Tällä viikolla iso läjä aloitteita sekä lausunnot varhaiskasvatuslaista ja kotouttamislaista. Koko lista liitteineen löytyy täältä.

4 V 2.3.2016, Valtuutettu Kaarin Taipaleen aloite ”Junckerin Paketin” hyödyntämisestä Helsingin kaupunkikonsernin investoinneissa

ok. ESIR-rahoitusta harkitaan tapauskohtaisesti, mutta ”Kaupungin omissa investoinneissa on mahdollista hyödyntää suoraan Euroopan investointipankin rahoitusta, siltä osin kuin investointikohteet ovat Euroopan investointipankin antolainauksessa edellytettyjen EU:n poliittisten ja taloudellisten tavoitteiden mukaisia. Euroopan investointipankki on kaupungille merkittävä rahoituslähde; kaupungin omia investointeja varten nostettujen pitkäaikaisten lainojen pääomista yli kolmannes, 570,1 miljoonaa euroa, on tällä hetkellä peräisin Euroopan investointipankista.”

RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖTOIMI

1 V 2.3.2016, Valtuutettu Fatbardhe Hetemajn aloite valkoposkihanhien kannan vähentämisestä

ok. Tämä puhututtanee aikanaan valtuustossa. Mutta keissi on aika selvä:

”Kaupunginhallitus viittaa saatuihin lausuntoihin ja toteaa, että valkoposkihanhi on luonnonsuojelulailla rauhoitettu laji ja Euroopan unionin lintudirektiivin liitteen I laji. Luonnonsuojelulaki rajoittaa valkoposkikannan vähentämistä voimakeinoin esimerkiksi metsästämällä tai aloitteessa mainitulla munien rei’ittämisellä. Poikkeusluvan saaminen kannan rajoittamiselle edellyttäisi hyvin vahvoja juridisia perusteita, ja sellaisia ei Helsingin osalta ainakaan vielä ole olemassa.”

2 V 2.3.2016, Valtuutettu René Hurstin aloite lämmitetyn pukukopin hankkimisesta Violanpuistoon

Kaupunginhallitus toteaa, että valtuutettu Hurstin asiallisesti vastaavan sisältöinen aloite käsiteltiin kaupunginvaltuustossa 7.5.2014…

…Valtuutettu Tuomo Valokaisen asiallisesti samansisältöiseen aloitteeseen kaupunginhallitus vastasi kaupunginvaltuustossa 9.11.2015….

…Ja nyt 15.2.2016 kaupunginhallitus vastaa jälleen että ei.

3 V 2.3.2016, Valtuutettu Leo Straniuksen aloite ruokahävikin vähentämisestä

ok. ”Kaupungilla ei ole toimivaltaa ohjeistaa kauppoja hävikin vähentämiseksi mutta yhdessä kauppojen ja kolmannen sektorin toimijoiden kanssa voidaan etsiä ruokahävikin vähentämiseen ja sen hyötykäyttöön liittyviä ratkaisuja.”

SIVISTYSTOIMI

1 V 2.3.2016, Valtuutettu Anna Vuorjoen aloite sateenkaarinuorten hyvinvoinnin edistämisestä

ok. Virastot ovat todenneet lausunnoissaan kouluttavansa henkilöstöään kohtaamaan sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöjä.

KAUPUNKISUUNNITTELU- JA KIINTEISTÖTOIMI

1 V 2.3.2016, Punavihreät valtuustoryhmän ryhmäaloite toimivan suurmoskeijan kiirehtimisestä Helsinkiin

ok. Kaupunginhallitus toteaa aivan oikein että jos joku moskeijahankkeen kanssa tulee, siihen suhtaudutaan kuten muihinkin vastaaviin hankkeisiin. Noudatetaan myös ”tavanomaisia hinnoittelu- ja muita käytäntöjä”.

Kaupunginhallitus toteaa lopuksi, että kaupungin tavoitteena on mahdollistaa tasapuoliset edellytykset uskonnonharjoittamiselle Helsingissä. Kaupunki pyrkii tämän tavoitteen mukaisesti omalta osaltaan mahdollistamaan aloitteessa mainitun moskeijan ja monitoimikeskuksen rakentamisen.

Ja tämä hyvä näin. Toivottavasti valtuustokeskustelu on edes sinne päin asiallista.

Vastaukseni Kirkko & Kaupunki -lehden kysymyksiin aiheen tiimoilta voit lukea täältä.

2 V 2.3.2016, Valtuutettu Emma Karin aloite Vaasankadun muuttamisesta kävely- ja pihakaduksi

ok. Heh. Palautin aikoinaan aloitteen, jonka johdosta tehtiin kävelykatukokeilu Vaasankadulla. Ilmeisesti varsinainen aloitekäsittely meinasi unohtua. Harvoin tulee kolme ja puoli vuotta vanhoja aloitteita eteen. :)

3 V 2.3.2016, Valtuutettu Pia Pakarisen aloite toimistokiinteistöjen muuntamisesta asuinkäyttöön

ok. Todetaan että aloitteessa esitetyllä tavalla muuntamisen suosiminen juridisesti hankalaa. Ja että konversiota mahdollisestaan jatkuvasti.

4 V 2.3.2016, Valtuutettu Terhi Koulumiehen aloite basaarialueiden perustamisesta Helsinkiin

ok. Esittelijä suhtautuu sinällään positiivisesti aloitteen ideaan, mutta jättää jatkotoimenpiteet auki. Itse vähän ihmettelen tätä tarmoa ohjata erityisesti ”etnisen kaupan” markkinoita valtuustosta käsin. Kyllä kauppiaat näyttävät löytävän liiketiloja ihan itsekin. Mm. Hakaniemi ja Puhoksen ostari hyvinä esimerkkeinä.

