Ensi maanantaina kuntapolitiikan supersyksyn viimeisiä superkaupunginhallituksia. Listalla mm. Guggenheim ja kansallinen kaupunkipuisto. Koko lista liitteineen löytyy täältä.

1 V 30.11.2016, Vasemmistoliiton valtuustoryhmän ryhmäaloite asumisen kustannusten nousun pysäyttämisestä

ok. Vasemmistoliiton valtuustoryhmä on tehnyt ryhmäaloitteen vuokrasäännöstelystä Helsingissä. Virkamiehistön vastaus on selkeä: vuokrasäännöstely ei olisi kokonaisuutena hyvä keino ratkoa asuntojen kustannusten nousua. Kannattaa lukea vastaus, se on tosi hyvä ja löytyy täältä.

2 V 30.11.2016, Valtuutettu Sami Muttilaisen aloite terassien aukioloaikojen pidentämisestä

Vastaus Muttilaisen aloitteeseen kertaa pitkälti Kimmo Helistön vuonna 2009 tekemän ja saman sisältöisen valtuustoaloitteen selvityksiä. Vastauksessa kerrotaan että rakennusvirasto on 2011 luvannut raportoida terveydensuojeluviranomaisen, AVIn ja Poliisin välillä käytyjen neuvottelujen tuloksista kaupunginhallitukselle. Ja vastauksesta ainakin minä luen että tällaista raporttia ei ole kaupunginhallitus saanut.

Elinkeino-osaston mielestä selvitys on edelleen ajankohtainen, ehkä jo- pa enemmän kuin silloin ja se tulisi tehdä nyt rakennusviraston johdolla yhteistyössä elinkeino-osaston kanssa siten, että asia käydään läpi kaikkien asiaan vaikuttavien tahojen kanssa, kuten kaupungin hallinto- kunnat, joilla voi olla asiassa päätösvaltaa, Etelä-Suomen aluehallintovirasto sekä poliisi. Lisäksi selvityksen teon yhteydessä tulisi kuulla kattavasti elinkeinon ja järjestöjen kannat asiaan.

Tällaisen selvityksen tekemisestä ei päätöksessä ole mitään velvoittavaa, joten sellainen täytyy sinne lisätä.

RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖTOIMI

1 V 30.11.2016, Valtuutettu Sami Muttilainen aloite meluluvan jatkamisesta musiikki- ja kulttuuritapahtumissa

Sami on tässäkin oikealla asialla kaupunkikulttuurin puolesta. Mutta on huomattava että kaupunki on tehnyt paljon jotta tässä asiassa päästäisiin rakentavaan kompromissiin, joka miellyttäisi sekä meluhaitasta vastaavia viranomaisia että tapahtumajärjestäjiä. Esittelijä kertookin että vuonna 2015 tehdy päättymisaikalinjauksen ansiosta ”meluilmoituspäätökset voitiin keväällä 2016 tehdä aiempaa aikaisemmin, kun päättymisaikalinjaus oli tiedossa. Päättymisajoista saatiin sovittua hyvin vuokraajien priorisoitua myöhemmät tapahtumat. Myös tiedotus tehdyistä päätöksistä voitiin hoitaa aikaisemmin ja kootummin kuin edellisvuosina.”

Tämän vuoksi esittelijä esittääkin että

”Talvella 2016 käyttöön otetuilla päättymisaikalinjauksilla on tarkoitus jatkaa myös vuonna 2017 ja tilannetta tarkastellaan uudelleen kesän 2017 jälkeen.”

Juurikin näin. Ymmärrän mitä Sami hakee aloitteellaan, mutta nyt on hyvä vakiinnuttaa säännöt ainakin pariksi vuodeksi ja katsoa sitten onko uuden korjausliikkeen paikka.

SIVISTYSTOIMI

1 V 30.11.2016, Guggenheim Helsinki -taidemuseohankkeen toteuttamista koskevan sopimuksen hyväksyminen

Mielestäni Guggenheim-hankkeen toteutumisesta tai toteutumattomuudesta tulee päättää kaupunginvaltuuston. Vuoden 2012 prosessi katkesi kaupunginhallitukseen ja siitä mielestäni johtuu osa koko hankkeen kokemaa vastustusta. Asiasta olisi pitänyt keskustella valtuutossa saakka päätösasiana.

