Tällä viikolla asioina mm. perhekeskuksen tilojen vuokraus, Vesalan koulujen yhdistäminen ja sote-viraston käyttösuunnitelma. Erityisesti perhekeskuksen eteneminen lämmittää. Iso vihreä tavoite on vihdoin toteutumassa. Koko lista liitteineen löytyy täältä.

1 V 3.2.2016, Eron myöntäminen kaupunginkanslian kansliapäällikön virasta

ok. End of an era. Tapio Korhonen jää eläkkeelle.

RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖTOIMI

1 V 3.2.2016, Helsingin tukkutorin toimitusjohtajan viran täyttäminen

ok. Esitämme kaupunginvaltuustolle Tukkutorin toimitusjohtajaksi Elina Siltasta. Ilolla pistän merkille että musiikin maisterin tutkinollakin voi päästä oikeisiin töihin! :D

SIVISTYSTOIMI

1 V 3.2.2016, Vesalan ala-asteen koulun ja Vesalan yläasteen koulun yhdistäminen yhtenäiseksi peruskouluksi

ok. Yhtenäisten peruskoulujen valmistelu jatkuu. Hyvä. Tätä vastusti opetuslautakunnassa vain perussuomalainen. Perustelua hiukan hankala ymmärtää kun molempien koulujen johtokunnat puoltavat lausunnoissaan koulujen yhdistämistä yhtenäiseksi peruskouluksi ja myös myös Keinutien ala-asteen johtokunta. Itse olen saanut vanhemmilta viestejä, joissa ollaan toivottu että päätös tehtäisiin mahdollisimman nopeasti, jotta epävarmuus loppuisi ja remontteja voitaisiin kiirehtiä.

KAUPUNGINJOHTAJA

3 Kaupunginhallituksen myöntämät talousarvioavustukset vuodelle 2016

ok. Ikuisuusluontoisia avustuksia mm. ay-liikkeelle. Kahden eniten tukea saavan työntekijäjärjestön osalta tukea on laskettu 10 %. Perusteluna on siirtyminen jäsenmääräperusteiseen avustamiseen.

RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖTOIMI

1 Kaupunginhallituksen käsiteltäväksi otettu asia: Kruunusillat, viestintäpalvelut, kilpailutuksen periaatteet

Pöydälle. Lautakunnan enemmistön mielestä kilpailutusta ei olisi pitänyt tehdä kerralla koko rakennushankkeen ajaksi. Edellisen kun asiaa ensimmäisen kerran käsiteltiin alkuvuodesta 2015, oli kilpailutuksen kesto 2+11 vuotta. Tämä olisi ehkä ollut kokonaisuuden kannalta järkevin ratkaisu.

Oma huomioni kiinnittyy kilpailutuksen tiukkoihin rajauksiin. Onko todella niin että sillan rakentamisesta osaa viestiä vain yritys joka täyttää mm. seuraavia ehtoja:

• Tarjoajalla on oltava viimeksi kuluneiden viiden vuoden aikana käynnissä vähintään kaksi toimeksiantoa rakennuskustannuksiltaan yli 100 miljoonan euron infran rakentamisprojektin (esim. tie-, katu-, rata- vesiväylä-, silta- tai puistohanke) viestintäpalvelukokonaisuuden tuottamisesta. Referenssihankkeen viestintäkustannusten tulee olla suuruudeltaan vähintään 50 000 euroa.
• Projektipäälliköllä on oltava vähintään 5 vuoden kokemus rakennushankkeen viestinnän projektipäällikkönä toimimisesta.
• Tiedottajalla on oltava vähintään 5 vuoden kokemus toimimisesta rakennushankkeessa tiedottajana.

Onko infra-hankkeesta viestiminen todella niin erilaista? Ehkä. Haluan ymmärtää miksi.

SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI

1 Kaupunginhallituksen käsiteltäväksi otettu asia: Sosiaali- ja terveysviraston käyttösuunnitelma ja tulosbudjetit 2016

Kaikki ryhmät lienevät samaa mieltä siitä että hoitoon pääsyä tulee nopeuttaa. Sitä ei vaan voi toteuttaa sote-lautakunnan tekemällä tavalla järjestelmässämme. Valtuusto päättää sitovat toiminnalliset tavoitteet budjetin yhteydessä ja lautakunta voi muuttaa niitä seuraavaa vuotta valmistellessaan keväällä, ei käyttösuunnitelman yhteydessä joulukuussa. Lautakunnan tavoitetta – nopeampaa pääsyä kiireettömään hoitoon ei varmasti vastusta kukaan.

2 Valtuutettu Päivi Storgårdin toivomusponsi ruotsinkielisten lasten ja nuorten psykoterapian saatavuudesta

ok. ”HYKSissä odotusajat ovat kohtuullisia ja mm. perheterapiaan, kuvataideterapiaan, musiikkiterapiaan, neuropsykologiseen tai neuropsykiatriseen kuntoutukseen pääsee yleensä välittömästi. Pidempään yksilöterapiaan odotusaika on keskimäärin 2 – 3 kuukautta. ”

3 Valtuutettu Anna Vuorjoen toivomusponsi sosiaalisessa raportoinnissa kertyvän tiedon käyttämisestä

ok. ”Tavoitteen on, että sosiaalisen raportoinnin avulla saatavat tiedot ovat kattavasti käytössä strategiakaudella 2017 – 2020.”

SIVISTYSTOIMI

1 Katsaus työllisyystilanteeseen

Kaupunginhallitukselle työllisyystilannetta esittelevät elinkeinojohtaja Marja-Leena Rinkineva ja maahanmuutto- ja työllisyysasioiden päällikkö Ilkka Haahtela. Esittelijä kertoo myös että viime kesästä lähtien on tehty töitä työmarkkinatuen kuntaosuusmaksujen pienentämiseksi. Erinomaista on se että kuluvan tammikuun aikana lupaillaan saatavan laskelmat työllistämisen nettovaikutuksista kuntatalouteen. Hyvä että tuleviin raamineuvotteluihin on tutkittua tietoa.

KAUPUNKISUUNNITTELU- JA KIINTEISTÖTOIMI

1 Alppikylän liiketontin maanvuokrasopimukseen liittyvän osto-oikeuden myöntäminen Lidl Suomi Ky:lle (Suurmetsä, Alppikylä, tontti 41292/1)

ok. Alppikylän puolelle Lidl.

”Päivittäistavarakaupan verkon kannalta hanke edistää kilpailua, sillä Lahdenväylän toisella puolella Jakomäessä on jo ennestään S- ja K-ryhmien päivittäistavarakaupat. Samalla hankkeen toteuttaminen parantaa Alppikylän palveluja merkittävästi.”

3 Osoitteessa Itäkatu 11 sijaitsevien toimitilojen vuokraaminen sosiaali- ja terveysvirastolle
11_Itäkatu_–_Google_Maps
ok! Vihreiden pitkään ajama perhekeskus-toimintamalli saa vihdoin ensimmäisen tilan ja toiminta käynnistyy! Perhekeskus sijoitetaan liikenteellisesti erinomaisesti Itäkeskukseen ns. ”Poliisitaloon”. Vieressä on sekä metro että jokeri-bussin pysäkki. Hienoa.