Paraikaa kaupunginhallituksen käsittelyssä oleva yleiskaava on paras yleiskaava, joka Helsinkiin on koskaan tehty. Se on kaikkien aikojen vihrein yleiskaava. Se on yleiskaava, joka toteuttaa Helsingin Vihreiden vuosikymmeniä ajamia tavoitteita ja on suuri voitto niin luonnonsuojelulle kuin urbanismillekin.

Helsingin Vihreät syntyi 40 vuotta sitten useamman kansanliikkeen voimin. Mukana oli niin vaivaisia, luonnonsuojelijoita kuin kaupunkiaktivisteja. Eräs yhdistys, jonka joukoista moni lähti mukaan vihreään politiikkaan oli Enemmistö ry, jonka agenda oli muodikkaan moottoriteiden halkoman autokaupungin vastustaminen.

Ruoholahti

Ruoholahti Smith-Polvisen haaveissa

60-luvulta nykyiseen yleiskaavaan saakka kaupunkiamme onkin kehitetty henkilöauto edellä. Vaikka kammottava Smith-Polvinen kuopattiinkin, ovat siinä kaavailluista moottoriteistä oikeastaan kaikki keskustan halkovaa linjausta lukuunottamatta syntyneet. Samalla yhdyskuntarakenne on hajonnut kun yleiskaavoitettiin lähiöitä, joissa elämä perustui yksityisautoiluun.

Tällainen kaupunki ei ole ilmastokestävä, se meluaa, se tuottaa saasteita ja erityisesti – se käyttää maata tuhlaillen: se rakentaa metsiin ja pelloille, se halkoo virkistys- ja luonnonsuojelualueita. Edellisten yleiskaavojen tuloksena onkin tuhottu paljon ainutlaatuisia luontoarvoja. Samalla julkisen liikenteen osuus koko seudun matkoista on laskenut 60-luvulta 2000-luvulle, yksityisautoilu kasvanut. Tällainen kaupunki ei ole kestävä. Tällainen kaupunki ei voi olla vihreän politiikan tavoite.

Uusi yleiskaava muuttaa suunnittelun lähtökohdat. Sen ajattelu perustuu raideliikenteen runkoverkostoon, joka nostaa julkisen liikenteen osuutta matkoista. Se poistaa moottoriteitä, muuttaen ne kaupunkibulevardeiksi. Se tiivistää ja rakentaa lisää kantakaupunkia.

Kannattaa myös muistaa että edellisistä yleiskaavoista poiketen ”Yleiskaavassa on koko kaava-aluetta koskeva yleismääräys, jonka mukaan vihersormien ja muiden seudullisten viheralueiden sekä paikallisen viheralueverkoston jatkuvuus tulee turvata.” Yleiskaava suojelee yli 500 hehtaaria luontoa helsingissä.www_hel_fi_static_public_hela_kaupunginhallitus_suomi_paatostiedote_2016_kanslia_2016-09-19_khs_32_pt_2b63f623-a639-c956-86ac-55592a600000_liite_pdf
Onko yleiskaava siis täydellinen? No ei varmaankaan. Harva asia on. Esim. Urban Helsinki -ryhmän Pro Helsinki 2.0 -varjokaava rakentaisi vielä tiiviimmin kantakaupungin ääreen ja säästäisi viheralueita. Pidin esityksestä kovasti.

Demokratiassa päätöksiä ei kuitenkaan tehdä yksin, vaan päätettävänä olevat esitykset ovat monipolvisen neuvottelu- ja valmisteluprosessin tuloksia, jossa on punnittu lukuisia risteäviä intressejä.

Moni on esittänyt kaavan palauttamista valmisteluun, ajatuksena että sitten putkesta tulee luonnon kannalta parempi esitys. Itse en usko tähän. Kaavaa kun vastustetaan monista ympäristölle tuhoisistakin syistä. Joku haluaisi huristella moottoritiellä lähemmäksi keskustaa, toinen vastustaa ratikoita, kolmas pyöräilyä, neljäs haluaa päristellä pienkoneellaan lähikentältä ja moni haluaisi gryndata jopa luonnonsuojelualueille. Kannattaa muistaa että neuvotteluprosessin aikana kaavaa nimenomaan parannettiin Keskuspuiston osalta – me Vihreät onnistuimme neuvottelemaan sieltä ison määrän pikseleitä pois. Jos lähdemme sovusta ja rumba alkaa alusta, kuka tietää mikä on lopputulos? Olemmeko valmiit ottamaan sen riskin muutaman hehtaarin tähden? Uhka on todellinen.

Kuten Osmo Soininvaara muutama viikko sitten totesi, politiikka on usein valintoja ei hyvän ja huonon, vaan hyvän ja hyvän väliltä.

Mielestäni tässä tapauksessa päätös on selvä. Ääni yleiskaavaa vastaan olisi ääni moottoriteiden ja hajautuvan yhteiskuntarakenteen puolesta. Se olisi ääni 60-lukulaiselle autokaupungille.

Kaavan palauttaminen valmisteluun voi hyvinkin tarkoittaa selvästi nykyistä ehdotusta huonompaa yleiskaavaa ympäristön ja kestävän kehityksen näkökulmasta. Lisäksi se aiheuttaisi vuosikausiksi vajauksen Helsingin kaavavarantoon, joka entuudestaan nostaisi asumisen hintaa kaupungissamme. Ja kun erityisesti asuntorakentamisen paine on joka tapauksessa kova, ohjaisi kaavan viivästyminen rakentamista muualle Uudellemaalle. Ja siellä sitä metsää vasta sitten kaatuisikin kun koko elämänmuoto perustuu yksityisautoilulle.

Nyt on mahdollista tehdä historiallisen hyvä ja vihreä päätös. Katse kannattaa suunnata asemakaavoituksessa säädettävistä yksityiskohdista isoon kuvaan. Se on tässä kaavassa juuri kohdallaan. Uusi yleiskaava mahdollistaa Helsingin ja koko Uudenmaan kestävän kasvun.