5 V 2.3.2016, Valtuutettu Tuomo Valokaisen aloite asianmukaisten tilojen järjestämisestä ruoanjakeluun

ok. Kaupunginhallitus toteaa että vapaaehtoisjärjestöjen ruokajakelu ei kuulu minkään kaupungin hallintokunnan palvelutuotantoon. Kaupunki voi toki vuokrata tiloja järjestöille, mutta se ei järjestä niitä.

6 V 2.3.2016, Valtuutettu Ville Jalovaaran aloite uuden mopohallin avaamisesta Itä-Helsinkiin

ok. Todetaan että nuorisoasiainkeskus etsii jatkuvasti uutta tilaa nykyisen poistuessa käytöstä 2016. Tulevat tilat varautuisivat myös nykyistä suurempaan kysyntään.

KAUPUNKISUUNNITTELU- JA KIINTEISTÖTOIMI

7 V 2.3.2016, Kaisaniemen ala-asteen perusparannuksen hankehinnan korottaminen

ok. Alkuperäinen kustannusarvio oli 8,6 miljoonaa euroa. Tuon päätöksen jälkeen on ilmennyt lisäkorjaustarpeita, kuten esim. kellarin radon-poistolmastointi ja kustannukset nousevat 10,6 miljoonaan euroon.

SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI

2 Lausunto opetus- ja kulttuuriministeriölle luonnoksesta hallituksen esitykseksi varhaiskasvatuksen asiakasmaksulaiksi

ok. Hieman yllättäenkin esittelijän esitys lausunnoksi varhaiskasvatuksen asiakasmaksulaiksi vastaa täysin varhaiskasvatuslautakunnan lausuntoa ja mm. ehdottaa mahdollisuutta ”ottaa käyttöön uusi ylin maksuluokka, jolloin ensimmäisen lapsen enimmäismaksua korotettaisiin vain suurituloisempien perheiden osalta. Samalla tulisi selvittää edellytykset mahdollistaa kunnille ylemmän maksuluokan käyttöönotto nykyisen ylimmän maksuluokan sisällä kunnan omalla päätöksellä.”

SIVISTYSTOIMI

1 Lausunto työ- ja elinkeinoministeriölle luonnoksesta valtion kotouttamisohjelmaksi vuosille 2016 – 2019

Lausunto erityisen merkityksellinen Helsingille, sillä suuri osa myönteisen turvapaikkapäätöksen saavista pakolaisista tulee sijoittumaan Helsinkiin.
www_hel_fi_static_public_hela_Kaupunginhallitus_Suomi_Esitys_2016_Kanslia_2016-02-08_Khs_5_El_10EEEAAD-A866-4808-AF7C-B1D8773F70BC_Liite_pdf
Ohjelmapaperissa on ensin yleiskatsaus ja sitten neljä eri tavoitealuetta:
1. Edistetään ihmisarvoa kunnioittavaa keskustelukulttuuria, eikä rasismia sallita
2. Tuodaan maahanmuuttajien oman kulttuurin vahvuudet osaltaan vahvistamaan Suomen innovaatiokykyä;
3. Tehostetaan kotouttamista poikkihallinnollisesti;
4. Lisätään valtion ja kuntien välistä yhteistoimintaa kansainvälistä suojelu saavien vastaanotossa.

Otsikkotason uuskieli saa aikaan yökötysrefleksin. Innovaatiokykyä? Oikeasti? ”
Innovaatiotalouden välineitä soveltaen maahanmuuttajien voimavara tuottaisi nykyistä enemmän arvonlisää ja hyvinvointia.” Mutta otsakkeiden alta löytyy konkreettisia toimenpiteitäkin.

Itse toivoisin Helsingin lausunnon ainakin korostavan tarvetta saada kielikoulutus järjestettyä nykyistä paremmin. Ei ole mitään järkeä että kielikolutukseen pääsyä joutuu jonottamaan kuukausitolkulla kun kieli on kuitenkin avain työllistymiseen ja yhteiskuntaan.

KAUPUNKISUUNNITTELU- JA KIINTEISTÖTOIMI

1 Lausunto Helsingin hallinto-oikeudelle kaupunginvaltuuston päätöksistä tehdyistä valituksista, Kruunusiltojen liikennesuunnitelma välillä Kruunuvuorenranta-Kalasatama ja Kruunuvuoren joukkoliikenneyhteyden asemakaava ja asemakaavan muuttaminen (nro 12305)

ok. Kruunusilloista on arvatenkin tehty valituksia ja niihin vastataan. Valitukset koskevat mm. veneilyä (Brändö Seglare r.f., Kulosaarelaiset – Brändöboarna r.y., Helsingin Työväen Pursiseura r.y.) ja vaikutuksia lokkien pesimäluotoon.

2 Valtuutettu Ilkka Taipaleen aloite Auroran, Hesperian ja Koskelan sairaala-alueiden uusintakäytöstä

ok. ”Yhteenvetona voidaan todeta, että sairaalakäytöstä vapautuvien alueiden maankäytön tehostaminen ja toiminnallinen monipuolistaminen on kaupungin tavoitteiden mukaista. Auroran, Koskelan ja Kivelä-Hesperian sairaala-alueille on alueiden asemakaavoituksen yhteydessä luoda edellytyksiä myös erityisryhmien asumiselle ja palvelukeskittymille aloitteessa esitettyjen tavoitteiden suuntaisesti.”