Tällä viikolla mm. Länsimetron monttuun lisää rahaa ja innovaatiorahaston hankkeita. Koko lista liitteineen löytyy täältä.

RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖTOIMI

1 V 14.12.2016, Länsimetron hankesuunnitelman rakentamiskustannusten enimmäishinnan ja kaupungin Länsimetro Oy:n lainoille myöntämän takauksen korottaminen Helsingin osalta

Eipä auta kuin niellä hatullinen sitä ihtiään. Tämä nyt vie sen minkä vie. Helsingin osalta kustannukset ylittyivät 107,5 miljoonaa euroa alkuperäiseen päätökseen verrattuna. Ja viime kevääseen verrattuna korotusta 20,5m€.

”Merkittävimmät kustannusten kohoamiseen johtaneet tekijät ovat Helsingin osalta Koivusaaren ja Lauttasaaren asemien rakennustyöt ja lisä- ja muutostyöt (yhteensä 11,7 milj. euroa, hintatasossa 10/2007). Pienempiä kustannuslisäyksiä ovat aiheuttaneet rata-alueen sähkötyöt, ratasähkö- ja turvalaitteisiin sekä päällysrakennetöihin liittyvät työt (yhteensä 5,9 milj. euroa, hintatasossa 10/2007). Suunnittelun ja rakennuttamisen kustannukset ovat nousseet 3,0 milj. eurolla (hintatasossa 10/2007).”

Ainoa positiivinen puoli on se että tällä kertaa ei tarvitse katsella Kokkista esittelemässä aihetta.

KAUPUNKISUUNNITTELU- JA KIINTEISTÖTOIMI

1 V 14.12.2016, Roihupellon kampuksen asemakaavan muuttaminen (nro 12364)

ok. Tiloja noin kahdelle tuhannelle opiskelijalle. Pitäisikö Roihupellon metroasemaa ryhtyä harkitsemaan?
cursor_and_www_hel_fi_static_public_hela_kaupunginhallitus_suomi_esitys_2016_kanslia_2016-11-28_khs_42_el_7baee5c5-192d-cf62-8543-579f2e500000_liite_pdf
2 V 14.12.2016, Koskelan sairaalan ja pesuloiden alueen asemakaava ja asemakaavan muuttaminen (nro 12389)

Kaupunkisuunnittelulautakunta poisti kokouksessaan kaavasta merkinnän ”AKS-KORTTELIALUEILLA määräyksen ”Rakennusten tulee olla julkisivultaan ja rakenteeltaan pääosin puuta.”” Me haluaisimme sen sinne takaisin. Tässä jos missä kannattaisi tehdä puurakenteista. Suurin betonin ja puun välistä hintaeroa selittävä tekijä on sprinkelijärjestelmä, joka on pakko rakentaa puurakenteiseen rakennukseen. Tällä kertaa kyseessä muistisairaiden ryhmäkoti, johon sprinklerit on pakko asentaa joka tapauksessa.

SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI

1 V 14.12.2016, Helsingin kaupungin kiireettömien potilaskuljetusten siirtäminen liikkeenluovutuksena Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymälle

ok. Yksimielisesti sotelautakunnassa, työntekijät siirtyvät vanhoina työntekijöinä. Poistaa päällekkäisyyksiä ja varmaankin osaltaan valmistelee myös sote-uudistusta.

KAUPUNGINJOHTAJA

4 Eräiden hankkeiden rahoitus innovaatiorahaston varoilla vuonna 2017

Pöydälle. Kokonaispotti on kohtuullisen iso ja ainoa asiaa tarkasteleva poliittinen elin on kaupunginhallitus, joten tähän pitää ehtiä perehtymään paremmin. Ehdotuksen mukaan jaamme siis aiemmin päätetyille jatkuville hankkeille 867 000 euroa, 914 500 euroa käytettäväksi vuonna 2017 uusille hankkeille ja lisäksi vielä noin 330 000 euroa hankkeille, jotka ovat viivästyneet ja määrärahat myönnetty vuodelle 2016.

Linkki perustelumuistioon.