Tällä viikolla lausunto valinnanvapauslainsäädännöstä, kaavoja ja asukastalot. Koko lista liitteineen löytyy täältä.

1 V 22.3.2017, Periaatepäätös lausunnoksi sosiaali- ja terveysministeriölle ja valtionvarainministeriölle hallituksen esitysluonnoksesta sosiaali- ja terveydenhuollon valinnanvapauslainsäädännöksi

Helsingin lausunnoilla lakiesityksistä saattaa joissain olosuhteissa olla jotain merkitykstäkin. Onhan kaupunkimme suuri ja sillä on erityispiirteitä, jotka voivat nousta valmistelussa esiin. Tällä kertaa en itse jaksa uskoa lausuntomme muuttavan mitään – lakiesitys nykyisessä muodossaan kun näyttää olevan menossa raiteiltaan ihan hallituspuolueiden toimesta.

Sosiaali- ja terveyslautakunnassa lausuntoon tehtiin 24 vastaehdotusta, joista suurin osa on siivottu kaupunginhallitukseen tuodusta esittelijän esityksestä pois. Ennuste sille että esitykset tullaan tekemään huomenna (tai viikon pöytäämisen jälkeen) uudestaan ja jakolinjat ovat suurinpiirtein entisellään on vahva.

KAUPUNKISUUNNITTELU- JA KIINTEISTÖTOIMI

2 V 15.3.2017, Hermannin Mathilda Wreden kujan asemakaavan muuttaminen (nro 12402)

ok. Hermannin vankilan lähestöllä olevat asuinkäytössä olevat puutalot erotetaan vankila-alueesta omiksi tonteikseen. Lisäksi ”mittakaavaan sopivia uudisrakennuksia”.

Tulevaisuuden Helsingissä taivas on realismia hakien harmaa.

Tulevaisuuden Helsingissä taivas on realismia hakien harmaa.


3 V 15.3.2017, Hämeentie 153:n asemakaavan muuttaminen (nro 12303)

Pöydälle. Tästä asiasta on tullut yhteydenottoja taloyhtiön asukkailta. He ovat yllättyneet suunnitelmista rakentaa yhtenäinen talo ja lähes umpikortteli. Asukkaat ehdottavat että sen sijaan rakennettaisiin pistetorni, johon saataisiin sama määrä kerrosneliömetrejä.

Yleisesti pidän umpikortteleista ja korttelipihoista, mutta tässä kohtaa asukkailla on kyllä pointtinsa: kadun varressa on muitakin pistetaloja ja Arabianrannan talot ”aukeavat” merelle päin. Poikkeuksellista riidatta kaupunginhallitukseen saakka saapuneen kaavan palauttaminen kyllä olisi.
Hämeentie_153_havainnekuvat_jpg

2 Maunulan työväenopiston, kirjaston ja nuorisotalon hankesuunnitelman enimmäishinnan korottaminen

ok. Maunulan hienon uuden talon kustannukset nousivat puolisen miljoonaa euroa arvioidusta. Perusteluina mm. hankkeen käynnistymisen viivästyminen, viereisen puiston suunnitteleminen hankkeen rahoista, tontilta löytyneet rakennusjätteet ja demokratiapilotti. Toisaalta hanke on saanut valtion avustusta 383 000 euroa, jota ei ole huomioitu hankkeen kustannuksia alentavasti.

KAUPUNGINJOHTAJA

7 Kaupunginhallituksen myöntämät asukasosallisuusavustukset vuonna 2017

ok. Kolme viikkoa sitten kaupunginhallitus päätti myöntää 50% esitetyistä tuista, jotta yhdistykset saivat juoksevat kulunsa maksuun. Nyt sitten ollaan päättämässä lopun 50% kohtalosta, tai annetaanko joillekin vielä esitettyä enemmän.

Aiemmin asukastalot saivat tukensa kirjavilla kriteereillä monesta eri virastosta. Tämä johti järjestelmään, joka ei ollut kovin läpinäkyvä ja mahdollisesti alueellisesti epätasa-arvoinen. Nyt kriteerit on yhtenäistetty ja tukea myönnetään vain yhdeltä luukulta: kaupunginhallituksesta.

Avustuskriteerit ovat:
* Asukasosallisuuden avustuksia myönnetään Helsingin kaupungin strategian mukaiseen ja kaupungin toimintaa täydentävään, yleishyödylliseen, avoimeen ja pääsääntöisesti maksuttomaan, innovatiiviseen ja monipuolisesti eri väestöryhmille suunnattuun toimintaan
* Avustettavan toiminnan tavoitteena tulee olla asukkaiden osallistumis- ja vaikutusmahdollisuuksien, yhteisöllisyyden, alueen viihtyisyyden ja vetovoiman parantaminen
* Avustusten hakijoina voivat olla rekisteröidyt yhteisöt, kuten asukas/kaupunginosayhdistykset, muut yhdistykset, säätiöt, osuuskunnat, sosiaaliset yritykset, asukastaloja hallinnoivat pysäköintiyhtiöt ja muut yritykset, sikäli kun avustettava toiminta on yleishyödyllistä ja kohdistuu Helsingin kaupungin asukkaisiin. Yritysmuotoisiin hakijoihin sovelletaan kaupungin yleisiä ohjeita. Projektiavustuksia voivat hakea myös rekisteröitymättömät toimijat kuten kaupunginosaliikkeet ja erilaiset toiminta
* Toiminnan tulee edistää yhteistyötä alueen eri toimijoiden kanssa.
* Tavoitteena on alueellinen tasapaino ja tarveperustainen harkinta.
* Tukea voidaan priorisoida alueille, joissa toimintaa on ennestään vähemmän tai joiden katsotaan siitä eniten hyötyvän.
* Hakijalla tulee olla toimintaa varten muitakin resursseja, jotka voivat koostua varainhankinnasta, jäsenmaksuista, tiloista tai niiden edelleen vuokraamisesta saaduista tuloista, vapaaehtoistyöstä sekä muista avustuksista
* Hakijalta edellytetään toiminnan tulosten ja hyötyjen näkyväksi tekemistä ja niistä raportointia.

Uudistuksen myötä tukea saa kolme uutta hakijaa: Helsinkiläisten vanhempainyhdistysten alueyhdistys HELVARY ry, Kansan radioliitto – Folkets radioförbund ry ja Otavan Opiston osuuskunta.

10 Iltakouluasia: Työkykyjohtaminen, työhyvinvointi ja sairauspoissaolot
4 Iltakouluasia: Östersundomin yhteisen yleiskaavan valmistelun eteneminen

Kaksi iltakoulua. Östersundomista on mielenkiintoista kuulla tuoreimmat uutiset, ilmeisesti uusikaan metro-linjaus ei tuonut hanketta kannattavampaan suuntaan.

Olisiko aika tunnustaa että alueen rakentamista pitää lykätä ja joukkoliikenneratkaisun tulee olla jokin muu kuin metron jatko itään?