Ja tästä starttaa tämän valtuustokauden viimeinen syksy! Supersyksy tulossa! Yleiskaava! Kruunusillat! Johtamisjärjestelmä! Woohoo! Pumped up! Ready to go!

Kaupunginhallitus aloittaa kauden kevyellä kokouksella, jossa lähinnä rutiininomaisia kaava-asioita.

Koko lista liitteineen löytyy täältä.

KAUPUNKISUUNNITTELU- JA KIINTEISTÖTOIMI

1 V 31.8.2016, Konalan tonttien 32013/12 ja 13 asemakaavan muuttaminen (nro 12384, Vähäntuvantie 7 ja 9)

Täydennysrakentamista Konalaan. Kaksi pistetaloa.

2 V 31.8.2016, Kaarelan tontin 33130/1, korttelin 33131 sekä katu- ja puistoalueiden asemakaavan muuttaminen (nro 12381, Kannelmäen ostoskeskuksen alue)

ok. Täydennysrakentamista Kannelmäkeen. Kodit noin 650lle uudelle helsinkiläiselle ja lisäksi liiketilaa.

3 V 31.8.2016, Herttoniemen tontin 43223/1 ja puistoalueen asemakaavan muuttaminen (nro 12378, Roihuvuoren lasitusliike)

ok. Itäväylän varteen uusi toimitilarakennus ja Stadin ammattioppilaitoksen rakennus suojellaan.

4 V 31.8.2016, Vuosaaren tonttien 54055/2, 54057/2 ja 3 sekä katualueen asemakaavan muuttaminen (nro 12344, Pienen Villasaaren tie 4)

5 V 31.8.2016, Aleksis Kiven peruskoulu, perusparannuksen hankesuunnitelman hyväksyminen

ok. Ei ole halpaa lystiä. Kustannukset ovat arvonlisäverottomana yhteensä 27 200 000 euroa (2 361 e/brm²) eli arvonlisäverollisena 33 728 000 euroa (2 928 e/brm²). Tuolla hinnalla jo lähes rakentaisi uuden koulun, mutta toki tämä on suojelemisen ja korjaamisen arvoinen rakennus.

6 V 31.8.2016, Salmisaaren toimitilatonttien 20048/6 ja 9 vuokraus- ja osto-optioperusteiden muuttaminen (Länsisatama, tontit 20048/6, 9 ja 10)
www_hel_fi_static_public_hela_Kaupunginhallitus_Suomi_Esitys_2016_Kanslia_2016-08-08_Khs_26_El_24DC701A-9E7F-C5FD-8441-556C4B700000_Liite_pdfok. Salmisaaressa tontin hintaa esitetään laskettavaksi pitkään jatkuneen matalasuhdanteen vuoksi, tontin arvon arvellaan laskeneen alkuperäisestä. Jos alennus hyväksytään, hanke lähtee käyntiin. Tai näin ainakin luvataan.

Kiinteistöviraston tonttiosasto esittää arvioiden perusteella ja Salmisaaren toteutusesteen ratkaisemiseksi, että kaupunginvaltuuston 29.11.2006 vahvistamia, vierekkäisten ja lähes samanlaisten toimitilatonttien 20048/6 ja 9 vuokraus- ja myyntiperusteita muutetaan vastaamaan hiljaisilla toimitilamarkkinoilla tämän hetkistä todennäköistä käypää arvoa. Tonttien vuokrauksen ja osto-option perusteena oleva pääoma-arvo olisi 34 euroa/k-m² nykyisen 37 euroa/k-m² (ind. 1951=100) sijasta. Nykyrahassa pääoma-arvo laskisi 707 eurosta 650 euroon kerrosneliömetriltä.

Tonteilla kemmejä vähän yli 20000, joten kokonaisuudessaan alennus vähän toista miljoonaa euroa.

Esitys on kiinteistölautakunnan yksimielisen päätöksen mukainen.

9

V 31.8.2016 Lasten päiväkoti Neulanen, hankesuunnitelman hyväksyminen

ok. Lähes kolmen sadan lapsen päiväkoti Myllypuroon. Rakennuskustannus 10,1 miljoonaa euroa.

KAUPUNGINJOHTAJA

3 Kaupunginhallituksen virkamatka Amsterdamiin ja Rotterdamiin, Alankomaihin 19.9. – 21.9.2016

ok. Päätämme menevämme Amsterdamiin ja Rotterdamiin syyskuussa.

5 Toimialajohtajien virkojen perustaminen

ok. Johtamisjärjestelmän uudistus etenee.

Kaupunginhallitus päättää perustaa 1.9.2016 lukien

– kasvatuksen ja koulutuksen toimialalle toimialajohtajan viran, jonka kokonaispalkka on 12 000 euroa kuukaudessa,
– kaupunkiympäristön toimialalle toimialajohtajan viran, jonka kokonaispalkka on 12 000 euroa kuukaudessa,
– kulttuurin ja vapaa-ajan toimialalle toimialajohtajan viran, jonka kokonaispalkka on 10 000 euroa kuukaudessa ja
– sosiaali- ja terveystoimialalle toimialajohtajan viran, jonka kokonaispalkka on 12 000 euroa kuukaudessa.

KAUPUNKISUUNNITTELU- JA KIINTEISTÖTOIMI

2 Kiinteistövaihto Herttoniemenrannassa, Lauttasaaressa ja Kruunuvuorenrannassa

ok. Kaupunki tekee vaihtokaupan kuolinpesän kanssa. Annamme tontit Herttoniemen rannasta ja Lauttasaaresta ja saamme tilalle Kruunvuorenrantaa. Tontit on arvioitu saman arvoisiksi.

3 Tonttien varaaminen kaupunkipientalojen koerakentamishanketta varten (Mellunkylä, Vartiokylä, tontit 47305/1-18)

ok. Koerakentamista yhteistyössä yrityksen ja Aalto yliopiston kanssa. Myös rahoitusmalli on erilainen ”Lakean omaksi”-malli, jonka ymmärsin itse jotensakin siten että tietyn vuokra-ajan kuluttua vuokralaisella on mahdollisuus lunastaa asunto omakseen.