Matkustan lähes joka arkipäivä lähijunalla ja viime aikoina olen kiinnittänyt huomiota paitsi asemien kunnossapitoon, myös asemien opasteisiin.

Opasteista huolehtii valtionyhtiö Finrail, jonka kotisivujen mukaan ”Matkustajainformaation järjestelmiä ja henkilöstön osaamista kehitetään jatkuvasti. Näin pyritään varmistamaan, että matkustajainformaation laatu on korkeatasoista. Palveluja kehitetään aktiivisesti yhdessä sidosryhmien sekä matkustajilta saatujen palautteiden pohjalta.”.

No annetaan sitten matkustajapalautetta!

Lähiliikenteen asemilla on kahta opastetyyppiä: aikataulunäytöt ja laiturinäytöt. Ensin aikataulunäytöt.

Näytöt ovat katonrajassa ja näytölle on ahdettu 10 seuraavan vuoron lähtöajat. Jostain syystä näytöt näyttivät ainakin muutama päivä sitten samaa asiaa.

Ehdotus 1: Toinen näyttö etelään, toinen pohjoiseen? Muistelen että näin ne ovat aiemmin olleetkin. Miksi muutos?

Ehdotus 2: Tärkein informaatio on seuraava juna. Onko se asemalla nyt, heti vai vasta kahden minuutin kuluttua. Onko otettava juoksuaskelia. Montako minuuttia sitä seuraavaan on? Ja onko seuraava juna K Keravalle vai I lentoasemalle.

HSL on ratkaissut tämän aivan todella hienosti keskustan ratikkapysäkeillä:

Informaatio juuri oikein: Seuraavat lähdöt todella isolla ja selkeästi. Sitä seuraavat pienemmällä ja niistä kerrotaan kellonaika. Erinomaista HSL! Olisikohan Finrailin mahdollista kopioida tämä ratkaisu?

Sitten laiturinäytöt.

Laiturinäytöt ovat ainakin Ogelissa katoksen alla joka on varsin kaukana toisesta päästä laituria. Keskeistä olisi siis luettavuus jo kaukaa. Miltä taulut ovat viime viikkoina näyttäneet?

Junan pituus kaksi junayksikköä
Junan pituus yksi junayksikkö

Asian havainnollistamiseksi piirsin opasteen.

Ensimmäisenä huomio kiinnittyy todella pieneen tekstikokoon. Edes junan kirjain (I/K/P) ei ole luettavissa kovin pitkän matkan päästä. Toiseksi huomio kiinnittyy informaation tärkeysjärjestykseen.

Osa tiedosta on jopa täysin turhaa:

Ei junamatkustajaa oikeastaan kiinnosta tietää että opasteen hoitaa Finrail. Mikä ylipäätään on Finrail? HSL järjestää julkisen liikenteen, myy liput ja VR ajaa junia. (Ja junat omistaa pääkaupunkiseudun kuntien omistama Junakalusto Oy, mutta siitä joskus toiste.)

Samaten teksti ”Junan pysähtymisalueet” on turha. Jos tämä tieto ei käy ilmi aseman rakenteista ja grafiikasta, niin silloin vika on palvelumuotoilussa tavalla jota tuolla tekstillä ei oikeastaan korjata.

Erityisesti huomio kiinnittyy siihen miten paljon tyhjää tilaa näytöllä on:

Minä en ole graafikko, enkä edes palvelumuotoilija, mutta entä jos Finrail keskittyisi opasteessaan tärkeimpään informaatioon, poistaisi turhaa ja maksimoisi näytön käytön? Ehdotus 3:

  • Seuraavan junan tyyppi, kohde ja aika mahdollisimman näkyvästi
  • Myös tuleva juna isolla
  • Pysähtymisalueet ja junan pituus (2 yksikköä) selvät

Ylipäätään lähiliikenteen asemien kohdalla hallintovastuiden jakautuminen Väylän, HSL:n, VR:n ja Finrailin kesken näkyy asiakkaalle ikävästi sekavuutena. Olisiko mitenkään mahdollista että lähiliikenteen osalta näytöt hoitaisi HSL muun brändinsä mukaisesti? Etenkin kun HSL selvästikin hallitsee informaatiomuotoilun pysäkeille varsin mainiosti.

Palaute annettu! Hyvää uutta vuotta! Junaillaan!