kulttuurin tukeminen ja lipunhinnat

Kulttuurin tuen tarkoitus on tuottaa markkinahäiriöitä: esim. tehdä klassisen musiikin ammattimaisesta esittämisestä Suomessa taloudellisesti ja taiteellisesti mielekästä. Kuitenkin olisi hyvä pyrkiä kohdentamaan tuki siten, että se a) ei olisi ylimitoitettua ja b) ei...