Tällä viikolla kaupunginhallituksessa lausunto sote- ja maakuntauudistuksesta, pelastuspalveluista ja sosiaali- ja terveyspalvelujen tuottamisesta. Ja ainiin, ensi vuoden talousarvio. Koko lista liitteineen löytyy täältä.

1 V 26.10.2016, Periaatepäätös lausunnoksi sosiaali- ja terveysministeriölle ja valtiovarainministeriölle hallituksen esitysluonnoksesta maakuntauudistukseksi ja sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisuudistukseksi sekä niihin liittyviksi laeiksi

Poikkeuksellisesti tätä lausuntoa ei anna kaupunginhallitus, vaan päätös kierrätetään valtuuston kautta, jossa päästään keskustelemaan sitten oikein olan takaa uudistuksen finesseistä.

Lausunto on vastaukset 45 eri kysymykseen, jotka kattavat uudistuksen kaikki osa-alueet. Helppoa tiivistelmää, puolen minuutin executive summarya on lausunnosta on vaikea tehdä, sen verran monipolvinen ja paikoin todella pikkutarkka se on. Sote-lautakunta äänesti omaa lausuntoa veistäessään peräti 14 kertaa. Suurimmat kiistat liittyivät arvattavasti yhtiöittämisvelvoitteeseen.

Lausuntopohja arvostelee uudistusta monien yksityiskohtien osalta. Esitetty hallintomalli rikkoo useita nykyisin toimivia yhteistyömalleja ja lausuntomme mukaan ”heikentää pääkaupunkiseudun kasvun edellytyksiä”.

Voimakkainta kieltä esityksessä käytetään ehkäpä maakuntien talouden ohjauksen osalta:

Yleisesti on arvioitavissa maakuntien talouden ohjauksen osalta, että koska:

(1) maakuntien rahoitus perustuu lähes pelkästään trendinomaisesti kehittyvään valtionosuusrahoitukseen, ja
(2) maakunnat eivät voi hakea talouteensa ajallista joustoa velanotosta, omaisuuden myynnistä tai säätämällä kertyvää verorahoitusta omin päätöksin, ja
(3) maakunnat eivät käytännössä voi itse suunnitella investointejaan, vaan investointisuunnitelmat (uudis- ja korjausinvestoinnit) laaditaan ministeriöissä ja päätetään valtioneuvostossa

niin maakuntalain sekä maakuntien rahoituslain antamat mahdollisuudet maakunnan talouden ohjaukselle ja lähes minkäänlaiselle omalle merkittävälle taloudelliselle päätöksenteolle ovat käytännössä olemattomat.

2 V 9.11.2016, Helsingin kaupungin talousarvio vuodeksi 2017 ja taloussuunnitelma vuosiksi 2017 – 2019

Talousarvioehdotuksen tiivistelmä löytyy täältä.

Kaupunginjohtaja Pajusen esitys talousarvion julkaisutilaisuudesta puolestaan täältä.
www_hel_fi_static_kanslia_julkaisut_2016_kj_tae_2017_pp-esitys_pdf
Kilpailukykysopimuksen arvioidaan olevan noin 71 miljoonaa euroa menotasoa pienentävä.
www_hel_fi_static_kanslia_julkaisut_2016_kj_tae_2017_pp-esitys_pdf
1 V 26.10.2016, Kivikon ja Jakomäen urheilualueen asemakaavan muuttaminen (nro 12369, Kivikon sisäampumaurheilukeskus ja agilityhalli)
www_hel_fi_static_public_hela_kaupunginhallitus_suomi_esitys_2016_kanslia_2016-10-10_khs_35_el_ad0a6f74-f440-c37f-8616-5750bc300000_liite_pdf
ok. Iso halli (30 000kem2!) ampumaurheilulle Kivikkoon ja pienempi agilitylle.

5 Sopimus kansainvälistä suojelua hakevien ja tilapäistä suojelua saavien vastaanoton järjestämisestä

Turvapaikanhakijoiden määrän laskiessa tehdään uusi sopimus valtion kanssa montako vastaanottokeskuspaikkaa Helsingissä on.

2 Lausunto sisäministeriölle hallituksen esitysluonnoksesta pelastustoimen järjestämistä koskevaksi laiksi

Hallituksen maakuntauudistuksen yhteydessä myös pelastustoimi on tarkoitus keskittää viiden maakunnan tehtäväksi. Ne järjestäisivät pelastustoimen yhteistyöalueen kaikkien maakuntien alueella.

Helsinki vastustaa lausunnossaan nykyisen, hyvin toimivan järjestelyn muuttamista. Perusteena pääkaupungin erityiset haasteet.

SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI

1 Lausunnon antaminen sosiaali- ja terveysministeriölle hallituksen esitysluonnoksesta laiksi sosiaali- ja terveyspalvelujen tuottamisesta

ok. Toisesta luonnoksesta poiketen tämän lausunnon osalta sote-lautakunta oli yksimielinen.