Kaupunginhallituksen lista tällä viikolla painava mutta lyhyt. Koko lista liitteineen löytyy täältä.

KAUPUNKISUUNNITTELU- JA KIINTEISTÖTOIMI

1 V 12.10.2016, Vartiosaaren osayleiskaavan hyväksyminen (nro 12373)

Pöydälle. Kaupunkisuunnitteluvirasto esittää Vartiosaareen 5 000 – 7 000 asukkaan ”merellistä kaupunginosaa”, jonka liikenne perustuisi Laajasalon ratikkaan. Rakentamisen saisi aloittaa vasta kun sitova päätös raitiotiestä on tehty. Saarella on ilmiselviä luontoarvoja.

RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖTOIMI

1 Lausunto Uudenmaan ELY-keskukselle toimenpide-esityksestä Meilahden jalopuumetsien rajaamisesta luonnonsuojelulain 29 §:n mukaisiksi luontotyypeiksi

Suomen luonnonsuojeluliitto on esittänyt ”Meilahden huvila-alueen arvokkaimpien jalopuumetsien rajaamisesta luonnonsuojelulain 29 §:n mukaisina luontotyyppeinä”. Helsingin kaupungin oma ympäristökeskus puolsi ajatusta, mutta kaupunkisuunnitteluvirasto vastustaa ja rakennusvirasto sompailee kantojen välissä rajaten suojeltavaa pienemmäksi.

Kaupunginhallituksen lausunto suhtautuu ajatukseen kielteisesti. Perusteena se että ”Alueiden metsiköt eivät ole syntyneet säännöksen edellyttämällä tavoin luontaisesti vaan istuttamalla.”.

SIVISTYSTOIMI

1 Kaksi maata-yksi tulevaisuus-hankkeen teoksen sijoittaminen Erottajalle

ok! Suomen itsenäisyyden 100-vuotisjuhlan kunniaksi Hanasaari -suomalais-ruotsalainen kulttuurikeskus lahjoittaa Helsingille ja Tukholmalle taideteokset. Helsingissä teos ehdotetaan sijoitettavaksi Erottajalle.
www_hel_fi_static_public_hela_kaupunginhallitus_suomi_esitys_2016_kanslia_2016-09-26_khs_33_el_7e919692-20a1-c6bd-8467-573200f00000_liite_pdf
”Helsinkiin toteutettavan taideteoksen, työnimeltään Flera delar – En helhet on suunnitellut taiteilija Eva Lange. Hän kuvaa teoksessaan Suomen ja Ruotsin välisen vuorovaikutuksen monimuotoisuutta. Teos koostuu neljästä harmonisesta veistoksesta, joiden materiaaleina ovat graniitti, rauta ja teräs.”