Huomisen kaupunginhallituksen iso asia on Helsingin Bussiliikenteen järjestelyt. Koko lista liitteineen löytyy täältä

KAUPUNGINJOHTAJA

4 V 21.10.2015, Ennakkosuostumuksen antaminen Helsingin Bussiliikenne Oy:tä koskevaan omistusjärjestelyyn

ok. Iso asia. Koko esitykseen pääsee lukemaan täältä.

Pähkinänkuoressa: Helsingin Bussliikenne Oy (HelB) on kyntänyt vuosikausia taloudellisesti syvällä. Tilanne pyritään ratkaisemaan myymällä yhtiö Koiviston Autolle, joka sen avulla saisi jalansijan HSL-alueen lähiliikennemarkkinoille. Ratkaisu on selvitetyistä vaihtoehdoista vähiten huono.

Kauppahinta vastaa yhteensä noin 24 miljoonaan euron velatonta kauppahintaa. Jos yhtiö menestyy selvästi odotettua paremmin 2016-2020, maksaa ostaja Helsingille lisää.

Liiketoimintakauppaan liittyy kaupungin kirjanpidossa tehtäviä kulukirjauksia yhteensä enintään 70 miljoonaa euroa:
– kalustolaina 11 miljoonaa euroa,
– pääomalainat 30 miljoonaa euroa,
– osamaksuvelat 15 miljoonaa euroa,
– lisäeläkekustannus 5 miljoonaa euroa sekä
– Helsingin Bussiliikenne Oy:n osakkeiden nykyinen hankintameno 9 miljoonaa euroa.

Helsingin Bussiliikenne Oy:lle syntyy siis noin 23 miljoonan euron luovutustappio. Tappio syntyy, koska luovutettavan liiketoimintakokonaisuuden arvo yhtiön kirjanpidossa on yhteensä noin 47 miljoonaa euroa ja kokonaisuudesta saatava kauppahinta on ostajan vastuulle siirtyvät velat huomioon ottaen noin 24 miljoonaa euroa.

Henkilöstö siirtyy Koiviston autolle ns. vanhoina työntekijöinä eli liikkeenluovutuksen periaatteen mukaisesti.

3 Kulttuuri- ja kirjastolautakunnan puheenjohtajan virkamatka Madridiin, Espanjaan 2. – 4.11.2015

ok. Espanjan opetus-, kulttuuri- ja urheiluministeriö on kutsunut kirjastotoimenjohtajan ja yhden poliitikon osallistumaan 3.11.2015 järjestettävään 6th Conference on Libraries and their Municipalities -konferenssiin Madridiin. Tilaisuuden teemana on ”urban networks of libraries”. Kulttuurilautakunnan puheenjohtaja Jukka Relander on Suomen ehkä perehtyinein kirjastopoliitikko, joten matka varsin perusteltu.

4 Kaupungin henkilöstön polkupyöräetu

Erinomaista että Leon aloite on menossa läpi vaikkakin vähän eri muodossa kuin alunperin oli tarkoitus – ja tämä muoto itseasiassa fiksumpi kuin työsuhdepyörät. Pohdimme yhä voisiko työmatkaseteleitä käyttää myös polkupyörän huoltamiseen pelkän ostamisen lisäksi?

9 Iltakouluasia: Helsingin kaupungin viestinnän linjaukset

Vaikka viestinnän linjaukset ovat kaupunginhallituksen iltakouluasiana tehdään viestinnän suhteen päätös kehottaa hallintokuntia ottamaan viestinnän linjaukset huomioon toiminnassaan. Aiemmin Helsingillä ei ole vastaavia linjauksia ollut, melkoista.

KAUPUNKISUUNNITTELU- JA KIINTEISTÖTOIMI

2 Helsingin liikenneturvallisuuden kehittämisohjelman hyväksyminen

ok. Laajapohjaisesti valmisteltu ohjelma, joka pääpiirteittäin näyttää oikein hyvältä. Ehdotetaan perustettavaksi liikenneturvallisuusryhmä tai -verkosto, joka koordinoisi liikenneturvallisuuden kehittämistä yli hallintokuntien ja yhteistyössä myös mm. Poliisin jne. kanssa.

Liikenneturvallisuus on parantunut huikeasti erityisesti liikennesuoritteen kasvu huomioiden.

Liikenneturvallisuus on parantunut huikeasti erityisesti liikennesuoritteen kasvu huomioiden.


Mielenkiintoista että:
– Kiertoliittymän rakentaminen vähentää henkilövahinko-onnettomuuksia 60–70 %.3
– Automaattinen nopeusvalvonta vähentää henkilövahinkoon johtaneita onnettomuuksia 30–50%