Eli riippumatta lopputuloksesta toivon että kaupunginhallituksen päätösesitys on muotoa ”Kaupunginhallitus esittää valtuustolle…”. Toivon siis mahdollisen vastaesityksenkin olevan tällä muotoilulla.

Itse tulen äänestämään hankkeen puolesta. Mielestäni se on elinkeinopoliittisesti erittäin perusteltu. Se olisi Helsingille ja Suomelle hyvä kohde, joka houkuttelisi tänne lisää matkailijoita. Niin Helsinki-Vantaalta stop-over -vieraita kuin muitakin. Eikä unohtaa pidä sitäkään että se olisi joka tapauksessa upea kulttuurikohde, hieno rakennus hienolla paikalla. 100x parempi kuin nykyinen parkkipaikka.

KAUPUNKISUUNNITTELU- JA KIINTEISTÖTOIMI

1 V 30.11.2016, Koskelan sairaalan ja pesuloiden alueen asemakaava ja asemakaavan muuttaminen (nro 12389)
cursor_and_www_hel_fi_static_public_hela_kaupunginhallitus_suomi_esitys_2016_kanslia_2016-11-21_khs_41_el_695a9796-92c6-cfe8-a39a-580553a00003_liite_pdf
Erinomainen uusi kaava. Asuntoja 3000 uudelle helsinkiläiselle. Samalla sairaalarakennukset suojellaan. Aluetehokkuus 1 ja korttelitehokkuus keskimäärin 1,73. Hyvään suuntaan. Ei tällaisia kaavoja vielä muutama vuosi sitten kaupungissamme tehty.

2 V 30.11.2016, Valtuutettu Jarmo Niemisen aloite kansallisen kaupunkipuiston perustamisesta Helsinkiin

ok. Jarmo esittää että Helsinkiin perustettaisiin ”kansallinen kaupunkipuisto”, joka suomeksi tarkoittaa sitä että suojellaan kaupungista alueita asemakaavoitukselta. Tai ainakin asema- ja yleiskaavoittaminen muuttuisi vaikeammaksi.

”Kansallista kaupunkipuistoa koskeneen aloitteen allekirjoitti 54 valtuutettua. Lausunnot saatiin kuudelta eri lautakunnalta, jotka lausuivat hyvin toisistaan poikkeavalla tavalla. Jotta voitaisiin luoda pohja kaupunkipuistoa koskevalle yhteiselle näkemykselle, katsoo kaupunginhallitus, että kansallisen kaupunkipuiston perustamisselvitys on tehtävä. Perustamisselvityksen pohjalta voidaan päättää kansallisen kaupunkipuiston perustamisesta tai perustamatta jättämisestä.”

Selvityksen kautta saataisiin selville mitä ”kansallinen kaupunkipuisto” konkreettisesti tarkoittaisi. Nythän se on pitkälti vain sanahelinää.

KAUPUNKISUUNNITTELU- JA KIINTEISTÖTOIMI

1 Lyhyt katsaus asuntotonttien varaustilanteeseen ja tonttien varaaminen asuntohankkeita varten

ok.

”Tontinvarausesitys käsittää tontteja yhteensä noin 3 150 asunnon rakentamista varten eli noin 6 000 asukkaalle.

Asuntomäärin laskettuna kaikista varausesityksen tonteista noin 20 % esitetään varattaviksi valtion tukemaan vuokra-asuntotuotantoon, noin 44 % välimuodon asuntotuotantoon ja noin 36 % sääntelemättömään asuntotuotantoon. Varausesityksen selkeä pääpaino on kohtuuhintaisessa säännellyssä tuotannossa. Säännellyn tuotannon osuus on noin 64 % koko varausesityksen laajuudesta. Att:n tontinvarauksista puolestaan 36 % olisi valtion tukemaan vuokra-asuntotuotantoa ja 64 % välimuodon asuntotuotantoa. Yksityisten toimijoiden osuudessa säännellyn kohtuuhintaisen tuotannon osuus on luokkaa 76 %.”