Tänään listan suurin asia johtamisjärjestelmä – nytkähtääkö tänään kohti valtuustoa vai vieläkö pohditaan viikko? Koko lista liitteineen löytyy täältä.

1 V 2.3.2016, Vuoden 2015 talousarvion virastojen ja liikelaitosten toteutumattomat sitovat toiminnalliset tavoitteet
2 V 2.3.2016, Vuoden 2015 talousarvion tytäryhteisöjen toteutumattomat sitovat tavoitteet

ok. Useimmat sitovat toiminnalliset tavoitteet lähellä tavoitetta. Merkittävimpänä strategiatavoitetta suurempi menokasvu, mutta:

”Tilinpäätöksen strategiantavoitetta suuremman menokasvun syynä oli menokasvu toiminnoissa, joihin kaupunki ei voi lyhyellä aikavälillä omin toimenpitein tehokkaasti vaikuttaa. Menot kasvoivat edellisestä vuodesta erikoissairaanhoidossa (HUS) 37 milj. euroa (7,0 %), työmarkkinatuen kuntaosuudessa 24 milj. euroa (74 %) ja maahanmuuttajapalveluissa 7 milj. euroa (48 %). Strategiatavoitteen mukaista menokasvua korkeampi menokasvu vuonna 2015 selittyy lähes kokonaan edellä mainittujen toimintojen menokasvulla. Kaupungin oman toiminnan osalta menokasvu oli noin prosentin.”

Eli kasvu pääasiassa syistä, joihin emme voi suoraan vaikuttaa ja se osa kaupunkia, johon voimme on, yllätys yllätys, pysynyt kohtuullisen hyvin tavoitellussa.

Tytäryhtöiden puolella Hekan kulut nousivat 3,2% kun nousu olisi saanut olla vain ylläpitokustannuksia kuvaavan indeksinousun suuruinen, eli 1,5%. Nousua selitetään seuraavien erien ”aluetasattavat korjaukset, kiinteistövero, tontinvuokrat ja luottotappiot” nousulla. Hiukan tarkempi selitys olisi hyvä.

3 V 2.3.2016, Johtamisjärjestelmän uudistaminen

ok. Ehkäpä merkittävin yksittäinen päätös, jota tämä kaupunginhallitus käsittelee – Helsingin tuleva johtamisjärjestelmä. Esittelijän esitys vastaa kaupunginhallituksen johtamisen jaoston valmistelemaa esitystä.

Pähkinänkuoressa: Helsinkiä johtaa tulevaisuudessa pormestaristo, jonka valtuusto valitsee. Se koostuu pormestarista ja apulaispormestareista. Pormestari toimii myös kaupunginhallituksen puheenjohtajana.

KAUPUNKISUUNNITTELU- JA KIINTEISTÖTOIMI

1 V 2.3.2016, Mellunkylän korttelin 47203 tonttien 19, 22, 23 ja 24 sekä katu- ja puistoalueiden asemakaavan muuttaminen (Mellunmäen vanha ostoskeskus nro 12215)
www_hel_fi_static_public_hela_Kaupunginhallitus_Suomi_Esitys_2016_Kanslia_2016-02-22_Khs_7_El_863CB218-5F23-4791-A08E-00E55F37D0DD_Liite_pdf
Erinomaista. Mellunmäen vanha ostari puretaan ja tilalle uutta. 250 asukasta lisää, liiketiloja ja päiväkoti. Hyvä.

2 V 2.3.2016, Tapaninkylän tonttien 39142/7-16 ja 39143/6-7 vuokrausperusteet

Ryhmärakennuttamista Tapaninkylään! Hienoa! Tontti vuokralle.

KAUPUNGINJOHTAJA

3 Helsinki Region Marketing Oy:n pääomittaminen

ok. Vuonna 1994 Helsinki on solminut ei-niin-fiksun sopimuksen Moskovan kanssa, jossa kaupungit vastavuoroisuusesti antavat toisilleen käyttöön tiloja. Clearing-kaupan henki leijuu tukevasti ilmassa.

No, Moskovan tilojen käyttöaste on romahtanut ja näin olleen yhtiö, jonka tuotoilla on vastaavasti ylläpidetty Helsingissä sijaitsevaa kiinteistöä (100 000€/vuosi) ei kykene velvoitteitaan täyttämään. Helsinki luopuu Moskovassa kiinteistöstä ja HRM lopettaa toimintansa siellä. Moskovan kaupunki on puolestaan kertonut yhtiön hallitukselle, ettei sillä ole aikomusta lopettaa toimintaa Katajanokalla ennen sopimuksen umpeutumista vuonna 2019.

Näin ollen Helsinki pääomittaa yhtiötä 100 000 euroa vuodessa kunnes sopimus päätttyy 1.11.2019.

4 Siisti kesä -hankkeeseen myönnetyn määrärahan käyttö

OK! Noin miljoona euroa nuorten kesätyöntekijöiden palkkaamiseen Siisti kesä -hankkeeseen! Mahdollistaa noin 320 nuoren palkkaamisen.

5 Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi ulkomaalaislain muuttamisesta

Lausuntoa muutetaan kriittisemmäksi. Hallituksen esitykset tekevät perheenyhdistämisestä käytännössä lähes mahdotonta. Tämä täytyy tehdä selväksi.

KAUPUNKISUUNNITTELU- JA KIINTEISTÖTOIMI

5 Valtuutettu Ilkka Taipaleen aloite Auroran, Hesperian ja Koskelan sairaala-alueiden uusintakäytöstä

ok. ”Yhteenvetona voidaan todeta, että sairaalakäytöstä vapautuvien alueiden maankäytön tehostaminen ja toiminnallinen monipuolistaminen on kaupungin tavoitteiden mukaista. Auroran, Koskelan ja Kivelä-Hesperian sairaala-alueille on alueiden asemakaavoituksen yhteydessä luoda edellytyksiä myös erityisryhmien asumiselle ja palvelukeskittymille aloitteessa esitettyjen tavoitteiden suuntaisesti.”