Tällä viikolla meidän piti päättää ensi vuoden talousarviosta. Mutta emme päätä kun ei ole valmista. Koko lista liitteineen löytyy täältä.

1 V 16.11.2016, Vuoden 2017 tuloveroprosentin määrääminen
2 V 16.11.2016, Vuoden 2017 kiinteistöveroprosenttien määrääminen
3 V 9.11.2016, Helsingin kaupungin talousarvio vuodeksi 2017 ja taloussuunnitelma vuosiksi 2017 – 2019

Ryhmät eivät vielä viikonloppuna päässeet sopuun edes kokoustarjoiluista, talousarvion sisällöstä puhumattakaan. Yritämme tällä viikolla uudestaan ja toivomme valkoisen savun nousevan piipusta ennen ensi maanantaita.

4 V 9.11.2016, Hallintosäännön hyväksyminen

ok. Johtamisjärjestelmän uudistus etenee. Nyt ollaan valmiit hyväksymään uusi hallintosääntö ja lisäksi on valmisteltu ehdotus toimikuntien ja neuvottelukuntien kokonaisuudesta.

Johtamisen jaosto teki viime viikolla muutoksia, jotka lisäsivät mm. kulttuuri-, liikunta- ja nuorisojaostojen valtaa, jotta niistä tulee mielekkäämpiä päätöksentekoelimiä.

KAUPUNKISUUNNITTELU- JA KIINTEISTÖTOIMI

1 V 9.11.2016, Hotelli Marskin asemakaavan muuttaminen (nro 12355, Kamppi tontti 63/1)
www_hel_fi_static_public_hela_kaupunginhallitus_suomi_esitys_2016_kanslia_2016-10-31_khs_38_el_f4f1773c-8fde-410e-b44f-1f43a23b0876_liite_pdf
ok. ”Asemakaavan muutos mahdollistaa hotelli Marskin Lönnrotinkadun puoleisen siiven korottamisen kolmella kerroksella, ilmanvaihtokonehuoneen laajentamisen korttelin keskiosassa sekä osan maanalaisista autopaikoista muutettavan hotellitoiminnan käyttöön.”

SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI

1 V 16.11.2016, Valtuutettujen Thomas Wallgrénin ja Veronika Honkasalon aloite hätämajoituksen järjestämisessä noudatettavasta ohjeistuksesta

ok. Romanien hätämajoitusasia on saamassa ainakin jonkinlaisen välipäätöksen: Diakonissalaitos on ottamassa vastuun hätämajoituksesta ja Helsinki tukee Diakonissalaitosta avustuksella tätä varten.

Ja jahka eduskunnan apulaisoikeusasiamies antaa päätöksensä Sosiaali- ja terveysviraston kriisimajoitusohjeistuksesta, ohjeistusta tarvittaessa muutetaan. Tähän siis palattaneen vielä tämän vuoden aikana.

KAUPUNGINJOHTAJA

3 Uudenmaan maakuntavaltuuston jäsenen valinta

ok. Tuuli Kousa erosi maakuntavaltuustosta ja valitsemme hänen tilalleen uuden vihreän jäsenen.

4 Valtuutettu Paavo Arhinmäen toivomusponsi vuoden 2017 kiinteistöveroprosentin valmistelun yhteydessä selvitettävästä mahdollisuudesta nostaa rakentamattoman tontin kiinteistöveroa asuntotuotannon vauhdittamiseksi

ok. Paavo on ponnessaan pohtinut asiaa, joka itselläkin on käynyt useasti mielessä: vauhdittaisiko rakentamattoman tontin kiinteistöveron merkittävä nosto asuntotuotantoa?

Esittelijä toteaa että vaikutus olisi todennäköisesti melko vähäinen ja että valtion toimien johdosta ko. kiinteistövero on nousemassa 2,3 prosentista 3,93 prosenttiin.

RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖTOIMI

1 Lausunto Uudenmaan ELY-keskuksen tienpidon ja liikenteen suunnitelmasta 2017-2020

Dokumentti josta lausutaan löytyy täältä.

Esittelijä toteaa lähinnä Helsinkiin suunnattujen varojen olevan liian vähäisiä suhteessa koko valtakunnan liikennesuoritteeseen (19%/33%). Helsinkiin hankkeista suuntautuu vain muuttuvat nopeusrajoitukset välille Kehä III – Munkkivuori ja Jokeri kakkosen vaihtopysäkkijärjestelyt, joilla on jo kiire.

Välikevennys, vißiin tällainenkin silta pitää korjata.

Välikevennys, vißiin tällainenkin silta pitää korjata.


2 Helsingin kaupungin liittyminen World Urban Parks järjestön jäseneksi

Julkisen puistosektorin maailmanjärjestö – World Urban Parks! Esittelijän mukaan jäsenyydestä on konkreettista hyötyä. Mm.
– Yardstick -benchmarkkausjärjestelmä antaa kansainvälistä vertailutietoa eri kaupunkien puistopalveluista, toimintaprosesseista ja toiminnan tehokkuudesta.
– Certified International Parks Professional -koulutus?
– kansainvälistä tutkimustyötä ja verkostotoimintaa

Jäsenyys maksaa 1 750 euroa/vuosi. Käytännössä siis rakennusviraston puistosuunnittelijoiden ammattitaidon kehittämistä. Pieni hinta sellaisesta.

3 Selvitys länsimetron viivästymiseen johtaneista syistä

ok. Länsimetron osalta todetaan että Länsimetro Oy on käynnistänyt oman selvityksensä kustannusnousuista ja kaupunginhallitukselle esitetään että odottelemme sen tulokset ennen kuin käynnistämme mitään muuta selvitystä.

SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI

1 Valtuutettu Laura Rissasen toivomusponsi mahdollisuudesta siirtyä kasvisruokapäivään myös päiväkodeissa

ok. Esittelijä toteaa että päiväkotien ruokailu valmistellaan kuuden viikon sykleissä. Aiemmin kuudesta viikosta viitenä on ollut yksi kasvisruokapäivä. Nyt on sitten jokaisena kuutena. Ja kas näin, kasvisruokapäivä on tullut päiväkoteihinkin. Ihme fillarikommunismia Kokoomuksen Rissaselta!