Huomenna on tämän kulttuuri- ja kirjastolautakunnan viimeinen kokous. Lista liitteineen löytyy kokonaisuudessaan täältä.

Listalla on paljon asiaa ja kokouksen jälkeen lautakunta käy syömässä neljän vuoden rupeaman päätteeksi!

VERKKOKIRJASTO- JA HALLINTOPALVELUT

2 Kaupunginkirjaston vuoden 2012 talousarvion toteutumista koskeva 4. ennuste

Merkittävin huomio lienee se että talousarvion mukaisia tuloja (2 931 000 euroa) on kirjanpidon mukaan kertynyt 4 989 224 euroa. Toteutumisprosentti siis 149. Tästä puolestaan seurasi se, että kirjasto- ja kulttuurilautakunta esitti kaupunginhallitukselle kirjaston käyttötalousarvion määrärahojen korotusta. Tämä saatiin.

Toiminnallisella puolella luvut ovat ok:

Vuoden 2012 tammi- lokakuun kumulatiivinen lainaus oli 7 793 438 lainaa, mikä on 145 192 lainaa (1,8 %) vähemmän kuin vastaavana ajanjaksona vuonna 2011. Kirjastokäyntejä oli 5 725 214, mikä on 73 714 (1,3 %) kävijää enemmän kuin tammi-lokakuussa 2011. Verkkokäyntejä oli lokakuun loppuun mennessä kertynyt 5 771 113, kun edellisvuonna niitä oli 5 643 885 (2,3 %).

Kaupunginkirjaston yhteenlasketut aukiolotunnit lokakuun lopussa oli 83 781 tuntia.

Kaupunginkirjastolle on vuodeksi 2012 vahvistettu kaksi sitovaa toiminnallista tavoitetta, toinen on aukiolotunnit ja toinen on kirjastokäyntien ja verkkokäyntien yhteismäärä. Aukiolotunteja ennustetaan kertyvän 99 700 tuntia, mikä on 6 100 tuntia enemmän kuin asetettu tavoitetaso on.

Kirjastokäyntien ja aukiolotuntien ennakoitua suurempaan kertymään vaikuttaa osaltaan myös Töölön kirjaston remontin siirtyminen vuodelta 2012 vuodelle 2014.

Lainoja ennustetaan kertyvän 9,3 miljoonaa, mikä on hieman yli talousarviossa asetetun tavoitetason (9,0 milj.).

3 Esitys kaupunginhallitukselle kaupunginkirjaston vuoden 2013 käyttötalousarvion määrärahojen korottamisesta

ok.

Aikataulun muutoksesta johtuen kaupunginkirjaston vuoden 2012 käyttötalousmäärärahoihin varattu ja menoissa säästetty 300 000 euron määräraha tulisi siirtää vuodelle 2013.

4 Vuoden 2013 investointimäärärahojen ylitys kaupunginkirjaston osalta

ok. Perusteena on vastaavansuuruinen määrärahasäästö vuonna 2012.

5 Toimivaltuuksien myöntäminen kaupunginkirjaston sisältöpalvelut osaston kirjastotoimen apulaisjohtajalle

ok. Siirrämme toimivaltuuksia ”verkkokirjasto- ja hallintopalvelujen osastopäälliköltä” ”sisältöpalvelut -osaston kirjastotoimen apulaisjohtajalle”. Huh.

YHTEISPALVELUT

1 Vuoden 2012 talousarvion toteutumista koskeva 4. ennuste

Kokonaisuutta arvioiden on hyvin todennäköistä, että kulttuurikeskuksen menot ylittävät budjetoidut vuonna 2012. On muistettava, että kolmen viime vuoden aikana kulttuurikeskus on säästänyt noin puoli miljoonaa euroa eikä kustannustason nousua ole kompensoitu.

Ylityksen tarkka ennustaminen ei ole mahdollista. Tämä johtuu edellä esitetyistä kirjanpitojärjestelmän tietoihin liittyvistä epävarmuustekijöistä sekä siitä, että osa kuluista on vahvasti loppuvuosipainotteista.

ok. Tuleva lautakunta joutuu tekemään rakenteellisia muutoksia ja leikkauksia. Ei tule mukava kausi 2013-. Me ollaan sentään voitu kasvattaakin joitain momentteja.

