Tulevana maanantaina kaupunginhallitus lähettää uuden hallintosäännön valtuustoon ja vihdoin äänestelee sote- ja maakuntalausunnosta. Koko lista liitteineen löytyy täältä.

KAUPUNGINJOHTAJA

2 V 2.11.2016, Asuntolautakunnan jäsenen valinta

Ryhmästämme eronnut Zahra Abdulla luopui vihdoin paikastaan. Hänen olisi tullut toimia näin jo vuosi sitten. Mutta parempi myöhään kuin ei milloinkaan. Vihreä asuntolautakunnan paikka siis haussa.

3 V 9.11.2016, Hallintosäännön hyväksyminen

ok. Johtamisjärjestelmän uudistus etenee. Nyt ollaan valmiit hyväksymään uusi hallintosääntö ja lisäksi on valmisteltu ehdotus toimikuntien ja neuvottelukuntien kokonaisuudesta.

Johtamisen jaosto teki viime viikolla muutoksia, jotka lisäsivät mm. kulttuuri-, liikunta- ja nuorisojaostojen valtaa, jotta niistä tulee mielekkäämpiä päätöksentekoelimiä.

4 V 2.11.2016, Periaatepäätös lausunnoksi sosiaali- ja terveysministeriölle ja valtiovarainministeriölle hallituksen esitysluonnoksesta maakuntauudistukseksi ja sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisuudistukseksi sekä niihin liittyviksi laeiksi

Lausunto jäi vielä viikoksi pöydälle kun kaupunginhallitus intoutui tekemään parisenkymmentä muutosesitystä lausuntoon, joten nyt sitten virkamiehet tarkistavat vielä ennen äänestyksiä mitkä esityksistä menevät mahdollisesti vastakkain jne.

RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖTOIMI

2 Selvitys länsimetron viivästymiseen johtaneista syistä
3 Espoon ja Helsingin yhteistyösopimus Raide-Jokerin suunnittelusta ja toteutuksesta

Jokseenkin kohtalon ironiaa että nämä kaksi asiaa ovat esityslistalla peräkkäin. Länsimetron osalta todetaan että Länsimetro Oy on käynnistänyt oman selvityksensä kustannusnousuista ja kaupunginhallitukselle esitetään että odottelemme sen tulokset ennen kuin käynnistämme mitään muuta selvitystä.

Raide-Jokerin yhteydessä on puolestaan tarpeen sopia yleisistä periaatteista, joiden mukaisesti hanke toteutetaan. ”Sopimuksen mukaan Helsingin ja Espoon kaupungit omistavat kumpikin Raide-Jokerin ratainfran omalla alueellaan. Hankkeen kustannukset jaetaan aiheuttamisperiaatteen mukaisesti. Kumpikin kaupunki vastaa Raide-Jokerin infrastruktuurin rakentamiskustannuksista omalla alueellaan. Valtionosuus haetaan yhteisellä esityksellä valtiolta.”

KAUPUNKISUUNNITTELU- JA KIINTEISTÖTOIMI

1 Roihuvuoren monipuolisen palvelukeskuksen julkisivuremontin ja sisäpuolisten korjausten hankesuunnitelma
www_hel_fi_static_public_hela_kaupunginhallitus_suomi_esitys_2016_kanslia_2016-10-24_khs_37_el_6db31738-7318-c297-86bb-56da2fe00000_liite_pdf
ok. 5,9 miljoonaa euroa. Sisäilmaongelmia, mikrobivaurioita ulkoseinissä. Tiiliverhoilu uusitaan. Vuokra nousee 17€m2 -> 18€/m2.