Kruunusillat pöydältä kohti valtuustoa, Roihupeltoon amista ja ponsivastauksia mm. Hakaniemen hallin remonttiin liittyen. Koko lista liitteineen löytyy täältä.

RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖTOIMI

1 V 31.8.2016, Kruunusillat -hankkeen hankesuunnitelman hyväksyminen
www_hel_fi_static_public_hela_Kaupunginhallitus_Suomi_Esitys_2016_Kanslia_2016-08-15_Khs_27_El_BF6B4848-9ED5-40C1-9D3B-4E19A93538FA_Liite_pdf
Woohoo! Upea siltakokonaisuus on etenemässä kohti valtuustoa. Todella historiallinen päätös. Silta tulee muuttaamaan sadoiksi vuosiksi Helsingin siluettia ja luo kokonaan uuden maamerkin kaupunkiimme. Ja sen lisäksi tietysti raideliikenteen lisää varaan rakentuvaa kaupunkia.
www_hel_fi_static_public_hela_Kaupunginhallitus_Suomi_Esitys_2016_Kanslia_2016-08-15_Khs_27_El_6B735150-DDD4-4ABC-AD67-F4665F865AED_Liite_pdfKustannukset ovat noin 260 miljoonaa euroa, rakentaminen alkaa 2019 ja raitiotien liikennöinti alkaa koko matkalla vuonna 2026. Keskustassa yhteys linjataan nyt Hakaniemen kautta. Erinomaista, lapio maahan.

KAUPUNKISUUNNITTELU- JA KIINTEISTÖTOIMI

1 V 31.8.2016, Stadin ammattiopiston Roihupellon kampuksen 1. vaiheen hankesuunnitelma
www_hel_fi_static_public_hela_Kaupunginhallitus_Suomi_Esitys_2016_Kanslia_2016-08-22_Khs_28_El_5BEE46BF-6518-43BB-8917-D8D0E0B1BD9A_Liite_pdf
ok. Roihupellon kampukselle tiloja noin kahdelle tuhannelle opiskelupaikalle. Kustannus 35,4 miljoonaa. Tämä on vasta ensimmäinen osa kampuksen kokonaisuutta.

2 V 31.8.2016, Lasten päiväkoti Neulasen uudisrakennuksen hankesuunnitelma

ok. Asia jäi pariksi viikoksi pöydälle, jotta suunnitelmaan saatiin varhaiskasvatuslautakunnan lausunto. Nyt sellainen on ja edetään kohti valtuustoa.

KAUPUNGINHALLITUKSEN PUHEENJOHTAJA

1 Kaupunginjohtajan ja apulaiskaupunginjohtajien sivutoimet

ok. Kaupunginjohtajien ja apulaiskaupunginjohtajien sivutoimet kaupunginhallitukselle tiedoksi. Useimmat tehtävistä ovat suoraan sidoksissa toimeen, mutta mukana myös vapaa-ajan ”harrasteita”.

KAUPUNKISUUNNITTELU- JA KIINTEISTÖTOIMI

1 Valtuutettujen Pia Pakarisen, Pilvi Torstin ja Mari Holopaisen toivomusponnet peruskorjatun Hakaniemen hallin vuokranmääritykseen ja hallin yhteydessä toimivan ulkotorin aukioloaikoihin liittyen

ok. Vastauksissa todetaan että jos Tukkutori vie kustannusnousun suoraan sisään hallin vuokriin, vuokrataso tuplaantuu. Tukkutori esittääkin ”vakavaa ja huolellista harkintaa tilakeskuksen määrittäessä Hakaniemen kauppahallin peruskorjauksen jälkeen asetettavaa sisäisen pääomavuokran tasoa. Maltillinen ja
suunnitelmallinen vuokrankorotus on niin sisäisen pääomavuokran kuin kauppiailta perittävän vuokran suhteen merkittävä tekijä varmistettaessa kauppahallin elinvoimaa ja jatkuvuutta.”
. Ja esittelijän mukaan ”Tukkutorin tulleekin pyrkiä perimiensä vuokrien maltilliseen asteittaiseen korotukseen varmistaakseen kauppahallin elinvoiman ja jatkuvuuden, ja ottamaan tämä huomioon budjetin laadinnassaan.”, mitä tämä sitten tarkoittakaan. Tilannetta lienee paras tarkastella uudelleen jahka todellinen kustannustaso on tiedossa. Mari Holopaisen ponteen todetaan että iltatori ei kokeiltaessa ollut kannattava mutta selvitellään.

2 Valtuutettu Maria Ohisalon toivomusponsi koskien ruoanjakelun järjestämistä Vantaan kaupungin Yhteinen pöytä -mallin mukaan

ok. Normivastaus: Helsinki tukee järjestöjä, jotka järjestävät ruokajakelua. Maria haki ponnellaan vähän laajempaa koko ruokajakeluajettelun uudistamista – ruokajakelu ei itsessään auta ketään nousemaan, päin vastoin. Valitettavasti tämä ei ponnella taitu, mutta keskustelua kannattaisi käydä esim. sote-lautakunnassa.