Isoja asioita listalla HIFK:n Garden ja Hakaniemen hallin väistötilat. Molemmat jäänevät viikoksi pöydälle. Saamme kokouksessa myös tuoreemman meriselityksen Länsimetro-fiaskosta.

Koko lista liitteineen löytyy täältä

6 Forum Virium Helsinki Oy:n pääomittaminen

Olemme pakkoraossa. Jos Forum VIriumia ei pääomiteta, useampi keskeneräinen hanke ja hankekokonaisuus jää joko toteutumatta tai tyngäksi.

Pääoman tarve on noin puoli miljoonaa euroa ja syynä ovat virheet kirjanpidossa:
– projektien kirjauskäytännöt eivät ole olleet riittävän yhdenmukaisia ja jatkuvia, eri projekteissa on käytetty erilaisia kirjauskäytäntöjä,

– kirjanpidossa on osittain virheellisesti tuloutettu projektien ennakkorahoitusta ottamatta sitä huomioon projektikohtaisissa jaksotuksissa,

– osassa projekteja ei ole otettu huomioon yhtiön omarahoitusosuutta jaksotettaessa projektin toteutuneita kustannuksia siirtosaamisiin. Projekteilla on ollut taseessa saamisia, joista ei ole enää ollut odotettavissa vastaavaa tuloa.

Se ihmetyttää, miten tällä tavoin on ylipäätään voitu sössiä. Ymmärtääkseni toimitusjohtaja on jo vaihtunut.

SIVISTYSTOIMI

4 Kaupungin tilasto- ja tutkimusohjelman, Tietoa Stadista, hyväksyminen

ok. Tutkimusohjelma on vuosille 2016-2018 ja sen ”temaattiset painopistealueet” ovat:
– väestö- ja maahanmuutto
– hyvinvointi ja terveys
– talous ja kilpailukyky
– asuminen, kaupunkirakenne ja ympäristö
– kaupunkikulttuuri ja kaupunkilaisten osallisuus

KAUPUNKISUUNNITTELU- JA KIINTEISTÖTOIMI

1 Suunnittelualuevaraus Töölön Eläintarhan alueelta Projekti GH Oy:lle Garden Helsinki -hanketta varten

Helsinki Garden hanke uuden suunnittelualuevarauksen kanssa liikkeellä. Tällä kertaa suunnittelua tehdään Nordenskiöldinkadun varteen.Cursor_and_www_hel_fi_static_public_hela_Kaupunginhallitus_Suomi_Esitys_2016_Kanslia_2016-06-20_Khs_24_El_57DB99BF-111F-412B-8A12-49AA281901C2_Liite_pdfHankkeessa vihreästä näkökulmasta ongelmallisinta on maanpäällisen varausalueen ulottuminen syvälle Auroransillan viereiseen metsään, jonka ainakin itse koen olevani osa Keskuspuistoa. Erityisen oudolta tämä vaikuttaa kun havainnekuvissa tuolle osalle ei rakentamista suunnitella:Cursor_and_www_hel_fi_static_public_hela_Kaupunginhallitus_Suomi_Esitys_2016_Kanslia_2016-06-20_Khs_24_El_6341B79F-5A00-4230-8177-621612500CC3_Liite_pdfKaupungin näkökulmasta taas kyseenalaista on vanhan jäähallin tulevaisuus. Sen säilyttäminen vaatii joka tapauksessa merkittäviä investointeja. Vaikea ymmärtää miksi se tuntuu olevan niin keskeisesti mukana hankkeessa. Eikö sen paikalle voisi myös rakentaa paremmin kuin Keskuspuistoon? Selvityksen uusiokäyttövaihtoehdoista mukaan:

”Missään vaihtoehdoista 1 – 4 ei rakentamiskustannusten aiheuttamaa investointitarvetta kyetä kattamaan toiminnan tuotoilla, vaan tähän tarvittaisiin erillistä rahoitusta. Mitkään tutkituista vaihtoehdoista eivät suoraan vähennä kaupungin investointitarvetta suunnitteilla olevaan muuhun liikuntapaikkarakentamiseen.”

