Tulevana maanantaina listalla yleistä mielenkiintoa herättänee lähinnä johtamisjärjestelmän ratkaisu. Koko lista liitteineen löytyy täältä.

2 V 16.3.2016, Johtamisjärjestelmän uudistaminen

ok. Maanantaina Helsingin johtamisjärjestelmästä kaupunginhallitus tekee päätöksen ja asia etenee kohti valtuustoa. Minkälaisen päätöksen? No sitä itse kukin jännityksellä odotamme. Vihreä ryhmä kannatti jaostossa esitystä, joka on sama kuin pohjaesitys kaupunginhallitukselle.

KAUPUNKISUUNNITTELU- JA KIINTEISTÖTOIMI

1 V 16.3.2016, Vuokrausperusteet ja osto-oikeuden sisällyttäminen toimisto- ja hotellitonttien vuokrasopimukseen (Länsisatama, korttelin 20007 tontit 20 ja 21, Jätkäsaarenlaituri 1, Wood City)

ok. Vuokrataan tontti osto-optiolla. ”Tällä hetkellä toimistotontin myyntihinta olisi noin 8,05 miljoonaa euroa ja hotellitontin noin 2,76 miljoonaa euroa.”

KAUPUNGINJOHTAJA

3 Esisopimus VR-Yhtymä Oy:n omistamien Pääkaupunkiseudun Junakalusto Oy:n osakkeiden ostamisesta

ok. Junaliikenteessä valmistaudutaan kilpailuun – VR on luopumassa Junakalustoyhtiön osakkuudesta niin, että pääkaupunkiseudun kunnat osakassopimuksen perusteella ostavat VR:n osuuden yhtiöstä. Hyvä.

4 Valtuutettu Yrjö Hakasen toivomusponsi: Hankinnoissa otettava huomioon YK:n päätökset palestiinalaisalueilla

ok. Todetaan että ”Voimassa oleva lainsäädäntö (kansallinen lainsäädäntö ja EU-direktiivit) ei nyt puheena olevassa tilanteessa mahdollista sitä, että tarjoajan soveltuvuutta arvioitaessa otettaisiin huomioon myös konsernin muiden yksiköiden toiminta. Poissulkeminen on toimenpiteenä rajoittava, joten sitä koskevia säännöksiä ei voi tulkita laajentavasti. Tiedossa ei ole oikeuskäytäntöä, joka mahdollistaisi lain sanamuodosta poikkeavan tulkinnan.”

SIVISTYSTOIMI

1 Vermon ravirata-alueen vuokrasopimuksen jatkaminen Vermon Ravirata Oy:n kanssa
www_hel_fi_static_public_hela_Kaupunginhallitus_Suomi_Esitys_2016_Kanslia_2016-02-29_Khs_8_El_C764DEB9-E752-419A-85FF-E1854F724DEE_Liite_pdfVuosivuokra 108 539 euroa, maa-alueen osalta 0,133 €/m2 per vuosi. Halvalla menee, mutta ilmeisesti hevosurheilukeskuksen nykysijainnin koetaan olevan kokonaisuuden kannalta perusteltua. Vermohan sijaitsee aivan Helsingin rajalla, mutta Espoon puolella.

KAUPUNKISUUNNITTELU- JA KIINTEISTÖTOIMI

2 Lasten päiväkoti Fallpakan uudisrakennuksen hankehinnan korottaminen

ok. Urakoitsijan konkurssin vuoksi projektin valmistuminen myöhästyy ja kustannukset nousevat.