Viimeinen kaupunginhallitus! Huhhahhei! Tämä kaupunginhallitus kokousti noin kaksisataa kertaa. Melkoista. Tällä kertaa mm. Fallkullan kiilan kaava, Jätkäsaaren hotellin tontin myynti, Posivireen alasajo ja Elielinaukiolle ideasuunnitelma.

Koko lista liitteineen löytyy täältä.

KAUPUNKISUUNNITTELU- JA KIINTEISTÖTOIMI

1 V 7.6.2017, Jätkäsaaren tornihotellin ja kongressikeskuksen tontin myyminen Jätkäsaari Invest Ab:lle (20803/4)

ok.

”Tontin myyntiä voidaan pitää kaupungin kannalta perusteltuna myös ottaen huomioon maanvuokran kassavirran nykyarvon suhde esitettyyn kauppahintaan sekä tontista jatkossa myynnin jälkeen saatava kiinteistöverotulo (noin 0,1 milj. euroa/v). Tontin maanvuokran kassavirran nykyarvo 50 vuoden ajalta laskettuna (2 %:n inflaatio-olettama ja 7 %:n diskonttauskorko) on noin 7,9 milj. euroa, kun esitetty kauppahinta on tätä korkeampi eli noin 10,7 milj. euroa. Tämän lisäksi kaupunki saisi edellä mainitulla tavalla tontista kiinteistöveroa noin 0,1 milj. euroa vuodessa. Kiinteistöveron kassavirran 50 vuoden ajalta laskettu nykyarvo (2 %:n inflaatio-olettama ja 7 %:n diskonttauskorko) on noin 2 milj. euroa. Tällöin tontin myynnin nykyarvoksi saadaan yhteensä noin 12,7 milj. euroa (kauppahinta lisättynä kiinteistöveron kassavirran nykyarvolla).”

Vasemmistoliiton edustaja teki kiinteistölautakunnassa vastaesityksen, joka ei saanut tukea keneltäkään.

2 V 7.6.2017, Fallkullan kiilan asemakaava ja asemakaavan muuttaminen (nro 12380)

ok! Täydennysrakennetaan asunnot noin 1250 uudelle helsinkiläliselle Tapanilan aseman läheisyyteen. Selostuksessa painotetaan useampaan kertaan miten tämän alueen kehittäminen on yhteydessä Malmin lentokenttäalueen muuttumiseen. Paitsi että hulevedet ja palveluverkostoa voidaan tehdä yhteisesti, myös lentomelun poistuminen helpottaa.
Cursor_and_https___www_hel_fi_static_public_hela_Kaupunginhallitus_Suomi_Esitys_2017_Kanslia_2017-05-29_Khs_21_El_284C75AC-A980-C91F-8D05-5AD1C6700000_Liite_pdf
KAUPUNGINJOHTAJA

3 Kiinteistö Oy Kaapelitalon pääomittaminen Tanssin talo -hankkeeseen liittyen vuonna 2017

OK! Onpas ihanaa olla päättämässä vielä Tanssin talon pääomittamisesta kaupunginhallituksessa. Hankesuunnitelma on valmistunut Kaapeli Oy:n rahoilla, ja nyt sitten uuteen suunnitteluvaiheeseen tarvitaan muutkin hankkeen rahoittajat mukaan.

Mahtavaa.

5 Kaupunginhallituksen myöntämät asukasosallisuusavustukset vuonna 2017

ok. Mellarin tilannetta ratkotaan:”

Kaupunginhallitus päättää myöntää vuodelle 2017 asukasosallisuuden avustuksena Mellunmäki-Seura ry:lle 8 400 euroa väliaikaisen asukastilan vuokraan talousarvion kohdalta 1 39 05. Avustuksen maksamisen edellytyksenä on, että Mellunmäki seuralla on voimassa oleva vuokrasopimus.”

7 Kaupunginhallituksen käsiteltäväksi 11.5.2017 otettu asia: Rakennusvirasto Helsingin kaupungin ympäristösuunnittelun puitesopimus

Tähän ei liene muuta mahdollisuutta kuin antaa mennä läpi. Tarina pähkinänkuoressa: yleisten töiden lautakunnan jäsenemme, erityisesti Pörrö Sahlberg, ovat tehneet hienoa työtä peratessaan sitä tapaa, jolla Rakennusvirasto kilpailuttaa puitesopimuksensa.

Pörrö on myös johdonmukaisesti tehnyt aina tilannetta korjaavia vastaehdotuksia. Näin myös ympäristösuunnittelun puitesopimus -kilpailutuksen alussa käynnistyessä viime marraskuussa. Tuolloin lautakunta hyväksyi kilpailutuksen periaatteet.

Nyt keväällä kilpailutuksen lopputulosta käsiteltäessä, Pörrön hylkäysesitys meni varsin erikoisella kombolla hivenen yllättäen läpi. Kahden äänestäessä esityksen puolesta, kolmen vastaan, kolmen tyhjää ja yhden ollessa poissa.

