Tällä viikolla kaupunginhallituksessa johtamisjärjestelmän uudistaminen, IHA-lausunto ja lausunto valtion kotouttamisohjelmasta. Koko lista liitteineen löytyy täältä.

KAUPUNGINJOHTAJA

3 V 17.2.2016, Johtamisjärjestelmän uudistaminen

ok. Ehkäpä merkittävin yksittäinen päätös, jota tämä kaupunginhallitus käsittelee – Helsingin tuleva johtamisjärjestelmä. Esittelijän esitys vastaa kaupunginhallituksen johtamisen jaoston valmistelemaa esitystä.

Pähkinänkuoressa: Helsinkiä johtaa tulevaisuudessa pormestaristo, jonka valtuusto valitsee. Se koostuu pormestarista ja apulaispormestareista. Pormestari toimii myös kaupunginhallituksen puheenjohtajana.

Suuri muutos kohtaa kaupunkimme lautakuntarakennetta. Tarkoitus olisi yksinkertaistaa rakennetta toimialalautakunniksi, joilla voi olla tarvittaessa jaostoja.
– Teknisen toimen alalle muodostetaan kaksi lautakuntaa ja yksi johtokunta: tekninen lautakunta, pelastuslautakunta ja liikenneliikelaitoksen johtokunta.
– Opetus- ja varhaiskasvatustoimen alalle muodostetaan yksi lautakunta.
– Lautakunnalla on ainakin suomenkielinen ja ruotsinkielinen jaosto.
– Kulttuuri-, liikunta- ja vapaa-aikatoimen alalle muodostetaan yksi lautakunta

Parhaimmillaan tämä tekee kaupunkimme päätöksenteosta demokraattisempaa, erityisesti reagoimalla vaalien aiheuttamiin voimasuhteiden muutoksiin aiempaa paremmin ja poistamalla päätöksenteon siiloutuneisuutta. Kritiikkiä esitys on saanut päätösvallan keskittymisestä kaupunginhallitukseen ja mahdollisesta yhdestä lisätasosta päätöksentekoon (nykyisin lautakunta -> khs -> valtuusto, tulevaisuudessa potentiaalisesti jaosto -> lautakunta -> khs -> valtuusto). Itse uskon että esitys on hyvä ja kysymyksiin mm. päätöksenteon lisätasoista voidaan vastata kun hallintosäännöstä päätetään.

Kaupunginhallituksen esitys on tehty ennen kuin tieto vaalien siirrosta lokakuulle 2017 saatiin. Uusi valtuusto aloittaa työnsä siis vasta 1.1.2018. Olisi varmaankin perusteltua että uusi johtamisjärjestelmä, lautakuntarakenne, kaupungin johto ja toimialamalli otetaan käyttöön vasta tuolloin.

KAUPUNKISUUNNITTELU- JA KIINTEISTÖTOIMI

1 V 17.2.2016, Käpylän korttelien 25001 ja 25002 sekä katualueen asemakaavan muuttaminen (Puu-Käpylä, Osmonkulma, nro 12335)
www_hel_fi_static_public_hela_Kaupunginhallitus_Suomi_Esitys_2016_Kanslia_2016-02-08_Khs_5_El_90D81A53-2879-490F-A59B-915562012786_Liite_pdf
ok. Suojelukaavaa puu-Käpylään. Ja ovathan nuo, upeita.

2 V 17.2.2016, Lauttasaaren korttelin 31119 tonttien 1 ja 12 asemakaavan muuttaminen (Nahkahousuntie 13-15, nro 12276)
www_hel_fi_static_public_hela_Kaupunginhallitus_Suomi_Esitys_2016_Kanslia_2016-02-08_Khs_5_El_AE81F996-BBB5-46B8-9057-E439D591F8E9_Liite_pdf
ok. Kaksi uutta asuinkerrostaloa ja tilaa päiväkodille Lauttasaaressa.

KAUPUNGINJOHTAJA

3 Lausunto sosiaali- ja terveysministeriölle ja valtiovarainministeriölle hallituksen linjauksista itsehallintoaluejaon perusteiksi ja sote-uudistuksen askelmerkeiksi

ok. Valtuuston lähetekeskustelun jälkeen kaupunginhallitus päättää esityksen mukaisesti. Lausunto on lähtökohtaisesti kriittinen. Maakuntajakoon perustuva itsehallintoalueratkaisu ei palvele metropolialueen kehittämistä eikä Helsinki ei näe tarkoituksenmukaiseksi tässä yhteydessä myöskään siirtää muita kuntien tehtäviä kuin soten itsehallintoalueille. Mukana on myös ajatus pääkaupunkiseudun Uuttamaata pienemmästä rajauksesta.

SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI

1 Valtuutettu Riitta Skoglundin toivomusponsi ikääntyneiden osallistamisesta kokemusasiantuntijoina palvelujen muotoilussa ja tuotannossa

ok. ”Esittelijä toteaa, että seuraavalle valtuuston strategiakaudelle Stadin ikäohjelmaa päivitettäessä on tarpeen lisätä mahdollisuuksia ikääntyneiden asiakkaiden toimimiseen kokemusasiantuntijoina.”

SIVISTYSTOIMI

1 Lausunto työ- ja elinkeinoministeriölle luonnoksesta valtion kotouttamisohjelmaksi vuosille 2016 – 2019

Pöydälle. Lausunto erityisen merkityksellinen Helsingille, sillä suuri osa myönteisen turvapaikkapäätöksen saavista pakolaisista tulee sijoittumaan Helsinkiin.
www_hel_fi_static_public_hela_Kaupunginhallitus_Suomi_Esitys_2016_Kanslia_2016-02-08_Khs_5_El_10EEEAAD-A866-4808-AF7C-B1D8773F70BC_Liite_pdf
Ohjelmapaperissa on ensin yleiskatsaus ja sitten neljä eri tavoitealuetta:
1. Edistetään ihmisarvoa kunnioittavaa keskustelukulttuuria, eikä rasismia sallita
2. Tuodaan maahanmuuttajien oman kulttuurin vahvuudet osaltaan vahvistamaan Suomen innovaatiokykyä;
3. Tehostetaan kotouttamista poikkihallinnollisesti;
4. Lisätään valtion ja kuntien välistä yhteistoimintaa kansainvälistä suojelu saavien vastaanotossa.

Otsikkotason uuskieli saa aikaan yökötysrefleksin. Innovaatiokykyä? Oikeasti? ”
Innovaatiotalouden välineitä soveltaen maahanmuuttajien voimavara tuottaisi nykyistä enemmän arvonlisää ja hyvinvointia.” Mutta otsakkeiden alta löytyy konkreettisia toimenpiteitäkin.

Itse toivoisin Helsingin lausunnon ainakin korostavan tarvetta saada kielikoulutus järjestettyä nykyistä paremmin. Ei ole mitään järkeä että kielikolutukseen pääsyä joutuu jonottamaan kuukausitolkulla kun kieli on kuitenkin avain työllistymiseen ja yhteiskuntaan.

Ohjelmaluonnos löytyy täältä.

Ja Helsingin lausunto täältä.

KAUPUNKISUUNNITTELU- JA KIINTEISTÖTOIMI

1 Kiinteistöjen osto ja myynti vastavuoroisin kaupoin Sato Oyj:n kanssa Haagassa ja Herttoniemessä (Tontit 29068/5 ja 43027/2)

ok. Helsinki ostaa Satolta yhden tontin rakennusoikeuden Haagassa ja myy toisen tontin Herttoniemenrannassa. Ihan normaalia toimintaa. Esityksen tekstissä vaan tällä kertaa kerrotaan että:

”AK-tontin hintaan on vaikuttanut alentavasti normaalia arvokkaampi maanalainen pysäköintiratkaisu sekä piha-alueen vaikea hyödyntäminen rakentamisen jälkeen.”

Kaupunki saa siis tonttikaupasta selvästi vähemmän rahaa kuin se voisi siitä saada, jos tontille ei velvoitettaisi rakentamaan maanalaista pysäköintiratkaisua. Aika todennäköisesti osa hallin kustannuksista valuu myös asuntojen hintaan.

Pysäköintihallin mitoitus johtuu pysäköintinormista. Helsinki itse määrää normin, joka alentaa kaupungin tonttituloja. Vuositasolla vaikutus on kymmeniä miljoonia euroja.

Tämä on sitä aitoa #‎byroslaviaa, joka aiheuttaa menoja sekä nostaa asumisen hintaa. Ja tätä kannattaa Helsingissä erityisesti… …Kansallinen Kokoomus. Normeja voisi purkaa muillakin tavoilla kuin heikoimmilta leikkaamalla.