PISA ja foneettinen kirjoittaminen

Tuoreesta Kuiviksesta löytyy brittiläisen Spelling Societyn puheenjohtajan Jack Bovillin haastattelu. Yhdistys pyrkii selkeyttämään englannin kirjoitusasua paremmin puhuttua kieltä vastaavaksi. Juttua lukiessa tuli välittömästi mieleen kysymys, onko suomen...