Tällä viikolla kaupunginhallituksessa isoina asioina HelBin myynti ja Kruunusiltojen asemakaava ja liikennesuunnitelma. Koko lista liitteineen löytyy täältä.

2 V 21.10.2015, Ennakkosuostumuksen antaminen Helsingin Bussiliikenne Oy:tä koskevaan omistusjärjestelyyn

ok. Pöydältä. Koko esitykseen pääsee lukemaan täältä.

Pähkinänkuoressa: Helsingin Bussliikenne Oy (HelB) on kyntänyt vuosikausia taloudellisesti syvällä. Tilanne pyritään ratkaisemaan myymällä yhtiö Koiviston Autolle, joka sen avulla saisi jalansijan HSL-alueen lähiliikennemarkkinoille. Ratkaisu on selvitetyistä vaihtoehdoista vähiten huono.

Kauppahinta vastaa yhteensä noin 24 miljoonaan euron velatonta kauppahintaa. Jos yhtiö menestyy selvästi odotettua paremmin 2016-2020, maksaa ostaja Helsingille lisää.

Liiketoimintakauppaan liittyy kaupungin kirjanpidossa tehtäviä kulukirjauksia yhteensä enintään 70 miljoonaa euroa:
– kalustolaina 11 miljoonaa euroa,
– pääomalainat 30 miljoonaa euroa,
– osamaksuvelat 15 miljoonaa euroa,
– lisäeläkekustannus 5 miljoonaa euroa sekä
– Helsingin Bussiliikenne Oy:n osakkeiden nykyinen hankintameno 9 miljoonaa euroa.

Helsingin Bussiliikenne Oy:lle syntyy siis noin 23 miljoonan euron luovutustappio. Tappio syntyy, koska luovutettavan liiketoimintakokonaisuuden arvo yhtiön kirjanpidossa on yhteensä noin 47 miljoonaa euroa ja kokonaisuudesta saatava kauppahinta on ostajan vastuulle siirtyvät velat huomioon ottaen noin 24 miljoonaa euroa.

Henkilöstö siirtyy Koiviston autolle ns. vanhoina työntekijöinä eli liikkeenluovutuksen periaatteen mukaisesti.

RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖTOIMI

1 V 21.10.2015, Palmia -liikelaitoksen johtosäännön muuttaminen
800px-Palmian_logo.svg
ok. Palmia-nimi siirtyy yhtiön haltuun liikelaitokselta. Palmia-nimi on yhtiölle merkityksellisempi kuin kaupungin sisäisenä toimijana olevalle liikelaitokselle

KAUPUNKISUUNNITTELU- JA KIINTEISTÖTOIMI

1 V 21.10.2015, Herttoniemen yritysalueen tontin 43057/9 osan ja katualueen asemakaavan muuttaminen (nro 12346, Kirvesmiehenkatu 2)
www_hel_fi_static_public_hela_Kaupunginhallitus_Suomi_Esitys_2015_Kanslia_2015-10-12_Khs_35_El_A7A73175-D0CF-40D3-810C-3FAB04CA9893_Liite_pdf
ok. Herttoniemessä muutetaan tontti yleisten rakennusten korttelialueesta asuinkerrostalojen korttelialueeksi, joka mahdollistaa asuntojen rakentamisen noin 350 hengelle. Tontti on Abraham Wetterin tien ja Kirvesmiehenkadun nurkassa.

2 V 21.10.2015, Kruunuvuorenrannan joukkoliikenneyhteyden asemakaavan hyväksyminen ja asemakaavan muuttaminen (nro 12305)
3 V 21.10.2015, Kruunusiltojen liikennesuunnitelma välillä Kruunuvuorenranta-Kalasatama (Nihti)
www_hel_fi_static_public_hela_Kaupunginhallitus_Suomi_Esitys_2015_Kanslia_2015-10-12_Khs_35_El_7A8A0D8C-481E-433A-B2AC-E379CF6F2811_Liite_pdf
Huikeaa. Kruunusiltojen liikennesuunnitelma ja asemakaava. Hankepäätös sillan rakentamisesta tehdään 2016 puolella. Silta tekee Kruunuvuorenrannasta osan kantakaupunkia, tuo uuden yhteyden Korkeasaareen, helpottaa Metron kapasiteettipulmia, maksaa suurilta osin itse itsensä maanarvon nousulla, lisää joukkoliikenteen kulkumuoto-osuutta, tuo uuden pyöräilyn pääväylän. Ja tuo Helsingin siluettiin yhden uuden upean maamerkin.