Pienenä sivuhuomiona:

Kaikkiin taloihin hankitaan langattomat mikrofonit.

Tämä on melko merkittävä kustannus. Ja johtuu siis siitä että se taajuuskaista, jolla nykyiset langattomat mikrofonit toimivat, on myyty mobiililaajakaistan käyttöön 2014 alkaen. Olisi varsin reilua, jos kohtuullisen pienillä budjeteilla toimivien kulttuuritoimijoiden tappiot järjestelmien uusimisesta otettaisiin huomioon, mobiililaajakaistan olettaisi kuitenkin tuottavan valtiolle varsin merkittävästi lähivuosisatoina.

KULTTUURIPALVELUT
1 Kulttuuri- ja kirjastolautakunnan lausunto valtuustoaloitteesta virkamiesten ja asukkaiden välisen tiedonkulun parantamiseksi

ok.

Note to self: valtuustoaloitteen kannattaa ennemmin olla spesifi kuin ”En halua yleistää mitään tiettyä virastoa” -tyyppinen.

KULTTUURIPOLITIIKKA

1 Kulttuuri- ja kirjastolautakunnan lausunto valtuustoaloitteeseen Helsingin kaupungin ja Helsingin alueella sijaitsevien taidekorkeakoulujen yhteistyön lisäämisestä

Lautakunnan jäsen Alina Mänttäri-Butlerin aloite. Vastaus on ihan ok, mutta voisihan tähän jotain konkreettisempaakin kirjoittaa esim. tilojen väliaikaiskäytön suhteen.

2 Kulttuuri- ja kirjastolautakunnan lausunto toivomusponnesta koskien selvitystä asukastilojen järjestämisestä ja kulttuuri- ja asukastila Mellarin toiminnasta

ok.

Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt ensi vuoden talousarvioon 500 000 euron määrärahan uuden kirjastorakennuksen suunnittelua varten Mellunmäkeen. Ajatuksena on, että tulevaan tilaan voisi sijoittua kirjaston lisäksi muitakin toimijoita mukaan lukien asukasjärjestöt.

Suunnittelua koskevissa keskusteluissa on ollut mukana myös Mellunmäki-seuran puheenjohtaja. Tarkoituksena on ollut etsiä tilaratkaisu, jossa sekä uusi kirjasto että kaavamuutoksen toteutuessa uudet tilat tarvitseva asukastila Mellari voisivat toimia yhdessä.

Tässä on varmasti yksi tulevaisuuden lähikirjastojen ydintoiminnoista.

3 Taide- ja kulttuurilaitosten toiminta-avustukset vuodelle 2013 sekä kulttuuri- ja kirjastolautakunnan jaettavissa olevien varojen kohdentaminen

ok.

Taide- ja kulttuurilaitosten avustuksiin on kaupunginhallituksen 28.11.2012 vahvistamassa talo- usarviossa vuodelle 2013 varattu yhteensä 16 881 000 euroa. Määrärahan lisäys vuoteen 2012 verrattuna on 955 000 euroa.

Vaalivuoden budjetti. :) Koko paketti löytyy täältä. Onpahan ainakin jotain mistä sitten ensi vuonna leikata. Lautakunnan tanssimyönteisyys näkyy ehdotuksessa selvästi:

Määrärahan kohdentamisessa kaikkien avustuksensaajien tuen tasoa ehdotetaan nostettavaksi (2,2 %), lisäksi erityisenä painotuksena ovat tanssi sekä yhteisölliset erityishankkeet.

Muiden toimijoiden kohdalla avustuksia on korotettu noin 2,6 % (teatterit ja sirkus) tai 17,1 %:a (tanssiyhteisöt). Tanssiyhteisöjen suurempi korotus johtuu lisämäärärahojen painotuksesta.

Painotus tarkoittaa suomeksi kulttuuripolitiikkaa.

4 Kulttuuri- ja taideyhteisöjen toiminta-avustukset vuodelle 2013

ok. Lautakunnan jaoston esityksessä on monia pieniä muutoksia tähän vuoteen. Toivoin jaostolta hiukan aiempaa tarkempaa avustusten läpikäyntiä ja nyt sitä saatiin.

