Tällä viikolla vegaanit pöydältä, lausunto ulkomaalaislain uudistuksesta ja joukkoliikenteen suunnitteluohje. Koko lista liitteineen löytyy täältä.

SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI

1 V 25.5.2016, Valtuutettu Leo Straniuksen aloite vegaaniruuan saamiseksi kaupungin päiväkodeissa

Esittelijän mukaan lisäkustannus vegaanilapsesta olisi noin tuhat euroa. Tämä ei yksinkertaisesti voi pitää paikkansa monestakin syystä. Ehkäpä päällimmäisenä se että isossa osassa helsinkiläisiä päiväkoteja saa jo nytkin vegaaniruokaa – kunhan päiväkoti sattuu olemaan koulun yhteydessä tai päiväkodin henkilökunta myötämielistä.

SIVISTYSTOIMI

1 V 25.5.2016, Valtuutettu Nuutti Hyttisen aloite kahdessa osoitteessa asuvien erityisoppilaiden koulukuljetuksista

Nuutti on paikantanut ihan todellisen kysymyksen. Omassa tuttavapiiriissänikin on nykyisin kohtuullisen yleistä että avioeroperheen lapset asuvat viikon isän, viikon äidin luona. Laki ei kuitenkaan tunne lapselle kuin yhden osoitteen. Erityiskuljetuksen piirissä on tällä hetkellä 1 100 oppilasta. Hiukan paradoksaalisesti esittelijä toteaa ensin että rekistereistä ei selviä kouinka moni erityislapsi tällaisessa tilanteessa on, mutta kuitenkin vetoaa taloudellisiin syihin perustellessaan miksei näin voi tehdä.

Kustannukset ja laajuus kannattaisi selvittää paremmin.

KAUPUNKISUUNNITTELU- JA KIINTEISTÖTOIMI

1 V 25.5.2016, Sosialidemokraattisen valtuustoryhmän ryhmäaloite asuntojen lisäämisestä Helsinkiin ja pääkaupunkiseudulle

Tavoite asuntotuotannon kasvattamisesta jaetaan laajalti. Määrällinen tavoite, jakauma ja keinot kannattaa kuitenkin neuvotella käynnissä olevan AM-ohjelman neuvottelujen yhteydessä eikä erikseen aloitteen kautta.

3 V 25.5.2016, Eron myöntäminen sosiaali- ja terveystointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan virasta

ok. Laura Räty lähti Terveystaloon. Karenssit mahdollistava lainsäädäntö olisi hyvä juttu.

KAUPUNGINJOHTAJA

3 Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle ulkomaalaislain muuttamisesta

Ulkomaalaislain muutosesitys mahdollistaa asumisvelvollisuuden määräämisen ”säilöä lievempänä turvaamistoimena”. Eli turvapaikkaprosessin ollessa kesken tai kun se on hylätty, voidaan hakija määrätä asumaan vastaanottokeskuksessa ja ilmoittautumaan yhdestä neljään kertaan vuorokaudessa.

Lausunto yleisesti ottaen ok, haluamme lisätä muutamia tarkennuksia liittyen erityisesti lasten asemaan – mm. että lasten säilöönotto pitäisi kieltää kokonaan, ja luopua käytännöstä myös maastapoistamispäätöksen jälkeen.

4 Lähiörahastosta vuonna 2016 rahoitettavat hankkeet

ok. 4,38 miljoonaa euroa erilaisiin korjaus- ja kehityshankkeisiin. Isoimpana Stoan pihan uudistaminen. Hyvä.

5 Valtion ja pääkaupunkiseudun välinen kasvusopimus 2016 – 2018

ok. Sisältönä kaupunginhallituksen Helsingin osalta jo 29.3. hyväksymä Smart & Clean -projekti, johon Helsinki satsaa vuosittain 200 000 euroa.

6 Maahanmuuttajien työmarkkina-aseman parantamiseen varatun määrärahan käyttö

ok.

– 1 449 780 euroa maahanmuuttajien alkuvaiheen työllistymiseen ja työllistymistä edistävien lyhyt- ja täydennyskoulutuksen hankintaan, tutkintojen tunnistamiseen ja tunnustamiseen sekä kielikoulutuspalveluihin ja kielitaidon testauksiin työmarkkinavalmiuksien parantamiseksi palkkatuetussa työssä ja työkokeilussa oleville.

– 356 720 euroa Stadin aikuisopiston maahanmuuttajakotivanhempien suomen kielen opetuksen järjestämiseen ja ostopalveluihin järjestöiltä sekä Helsingin aikuislukion aikuisten maahanmuuttajien suomen kielen opetuksen järjestämiseen.

– 20 080 euroa ruotsi toisena kielenä opetukseen.

– 173 300 euroa lastenhoitopalveluun suomi toisena kielenä opetuksessa.

RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖTOIMI

2 Lausunto Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymälle joukkoliikenteen suunnitteluohjeesta ja palvelutasomäärittelystä vuosille 2016-2021

Suunnitteluohjeen ydin hyvä: suunnataan kohti verkostomaista runkolinjastoa.
www_hel_fi_static_public_hela_Kaupunginhallitus_Suomi_Esitys_2016_Kanslia_2016-05-16_Khs_19_El_EF80E4A6-CC69-4DBF-AB77-3B46EE7FE1C4_Liite_pdf
Kaupunkisuunnittelulautakunta korosti lausunnossaan tarvetta nostaa ”neljän ja viiden tähden palvelutasomitoitusten” vaatimustasoa. Esittelijä ei tähän tavoitteeseen kuitenkaan yhdy. Ymmärrettävä perustelu lienee se että kustannuspaine jo nyt kova kun Länsi-metro jne. tulevat käyttöön ja lippujen hinnat nousevat nykyiselläkin palvelutasolla.

KAUPUNKISUUNNITTELU- JA KIINTEISTÖTOIMI

1 Asuinkerrostalotontin myynti Samfundet Folkhälsan i svenska r.f.:n omistamalle Bostads Ab Gullkronan i Helsingfors:lle osana vaihdon kaltaista kiinteistöjärjestelyä

ok. Myydään tontti Laaksosta ja ostetaan tila Östersundomista. Kauppa kaupungille 4,7 miljoonaa euroa positiivisen puolella. Laakson tontille rakentuu todella tiiviisti senioriasuntoja.