Ongelma on se että nyt käsittelyssä oleva kilpailutuksen lopputulos on hankintalain mukainen ja hankintalain mukaisia hankinnan keskeyttämisen perusteita ei ole. Tästä seuraisi pahimmassa tapauksessa henkilökohtainen korvausvastuu lautakunnan jäsenille tai ainakin kaupungille.

Eli päätös on nyt vaan tehtävä, vaikka se on osin ongelmallinen sisältäen kilpailutustapoja, jotka mahdollistavat mm. urakoiden ”hoitamisen” eri tasoisilla työntekijöillä kuin alunperin on ilmoitettu, sekä kilpailutusjärjestyksen ohittamisen niin haluttaessa.

Näihin kysymyksiin olisi pitänyt saada parempi ratkaisu kilpailutukseen ryhdyttäessä viime marraskuussa. Nyt lopputulos on hyväksyttävä.

SIVISTYSTOIMI

1 Pilvi Torstin toivomusponsi työllistämispykälän käyttöönotosta Helsingin kaupungin hankinnoissa

ok. Pilvin ponteen vastataan merkittävän myöhään että työllistämispykälän käyttö kaupungin hankinnoissa on ”jatkuvasti edennyt” ja että ”Työllistämisehtoa on huhtikuuhun 2017 mennessä käytetty yhteensä kahdeksassa Helsingin kaupungin omassa hankinnassa. Kyseisten hankintojen avulla on luotu yhteensä 45–60 määräaikaista työ- tai oppisopimuspaikkaa yksityiselle sektorille Helsingin kaupungin työllisyydenhoidon kohderyhmille. ”. Hyvä.

5 Elielinaukion ympäristön varaaminen ideasuunnittelua varten hakijoina olevalle yritysryhmälle (Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen, OP-Vuokratuotto esr, Vr-Yhtymä Oy, Suomen Osuuskauppojen Keskuskunta SOK ja Evata Partners O) (Kluuvi)
Cursor_and_https___www_hel_fi_static_public_hela_Kaupunginhallitus_Suomi_Esitys_2017_Kanslia_2017-05-29_Khs_21_El_5A0B4638-E8B3-C8D1-89CB-5C2C55400000_Liite_pdf
Mielenkiintoista! OP, Ilmarinen, SOK ja VR haluavat varata Elielinaukion aluetta ”ideasuunnittelua varten”. Taustalla on ajatus siitä että ainakin osa (tai kaikki?) busseista voitaisiin siirtää Elieliltä Kamppiin Länsimetron vapauttaessa sieltä tilaa bussikannelta. Ja ideoijien mukaan ”Kaupunginkirjaston valmistuessa, ilman Elielinaukion rajua tiivistämistä, on ydinkeskustaan syntymässä laaja, epämääräinen ja tuulinen, suorastaan lähiömäinen hajallaan olevien rakennusten kokoelma.”. Enpä ole vahvasti eri mieltä. Paraatiaukioita meillä riittää.

6 Valtuutettu Tuomas Rantasen toivomusponsi koskien kaupungin asuntopolitiikan poliittista ohjausta

Olipas kehno vastaus Tuomaksen ponteen. Siinä lähinnä todetaan että näin nämä hommat nyt hoidetaan, kun Tuomaksen kysymys oli nimenomaan että ”osana kaupungin johtamisjärjestelmän uudistamista selvitetään, miten kaupungin asuntopolitiikan poliittinen ohjaus olisi tarkoituksenmukaisinta järjestää ja miten Hekan valvonta nivoutuu tähän.”. Ja tähän vastauksessa ei kyllä puututtu mitenkään. Ei annettu vaihtoehtoja eikä perusteluja sille, miksi juuri nykyinen – varsin epäpoliittinen virkamiesvalmistelumalli – olisi kaikkein paras mahdollinen. Asuntopolitiikka on kuitenkin kasvavassa kaupungissa yksi keskeisistä politiikan osa-alueista, johon liittyy paitsi poliittisia intohimoja, myös isoja linjaeroja. Rantasen ponsi ansaitsisi paremman vastauksen.

SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI

1 Posivire Oy:n avoimet kysymykset, tulevaisuus ja toimenpiteet

ok. Lopetamme Posiviren toiminnan. ”Yhtiön alkuperäinen toiminta-ajatus ja liiketoimintaidea eivät ole enää sote- ja maakuntauudistuksen ja työllisyydenhoidon uudistuksen myötä ajankohtaisia eikä yritys ole kyennyt uudistamaan liiketoimintaideaansa. Työryhmän näkemyksen mukaan PosiViren toiminnan hallittu alasajo on eri vaihtoehdoista nykytilanteessa tarkoituksenmukaisin.”