kynä ja paperi

Sähköisen äänestyksen kokeilussa kävi juuri niin kuin pahimmissa kuvitelmissa povattiin: Sähköisen äänestyksen kokeilu ei sujunut kolmessa kunnassa aivan niin kuin piti. Kuntavaalien jälkeen on selvinnyt, että kaikkiaan 232 äänestäjältä ei äänen antaminen koneella...