Toiminta-avustuksista siirrettiin lähikulttuuriavustuksiin monia pitkäaikaisia toimijoita, joiden avustus on kohtuullisen pieni ja toisaalta toiminta sen laatuista, että sitä voitaisiin tukea myös lähikulttuuriavustusten kautta. Lähikulttuuriavustukset, joita myönnetään ”taidetapahtumien ja esitysten järjestämiseen tai kaupunginosien kulttuurihankkeisiin Helsingissä”, voivat olla näille yhdistyksille jopa parempi tapa hakea tukea. Ainakin se kannustaa yleisemmin vaikuttavaan kulttuuritoimintaan pelkän oman piirin harrastamisen sijaan. Mites olisi vaikka puhallinorkestereiden yhteinen kesäkonserttien sarja ympäri kaupungin? Tukea kapujen palkkioihin, ilmoituksiin ja kuljetuskustannuksiin?

Mielestäni tällainen kaikkien avustustensaajien ja avustuskriteerien arviointi pitäisi olla säännöllinen prosessi ja osa lautakuntakautta. Esim. lautakuntakauden puolivälissä siten, että lautakunta voi pari vuotta tutustua kenttään ja puolivälissä sitten justeerata avustusjärjestelmää uuden poliittisen tasapainon toivomaan suuntaan. Tämä voi tarkoittaa toki myös avustusten leikkaamista, jos lautakunnan enemmistö sitä toivoo. Toivottavasti ei toivo.

Pääperusteeni tähän toiveeseen on se, että kulttuurin kenttä elää, muuttuu ja kehittyy selvästi avustusjärjestelmiä ketterämmin. Myös avustusten tulee seurata aikaansa. Räikeimmin epäsuhta näkyy klassisen musiikin tuissa, mutta myös tanssin ja puheteatterin suhde on ongelmallinen. Myös ensi kaudella eteen tulevat leikkaukset olisi mahdollista toteuttaa sivistyneemmin, jos järjestelmään olisi ”sisäänrakennettuna” muutosmekanismi. Vaikka Englannissa toteutetut kulttuurin leikkaukset olivat kipeitä ja tuhoisia, olisi mekanismissa kuitenkin ehkä jotain tutustumisen arvoista. Juustohöylällä säästäminen on huonoin tapa.

5 Kohdeavustusten myöntäminen, 11. jako

ok.

6 Avustusten myöntäminen kansainvälisiin hankkeisiin, 11. jako

ok. Taas enemmän export- kuin import-hakemuksia. Täytyisi jotenkin saada tuottajille tiedoksi että myös tuontiin voi saada tukea!

7 Vuoden 2012 kulttuuriteko -palkinnon myöntäminen

Hahaa! Tää on kivaa. :) Keskustelu on tavannut olla eläväistä ja palkitut jutut hienoja! Kansan ääntäkin kuullaan!

Vuoden 2012 Helsingin kulttuuritekoa sai äänestää netissä Anna kulttuurin värittää –sivustolla. Ehdotuksia tuli määräaikaan mennessä yhteensä 927 kappaletta.

Vuoden 2011 Helsingin kulttuuriteko –palkinto myönnettiin Ravintolapäivälle. Vuonna 2010 palkinnon sai We Love Helsinki –kaupunkikulttuuritapahtuma ja vuonna 2009 palkinnon saivat Suvilahden graffitiaidan toteuttajat.

8 Kulttuuri- ja kirjastolautakunnan avustuspäätösten delegointi

ok.

Osa kulttuuri- ja kirjastolautakunnan vuoden 2012 aikana myöntämistä kohde- ja kansainväliseen taide- ja kulttuuritoimintaan tarkoitetuista avustuksista palautuu tai on palautunut, koska produktiot ovat joko peruuntuneet tai ne siirtyvät vuoden 2013 puolelle.

Jotta avustusmäärärahat voidaan käyttää loppuvuoden aikana, vaikka lautakunnan kokouksia ei enää ole, ehdotetaan päätösvallan siirtämistä edellisten vuosien tapaan vs. kulttuurijohtajalle vuoden 2012 viimeisten, jakamatta jäävien avustusmäärärahojen osalta.

