Tällä viikolla koputellaan johtamisjärjestelmän uudistaminen kohti valtuustoa ja Ouritsaaren puulaivatelakka takaisin liikuntalautakuntaan. Koko lista liitteineen löytyy täältä.

Näiden lisäksi kaupunginhallitus saa meriselityksen Länsimetron tilanteesta. Ja pelkkä selitys ei kyllä enää riitä. Niin kolossaalisia virheitä on tehty.

5 V 22.6.2016, Johtamisjärjestelmän uudistaminen ja hallintosäännön johtamisjärjestelmää koskevien osien hyväksyminen

Valtuustostrategianeuvotteluissa sovittiin että Helsingin johtamisjärjestelmä uudistetaan. Nyt, kolme ja puoli vuotta myöhemmin ollaan toimeenpanopäätöksen äärellä.

Keskeisimmät muutokset ovat siirtyminen ns. pormestarimalliin, jossa poliittinen päätöksenteko ja virkamiesvalmistelu erotetaan selvästi toisistaan ja hallintorakenteen uudistus.

Helsingissä siirrytään muutoksen myötä toimialamalliin, jossa toiminnot organisoidaan keskushallintoon ja neljälle toimialalle: kasvatuksen ja koulutuksen toimiala, kaupunkiympäristön toimiala, kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala sekä sosiaali- ja terveystoimiala. Näistähän yksi vielä todennäköisesti siirtyy maakunnan vastuulle 2019.

KAUPUNKISUUNNITTELU- JA KIINTEISTÖTOIMI

1 V 22.6.2016, Kaarelan tonttien 33054/1, 10 ja 11 sekä lähivirkistysalueiden asemakaavan muuttaminen (nro 12359, Maununnevan Nevapuiston luonnonsuojelualue)

ok. Muutama pientalo ja ”Asemakaavan muutoksessa laajennetaan olemassa olevan luonnonsuojelualueen rajoja, jotta suotyypin lajistolle voidaan luoda tarpeelliset puitteet. Alueen länsireunaan on suunniteltu kaksi uutta erillispientalotonttia. Luonnonsuojelualueen laidassa olevaa tonttia on vastaavasti pienennetty ja osa tontista on liitetty luonnonsuojelualueeseen.”

KAUPUNGINJOHTAJA

3 Määrärahan myöntäminen kiinteistölautakunnalle kaupungintalokorttelien kehittämiseen

ok. 5,7 miljoonaa talousarvioesityksen mukaisesti Sofiankatu 4:n perusparannukseen, Leijona-korttelin pihojen kunnostamiseen, Bockin talon pihasiiven ja Burtzin talon liiketilojen muutostöihin ym. Yhteensä kortteleiden korjaamisen on käytetty tähän mennessä noin 46m€

SIVISTYSTOIMI

2 Kaupunginhallituksen käsiteltäväksi otettu liikuntalautakunnan päätös 26.5.2016 § 80 koskien Ouritsaaren venetelakkaa

ok. Hesarissa asti puhuttanut puuvenetelakka-päätös käy kaupunginhallituksessa kääntymässä ja palaa takaisin liikuntalautakunnan pohdittavaksi. Ja vaikuttaa siltä että puuvenetelakka saanee jatkaa liikuntalautakunnan tahdon mukaisesti kunhan päätöskierros on käyty.

3 Tontin vuokraaminen Kaarelasta Helsingin Liikuntahallit Oy:lle harjoitusjäähallia varten

ok. Tontti jäähallille Kaarelaan. Halli valmistuu 2018 ja korvaa Liikuntahallien hallin Konalassa.

4 Kaupungin tilasto- ja tutkimusohjelman, Tietoa Stadista, hyväksyminen

ok. Tutkimusohjelma on vuosille 2016-2018 ja sen ”temaattiset painopistealueet” ovat:
– väestö- ja maahanmuutto
– hyvinvointi ja terveys
– talous ja kilpailukyky
– asuminen, kaupunkirakenne ja ympäristö
– kaupunkikulttuuri ja kaupunkilaisten osallisuus