bad idea park II – son of idea park

Sukari on toimelias kaveri. Nyt hänellä on kova hinku saada Parkki pystyyn Kiiminkiin. ”Hanke ei ole niiden suunnitelmien ja päämäärien mukainen, joita Oulun seudun kunnat ovat yleiskaavassa määritelleet.” Karhulan mukaan Ideaparkista ei ole aiemmin ollut...