Oma keskustelunsa syntyy myöhemmin vielä siitä, miten silta jatketaan Kalasatamasta keskustaan. Virasto ilmeisesti tällä hetkellä on lämmennyt linjaukselle, jossa ratikka vedettäisiin Hakaniemen kautta, mutta kaikki kolme vaihtoehtoa ovat yhä pöydällä. Ja niissä kaikissa on omat etunsa ja heikkoutensa.
www_hel_fi_static_public_hela_Kaupunginhallitus_Suomi_Esitys_2015_Kanslia_2015-10-12_Khs_35_El_7A8A0D8C-481E-433A-B2AC-E379CF6F2811_Liite_pdf
29092015_Kruunusillat_esittelytilaisuus_hr_pdf__page_25_of_26_
KAUPUNGINJOHTAJA

3 Liputuksesta kaupungin virastoissa ja laitoksissa annetun ohjeen muuttaminen; liputus viittomakielen päivänä

ok. Leon aloitteen johdosta viittomakielen päivä lisätään liputuskalenteriin.

4 Valtuutettu Mari Holopaisen toivomusponsi: Selvitetään mahdollisuudet käyttää vajaatyökykyisten työllistämistä kilpailuttamiskriteereissä

ok. Esittelijä kertoo tavoista, millä sosiaalisia näkökohtia koskevia erityisehtoja voidaan ottaa huomioon kilpailutuksissa. Näitä on jo käytetty mm. hankintakeskuksen, rakennusviraston, sosiaali- ja terveysviraston sekä Staran julkisissa hankinnoissa.

Lisäksi esittelijä kertoo käynnissä olevasta Hankinnoista duunia -hankkeesta, johon osallistuminen tukee työllistämisehdon prosessimaista käyttöönottoa kaupungin hankintatoiminnassa. Lopputuloksena pitäisi 2017 olla yhtenäinen toimintamalli työllisyyden hoidon näkökulmasta. Hankkeen päättymisen jälkeen työllistämispykälän käytölle voidaan määritellä määrälliset tavoitteet.

5 Avustuksen myöntäminen kaupunginhallituksen käyttövaroista Juho ja Maria Lallukan taiteilijakotisäätiön Lallukan taiteilijakodin peruskorjaukseen

ok. Miljoona euroa Lallukan korjaamiseen, jos valtio tukee hanketta
vastaavalla summalla. Kokonaisuudessaan 11 miljoonan euron remontista Helsingin osuudeksi muodostuu 2014-2016 3,7m€.

6 Kaksikielisyystoimikunnan asettaminen

ok. Meiltä valitaan toimikuntaan varapuheenjohtaja (nainen).

KAUPUNGINJOHTAJA

7 Helsingin kaupungin viestinnän linjaukset

Saimme viime viikolla iltakoulussa esityksen Helsingin viestinnän linjausten kehittymisestä ja kehittämisestä. Esitys oli hyvä, mutta kovin yleisluonteinen. Kaupunginhallituksen tulisi seurata jatkossakin viestinnän kehittymistä säännöllisesti.

KAUPUNKISUUNNITTELU- JA KIINTEISTÖTOIMI

1 Itäkeskuksen liiketontin ja asuntotontin myynti Kiinteistö Oy Helsingin Itäkeskukselle (Vartiokylä, tontit 45176/7 ja 8)
Google_Maps
ok. Myydään Keskolle Itiksestä liiketontti kolmella miljoonalla ja asuntotontti 6,11 miljoonalla.