Lisäksi Saharan jalkapallokentällekin suunnitellaan rakentamista. Tämä taas ei miellytä HJK:ta ja muita sen käyttäjiä. Josta palataan jälleen siihen että jos Vanhan hallin tontti olisi käytettävissä uudisrakentamiseen nykyistä tehokkaammin, ei Saharalle ja Keskuspuistoon tarvitsisi koskea.

Ja kyllä tämä jopa kaltaiseni ”betonivihreän” mielestä on osa Keskuspuistoa ja tähän ei tule koskea.
keskuspuisto
2 Hakaniemen hallin väistötilan hankesuunnitelma

Hankala tilanne. Hakaniemen hallin remontti pitäisi saada käyntiin, mutta sen ajaksi pitäisi tietenkin saada väistötilat.

Alunperin selvitettiin neljää vaihtoehtoa, joista halvimman, eli Hakaniemen Sokoksen tilat, hallin kauppiaat tyrmäsivät. Samaten torille rakennettava väliaikainen teltta ei ollut kauppiaiden, Tukkutorista päättävän Teknisen palvelun lautakunnan eikä kiinteistölautakunnan mieleen. Telttavaihtoehdot olisivat maksaneet arviolta noin 3,5m€.

Kiinteistölautakunta päätyikin suosittelemaan kalleinta vaihtoehtoa, 5,7m€ hintaista ”lasipaviljonkia”.

Tämä lieneekin kaupunkikuvallisesti paras vaihtoehto. Lasinen paviljonki on varmasti upea. Mutta se on, kuten todettua, myös kallein. Ja hinta valuu aikanaan myös hallikauppiaiden vuokriin. Lasihalli nostaisi hallikauppiaiden vuokria tulevaisuudessa 7,5€/m2/kk. Tämä on valitettavaa kun jo ilman väistötilaa kauppiaiden maksettavaksi tulevaa neliöhintaa (27,23€/m2) pidettiin korkeana.

Teltan tai lasirakennuksen sijainti.

Teltan tai lasirakennuksen sijainti.

Esityslistassa esitetäänkin että keskeistä on ”pyrkiä saamaan hankkeesta tarjous, joka alittaa nyt alustavaan hankesuunnitelmaan perustuvan enimmäishinnan tai sitä vastaavan vuokran”. Keskeistä hyvinkin, mutta onko se mahdollista? Lisäksi kilpailutuskierros viivästyttää koko remonttia vielä lisää.

Tätä pitää nyt pohtia huolella. Voisi ehkä olla viisasta käydä kilpailutuskierros läpi, mutta jos hintaa ei saada alemmas, säilyttää mahdollisuus palata takaisin vaihtoehtoon B, eli telttaan. Modernit teltat ovat ihan yhtä laadukkaita kyllä.

Havainnekuva lasirakennuksesta

Havainnekuva lasirakennuksesta

Havainnekuva teltasta.

Havainnekuva teltasta.


3 Kaupunginhallituksen edellyttämät toimenpiteet Helsingin liikenneturvallisuuden kehittämisohjelman hyväksymisen yhteydessä

ok. Liikenneturvallisuuden kehittämisohjelman hyväksymisen yhteydessä kehoitimme kaupunkisuunnitteluvirastoa selvittämään Mechelininkadun nopeusrajoituksia ja tehostamaan liikenneturvallisuuskampanjointia pääväylien lähellä olevissa kouluissa. Taustalla siis Mechelininkadun parin vuodenta takainen hirvittävä kolari, jossa lapsi kuoli.

”Esittelijä pitää annettua selvitystä riittävänä eikä näe perusteltuna ryhtyä kokeilunluonteisesti alentamaan Mechelininkadun nopeusrajoitusta tässä tilanteessa, kun Mechelininkadun katusuunnitelman toteuttaminen on tarkoitus aloittaa mahdollisimman pikaisesti.”

Erikseen esittelijä toteaa että ao. onnettomuus ”ei kuitenkaan johtunut liiallisesta ajonopeudesta.”. Ehkä se ei johtunut, mutta olisiko alempi tilannenopeus ehkä jättänyt tytön henkiin?

SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI

1 Helsingin esiopetuksen opetussuunnitelman hyväksyminen

ok. Yksimielisenä lautakunnista.