Viikon mielenkiintoisin asia lienee lausunto ”Uudenmaan liitolle Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaavan ehdotuksesta”. Koko lista liitteineen löytyy täältä.

1 V 16.3.2016, Sörnäisten korttelin 250 tontin 2 asemakaavan muuttaminen (nro 12358, Vilhonvuori, Käenkuja 6)

ok! Täydennysrakentamista Sörnäisiin. Pistetalo Käenkujalle, tonttiteho nousee 2,6een.
www_hel_fi_static_public_hela_Kaupunginhallitus_Suomi_Esitys_2016_Kanslia_2016-03-07_Khs_9_El_04E43217-FE0D-4642-9221-AFA3C06DAE9C_Liite_pdfwww_hel_fi_static_public_hela_Kaupunginhallitus_Suomi_Esitys_2016_Kanslia_2016-03-07_Khs_9_El_04E43217-FE0D-4642-9221-AFA3C06DAE9C_Liite_pdf
KAUPUNGINJOHTAJA

4 Valtuutettu Yrjö Hakasen toivomusponsi: Hankinnoissa otettava huomioon YK:n päätökset palestiinalaisalueilla

ok. Todetaan että ”Voimassa oleva lainsäädäntö (kansallinen lainsäädäntö ja EU-direktiivit) ei nyt puheena olevassa tilanteessa mahdollista sitä, että tarjoajan soveltuvuutta arvioitaessa otettaisiin huomioon myös konsernin muiden yksiköiden toiminta. Poissulkeminen on toimenpiteenä rajoittava, joten sitä koskevia säännöksiä ei voi tulkita laajentavasti. Tiedossa ei ole oikeuskäytäntöä, joka mahdollistaisi lain sanamuodosta poikkeavan tulkinnan.”

SIVISTYSTOIMI

1 Valtuutettu Anna Vuorjoen toivomusponsi taiteen perusopetusta saavien lasten osuuden kasvattamisesta alueilla, joissa lasten osallistumisaste on alhainen
2 Valtuutettu Timo Raittisen toivomusponsi yhteisen koulutustilan saamiseksi musiikin perusopetukselle Itä-Helsingissä

ok. Molemmat tärkeällä asialla. Mutta valitettavasti Vuorjoen huoli on rakenteellinen, joka ei korjaudu kaupungin toimin ja Raittisen ponnenkin osalta kaupungin rooli on epäsuora.

3 Eräiden opetusviraston virkojen perustaminen, lakkauttaminen ja nimikkeiden muuttaminen

ok. 35 uutta luokanopettajaa Helsinkiin.

KAUPUNKISUUNNITTELU- JA KIINTEISTÖTOIMI

1 Lausunto Uudenmaan liitolle Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaavan ehdotuksesta

Pöydälle että ehditään miettiä mitä tämän suhteen tulisi tehdä. Vartiosaaren erilainen asema osayleiskaavassa ja valmisteilla olevassa maakuntakaavassa mietityttää.

Lisäksi, kuten esittelijä toteaa: ”Valmisteilla olevan Helsingin uuden yleiskaavan uusia maankäyttövarauksia ei ole otettu huomioon. Sen vuoksi kaupunginhallitus toteaa, että maakuntakaavaehdotuksen aluevarauksia on voitava täsmentää ja rajauksia tulkita suurpiirteisesti kunnissa. Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaava ei saa olla este Helsingin uuden yleiskaavan toteuttamiselle.
www_uudenmaanliitto_fi_files_17259_Lausuntoaineisto_4vmk_EHDOTUS_kaavakartta_pdfHelsingin_karttapalvelu
6 Iltakouluasia: Sote- ja itsehallintouudistuksen tilannekatsaus
3 Iltakouluasia: Ajoneuvoliikenteen hinnoittelua koskeva selvitys

Kaksi mielenkiintoista ja tärkeää iltakouluasiaa. Vaikkakin vähän aavistelen että ei sote- ja maakuntahallintouudistuksesta kenelläkään mitään järkyttävän uutta tietoa ole.