäinen valvonta ja riskienhallinta on arvioinnin mukaan hyvällä tai tyydyttävällä tasolla.

RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖTOIMI

1 Automaattimetron ja Länsimetron tilannekatsaus

ok. Merkitään tiedoksi ja käydään varmasti eläväistä keskustelua sillä jo esityslistateksti sisältää HKL:n lähitulevaisuuden ajattelua:

HKL:n johtokunta käsittelee kokouksessaan 16.6.2015 etenemisvaihtoehtoja metron automatisointia koskien. Johtokunta arvioi mm., onko kaupunginhallitukselle tarkoituksenmukaista valmistella päivitetty hankepäätös metron automatisoinnista jo syksylle 2015. Nopeimmillaan automatisointi olisi toteutettavissa 2020-luvun alkuun, jolloin Kivenlahden metroliikenteen alkaessa säästyttäisiin väliaikaisiksi jääviltä asetinlaiteinvestoinneilta ja metron liikennöintikustannukset olisivat vuositasolla noin 8 milj. euroa alhaisemmat kuin ilman automatisointia. Lisäksi automatisoinnilla saavutettaisiin merkittäviä matkustajahyötyjä.

Kustannukset vaan olisivat kokonaisuudessaan lähemmäksi puolta miljardia. Voiko HKL:n johto aidosti kuvitella että tuoreen fiaskon jälkeen kaupunginhallitus lähtisi vielä samana vuonna riemumielin kohti uutta prosessia?

2 Lausunto sisäministeriölle poliisilain mukaisen liikkumis- ja oleskelurajoituksen asettamisesta Vallisaareen

ok. Lähitulevaisuudessa avautuvassa Vallisaaressa on oltava liikkumisrajoituksia turvallisuuden vuoksi – saaressa mm. tapahtui 30-luvulla iso ammustehtaan räjähdys, jonka jäljiltä ympäri saarta voi yhä olla räjähtämättömiä ammuksia. Avotulen teko perustellusti kielletty.

3 Oy Gardenia-Helsinki Ab:ta koskevan omistajapoliittisen linjauksen muuttaminen

ok. Tämä on vaikea tapaus, jossa on usempia risteäviä intressejä. Esim. Gardenian luontokoulutoiminta on upeaa, mutta toisaalta myös luontokoulutoiminnan järjestäminen on kalliimpaa kalliissa kiinteistössä.

Kaupunki tukee Gardeniaa vuokranalennuksella vuosittain noin 600 000 eurolla. Lisäksi palveluostot ovat vähentyneet mm. opetusviraston säästäessä. Toisaalta tuntuisi vaikealta velvoittaa opetusvirastoa satsaamaan nimenomaan kalliimpaan luontokouluun tilanteessa, jossa mm. kouluavustajista säästetään.

Asiaa on pyöritelty konsernijaostossa jo pitkään ja nyt on aika tehdä päätös. Esityksenä on yhtiön toiminnan purkaminen.

4 Lausunto työ- ja elinkeinoministeriölle hankintalain kokonaisuudistuksen valmisteluryhmän mietinnöstä

Kaupungin toiminnan ja koko julkisen sektorin toiminnan kannalta erittäin tärkeä laki ja lausunto. Asia on monimutkainen ja perehdyttävää on paljon – osa materiaalista toimitettiin syystäkin jo etukäteen. Pöydälle.

SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI

2 Seurantaraportti pitkäaikaisasunnottomuuden vähentämisohjelman toteutumisesta

ok. Välillä hyviäkin uutisia! Pitkäaikaisasunnottomuus on laskenut vuodesta 2008 vuoteen 2014 noin 1150 henkilöllä ja asunnottomuus on edelleen laskussa.
Esittelijä kertoo myös että ”eurooppalaisen asunnottomuustoimijoiden kattojärjestön Feantsan selvityksen mukaan Suomi on ainoa Euroopan maa, jossa asunnottomuus laskee edelleen.”.

3 Valtuutettu Zahra Abdullan toivomusponsi vammaisten joukkoliikennelipun muutosten kokonaisvaikutusten selvittämiseksi

ok. HSL:llä oli noin 4200 seutuvapaalipun saanutta kuljetustukeen oikeutettua asiakasta. Noin puolet näistä siirtyi käyttämään joko tavallista matkakorttia tai invalidien ja eläkeläisten alennuslippua.

Noin puolet ei ollut hankkinut uutta korttia. Esittelijän mukaan osa oli kuollut ja osalla kotikunta oli muu kuin Helsinki.

Sote-viraston puolella ei ole syntynyt merkittävää kasvua. 28lle ihmiselle eli 0,5%:lle, joilla oli aiemmin seutuvapaalippu, on myönnetty tänä vuonna toimeentulo(tuke(?))na maksuton joukkoliikennelippu.

SIVISTYSTOIMI

1 Opetusviraston nuoriso- ja aikuiskoulutuslinjan linjanjohtajan virkaan ottaminen
2 Helsingin kaupungin tietokeskuksen tutkimuspäällikön virkaan ottaminen

ok. Valitaan Katja Vilkama tietokeskuksen tutkimuspäällikön virkaan noin 6000 euron palkalla ja Arja Kukkonen opetusviraston nuoriso- ja aikuiskoulutuslinjan linjanjohtajan virkaan 7161 euron palkalla.

KAUPUNKISUUNNITTELU- JA KIINTEISTÖTOIMI

1 Laajasalon (49.ko) Gunillantien – Svanströminkujan alueen asemakaavan muutoksen nro 12228 määrääminen osittain voimaan
2 Asuntotoimikunnalle varatun tontin rahoitus- ja hallintamuodon muuttaminen (Mellunkylä, Kontula, tontti 47291/4)

ok. Laajasalossa asemakaava voimaan niiltä osin, joita valitus ei koske. Samalla korjataan kirjoitusvirhe. Ja Kontulassa tontti muutetaan asumisoikeustuotantona toteutettavasta asuntotuotannosta valtion tukemaksi vuokra-asuntotuotannoksi.

4 Valtuutettu Osku Pajamäen toivomusponsi Helsingin elävän musiikin yhdistys ELMU ry:lle osoitettavista asianmukaisista toimitiloista

ok. Kaupunginjohtaja kertoo asettaneensa Kaasukellotyöryhmän, jonka raporttia odotellaan elokuulle.