Tällä viikolla paljon koteja Kalasatamaan ja kaupungin viherkattolinjaukset. Koko lista liitteineen löytyy täältä.

KAUPUNGINJOHTAJA

2 V 14.12.2016, Helsingin liikuntahallit Oy:n lainahakemus

ok. Harjoitusjäähalli Kaarelaan. 2,5 miljoonan euron laina.

3 V 14.12.2016, Kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtajan virkaan ottaminen
4 V 14.12.2016, Sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtajan virkaan ottaminen
5 V 14.12.2016, Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtajan virkaan ottaminen
6 V 14.12.2016, Kaupunkiympäristön toimialajohtajan virkaan ottaminen

Isot nimitykset. Hallintouudistuksen yhteydessä muodostettavien toimialajohtajien valinta. Kaikki nimet kaupungin sisältä. Kasvatuksen ja koulutuksen johtajaksi opetusviraston johtaja Liisa Pohjolainen, Soteen soteviraston vt. johtaja Juha Jolkkonen, Kulttuuriin ja vapaa-aikaan nuorisotoimenjohtaja Tommi Laitio ja kaupunkiympäristöön kaupunkisuunnittelupäällikkö Mikko Aho.

Kokonaiskuukausipalkaksi ehdotetaan 12 000 euroa (opetus, sote, kaupunkiympäristö) ja 10 000 euroa (kulttuuri ja vapaa-aika)

KAUPUNKISUUNNITTELU- JA KIINTEISTÖTOIMI

1 V 14.12.2016, Kalasataman Verkkosaaren pohjoisosan asemakaavan muuttaminen (nro 12375)

ok! ”Kaavaratkaisu mahdollistaa uuden asuinalueen rakentamisen merelliseen ympäristöön noin 3 600 asukkaalle.”
cursor_and_www_hel_fi_static_public_hela_kaupunginhallitus_suomi_esitys_2016_kanslia_2016-12-07_khs_43_el_64970e7e-f24f-c9f9-84fe-5895fa100000_liite_pdf
Suomalaisen kunnan mediaanikoko on noin 6000 asukasta.

2 V 14.12.2016, Länsisataman Saukonlaiturin kortteleiden 20067 ja 20069 luovuttaminen ja toteutus- ja luovutussopimusten hyväksyminen (Länsisatama, Jätkäsaari, tontit 20067/1 – 3 ja 20069/1 – 3)

ok. Mielenkiintoinen tonttikauppa. Kilpailun kautta:

”AK-tonttien 20067/2 ja 3 sekä 20069/1 ja 3 kauppahinta määräytyy tonteille rakennettavien asuinrakennusten ym. velattoman kokonaismyyntihinnan sekä rakennuttajan ostotarjouksessa ilmoitetun prosenttiosuuden perusteella siten, että tontin kauppahinta on tontille rakennettavien asuinrakennusten ym. velaton kokonaismyyntihinta kerrottuna ostotarjouksen mukaisella prosenttiluvulla. AK-tonttien 20067/2 ja 3 osalta sovellettava prosenttiosuus olisi siis 31,577 % ja AK-tonttien 20069/1 ja 3 osalta 21,235 %.”

Tästä sitten seuraa tonttien 20067/2 ja 3 osalta arviolta 1 600 – 1 900 euroa/k-m² ja tonttien 20069/1 ja 3 osalta 1 200 – 1 500 euroa/k-m2. Yhteensä 31,8 – 38,7 milj. euroa.

Kiinteistöviraston tonttiosasto on tehnyt hyvää duunia.

3 V 14.12.2016, Koskelan sairaalan ja pesuloiden alueen asemakaava ja asemakaavan muuttaminen (nro 12389)

Toista kertaa pöydällä. Kaupunkisuunnittelulautakunta poisti kokouksessaan kaavasta merkinnän ”AKS-KORTTELIALUEILLA määräyksen ”Rakennusten tulee olla julkisivultaan ja rakenteeltaan pääosin puuta.”” Nyt on saatu selvitys ja selvityksen selvitys.

”Puu- ja betonirakentamisen kustannuserot ovat tuoreimpien tietojen perusteella hyvinkin pieniä. Puurakentaminen on oikeanlaisella suunnittelulla ja rakennusmääräysten ymmärtämisellä vain 2 tai 3 %:ia kalliimpaa kuin betonirakentaminen. Kustannusero muodostuu kolmesta tekijästä: suunnittelu, sprinklaus ja sääsuojaus, joista jokainen lisää puukerrostalon rakennuskustannuksia noin sadalla eurolla asuinneliötä kohden. Koskelan monipuolisen palvelukeskuksen osalta sprinklaus on rakennusmateriaalista huolimatta välttämätöntä.”

Tässä jos missä kannattaisi tehdä puurakenteista.

6 Eräiden hankkeiden rahoitus innovaatiorahaston varoilla vuonna 2017

ok. Ehdotuksen mukaan jaamme aiemmin päätetyille jatkuville hankkeille 867 000 euroa, 914 500 euroa käytettäväksi vuonna 2017 uusille hankkeille ja lisäksi vielä noin 330 000 euroa hankkeille, jotka ovat viivästyneet ja määrärahat myönnetty vuodelle 2016.

RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖTOIMI

1 Tavoitteet ja toimenpiteet viherkattojen rakentamisen edistämiseksi Helsingissä

Pitkään odotetut kaupungin viherkattolinjaukset. Prosessi lähti käyntiin vuonna 2012 valtuutettujen Kari, Sinnemäki ja Puoskari aloitteesta. Virkamiesryhmä jumppasi linjauksia pitkään, sen jälkeen niitä pyöritteli yleisten töiden lautakunta ja sitten vielä saatiin lausuntoja jokaiselta mahdolliselta taholta. Valitettavan vesitetty versio alkuperäisestä työryhmän esityksestä. Tässä ei ole mitään velvoittavuutta ja jos haluamme viherkattojen hyödyt hulevesien hallinnassa ja ilmanlaatuun, niin velvoittavuutta on oltava. Edes esitetty 20% kaltevuuskulma-raja ei ollut kovin kunnianhimoinen – muistelen että Kööpenhaminassa linjaus tiukemmin velvoittavana ja 30%.

Virkamiesryhmän työn tulokseen voi tutustua täällä.

KAUPUNKISUUNNITTELU- JA KIINTEISTÖTOIMI

1 Hotellitontin varaaminen SSA Kodit Oy:lle (Ruskeasuo, tontti 16748/5)

ok. SSA suunnittelee 500 huoneen hotellia Ruskeasuolle Manskun loppupäähän.