Lautakunta on vuosittain delegoinut lähikulttuuriavustusten päätöksenteon kulttuuripolitiikan osastopäällikölle. Maaliskuun loppuun 2013 vs. kulttuurijohtaja vastaa myös kulttuuripolitiikan osaston päätöksenteosta.

9 Avustusten arviointiperusteiden päivittäminen

ok.

Tärkeä huomio mm. kohdeavustuksissa on se että ”laatuun on voitava ottaa kantaa”.

Lisäksi kohdeavustusten kohdalla on merittävä lista tahoista, joille tukea ei tulla myöntämään:

Ei myönnetä seuraaville:
– galleriat
– opinnäytetyöt
– julkaisut
– kilpailut
– juhlat
– yksittäiset konsertit
– elokuvatuotannot
– uskonnolliset tilaisuudet
– poliittiset tilaisuudet
– suljetut tilaisuudet
– esitelmät ja seminaarit
– työpajat ja kurssit
– kulttuurikeskuksen omat ja
yhteistyötilaisuudet

Näistä monet ovat toki perusteltuja. Eihän uskonnollisia, suljettuja tai poliittisia tilaisuuksia kulttuurin rahoilla kannata edistää.

Mutta toisaalta miksei galleriatoimintaa tueta? Tai jos vaikkapa joku tuottaa helsinkiläisestä kulttuurista kertovan julkaisun tai järjestää kulttuurin tulevaisuutta pohtivan seminaarin? Myös rajaus yksittäisistä konserteista on ongelmallinen ja siitä on välillä perustellusti poikettukin.

Ja toivon todella että ensi vuonna kulttuuri- ja kirjastolautakunta ei sitten rajauksensa mukaisesti myönnä tukea Via Crucikselle, kuten se on myöntänyt, vaikka uskonnollisiin tilaisuuksiin ei tukea pitäisi tippua…

10 Puistola-Seura ry:n oikaisuvaatimus

ok. Se, että tukea on saanut ”kauan”, ei ole kovin hyvä peruste saada tukea. Päätös on linjassa muiden vastaavien kanssa.

11 Poimintoja kulttuuri- ja kirjastolautakunnan nelivuotiskaudelta

Kylläpä neljä vuotta kului nopeasti! Vastahan mä olin 16!

Kulttuuri- ja kirjastolautakunta on kokoontunut vuosina 2009 -2012 yhteensä 41 kertaa. Lautakunnan keskuudestaan valitsema avustusjaosto kokoontui 17 kertaa. Se käsittelee ja päättää muun muassa taide- ja kulttuurilaitosten ja -yhteisöjen toiminta-avustuksia, taideapurahoja sekä kulttuuripalkintoja.

Lautakunta on tehnyt yhteensä 715 päätöstä ja antanut 115 lausuntoa.

Lausuntoja on annettu muun muassa lähipalveluihin liittyvistä kulttuuriasioista, nuorten ja vanhusten asioista, tanssin tukemisesta, Helsinki-Vantaa-selvityksestä, opetusministeriön kulttuuripolitiikan strategiasta 2020, kaupungin kulttuuritoimen organisaatioselvityksestä, Guggenheim-hankkeesta ja virkanimityksistä.

Tanssin toimijoita kuunnellessa ei välttämättä uskoisi että:

Kulttuuri- ja kirjastolautakunta on satsannut kautena 2009–2012 erityisesti tanssiin, jonka tuki on kauden aikana lähes kolminkertaistunut.

Mutta kiitokset kaikille lautakuntalaisille ja puheenjohtajille neljästä vuodesta! Mielestäni lautakuntatyöllämme oli vaikutusta lopputulemaan. Tanssin, kohdeavustusten ja lähikulttuuriavustusten kehitys lämmittää erityisesti. Ja kulttuuristrategian valmistelu oli merkittävää. Kiitos! Ensi vuonna oma kunnallispoliittinen työni jatkuu kaupunginhallituksesta käsin. Vihreiden edustajina kulttuurilautakunnassa tulevat vaikuttamaan Johanna Sumuvuori (pj) ja Jukka Relander.