Viikon suuri asia on raamiehdotus, joka jää pöydälle kunnes siitä ehditään neuvottelemaan sopu – ennuste on että aikaa kuluu kun pääsiäiset sun muut tulevat väliin. Koko lista liitteineen löytyy täältä ja raami täältä.

1 V 30.3.2016, Konalan kortteleiden 32025 ja 32032, korttelin 32026 tontin 1 sekä katu- ja puistoalueidenasemakaavan muuttaminen (nro 12262, Aittatie 13, 14 ja 16)
www_hel_fi_static_public_hela_Kaupunginhallitus_Suomi_Esitys_2016_Kanslia_2016-03-14_Khs_10_El_1C184420-6FF7-4482-8587-95171FD81CBE_Liite_pdf
ok. Konalaa täydennysrakennetaan vanhaa rakennetta kunnioittaen. Tehokkuus lähiömäistä. Noin 120 asukasta.

2 V 30.3.2016, Mellunkylän korttelin 47208 tonttien 5 ja 6, korttelin 47218 tontin 1 sekä puisto- ja katualueiden asemakaavan muuttaminen (nro 12329, Mellunmäki, Saariseläntien ja Pyhätunturintien alue)
www_hel_fi_static_public_hela_Kaupunginhallitus_Suomi_Esitys_2016_Kanslia_2016-03-14_Khs_10_El_670A427C-14AA-4796-A441-F83ED1FC1E65_Liite_pdf
ok. Täydennysrakentamista Mellunmäkeen, noin 400 asukasta. Tehokkuus on tiivistämisen jälkeenkin lähiömäinen viheralueiden vuoksi.

3 V 30.3.2016, Kunnan asukkaan aloite Malmin lentoaseman säilyttämisestä ilmailukäytössä

ok. Ensimmäinen uusimuotoinen kunnan asukkaiden aloite – 13 197 allekirjoitusta. 10500 riittää aloitteen käsittelyyn ja tämän rajan katsotaan ylittyneen vaikka paperisista allekirjoituksista iso osa hylättäisiinkin. Ja onkin hyvä että kuntalaisaloitteeseen suhtaudutaan asiallisesti. Päätös on sinällään selvä:

”Valtuusto päättää, että aloite ei anna aihetta enempiin toimenpiteisiin ja katsoo siten aloitteen loppuun käsitellyksi.”

Eli Malmin lentokenttää ei tämän aloitteenkaan kautta pelasteta. Viihdyttävä valtuustokeskustelu saataneen kuitenkin.

KAUPUNGINJOHTAJA

4 Vuoden 2017 talousarvioehdotuksen raami ja talousarvio- ja taloussuunnitelmaehdotuksen 2017–2019 laatimisohjeet

Pöydälle todennäköisemmin useammaksi viikoksi kun pääsiäinenkin tulee väliin.

Yleinen talouskehitys ei näytä ruusuiselta eikä kaupungin raamin valmistelukaan ole liian helppoa kun yhteiskuntasopimuksen vaikutuksista ei ole yhtään mitään tietoa. Heitot Helsingin mittakaavassa kymmeniä miljoonia euroja. Paljon isoja kysymysmerkkejä, miten esim. koulujen ”digitalisaatio-projekti” rahoitetaan ja mitä se ylipäätään maksaa.

5 Menovaraus kaupunginhallituksen käytettäväksi turvapaikanhakijoiden kotoutumisen edellytysten ja maahanmuuttajien hyvän kotouttamisen varmistamiseksi

Viime syksyn budjettineuvotteluissa sovittiin 10 miljoonan euron erillismäärärahasta kotoutumisen edistämiseen. Nyt rahan käytöstä on saatu esitys.

Pähkinänkuoressa:
– 7,5 miljoonaa euroa Osaamiskeskus/Maahanmuuttajapalvelut-pilotin käynnistämiseen vuodelle 2016
– Käytännössä ko. pilotti vaatii vastaavan summan myös vuodelle 2017
– Nuorisoasiainkeskukselle monikulttuuriseen jalkautuvaan työhön 900 000 vuosille 2016–2017
– varhaiskasvatusvirastolle 500 000 euroa 2016-2017 mm. leikkipuistotoiminnan kehittämiseen ja omakielisen ohjauksen kehittämiseen perusasteelle. (Mm. palkataan somalin ja arabian kielisiä ohjaajia)
– osallisuus-ja neuvontayksikölle yhteensä 1,1m€ vuosille 2016–2017, liikuntaviraston, kirjaston, kulttuurikeskuksen ja kaupunginkanslian hankkeisiin.

Esitykseen voi tutustua täällä.

KAUPUNKISUUNNITTELU- JA KIINTEISTÖTOIMI

2 Maankäyttösopimus Kiinteistö Oy Mäkelänkatu 58-60 kanssa poikkeamispäätökseen liittyen (Vallila, tontti 22707/29)

ok! Mäkelänkadulla muutetaan tiloja teollisuus- ja varastokäytöstä asuinkäyttöön.

3 Lausunto Uudenmaan liitolle Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaavan ehdotuksesta

Vartiosaaren osalta lausunto ei vastaa toiveitamme.
Helsingin_karttapalveluwww_uudenmaanliitto_fi_files_17259_Lausuntoaineisto_4vmk_EHDOTUS_kaavakartta_pdf