Liikenne- ja viestintäministeriö kertoi tänään hyviä uutisia suomalaisten asenteista liikenteen maksuihin.

”Yleinen käsitys on ollut, että kansalaiset suhtautuvat tienkäyttömaksuihin kriittisesti, mutta niihin ei kyselyn perusteella suhtauduta ainakaan sen kriittisemmin kuin nykyisiinkään liikenteen maksuihin.”

Lisäksi:
– Lähes kuusi kymmenestä vastaajasta suhtautuisi myönteisesti siihen, että kaikki autoon ja autoiluun liittyvät verot tai maksut määräytyisivät auton liikkumisen perusteella.
– Yli puolet kansalaisista katsoo, että auton ostamisen verotuksesta tulisi siirtyä yhä enemmän auton käytön verotukseen.
– Vastaajista 84 prosenttia katsoo, että autoliikenteen maksujen tulisi olla pienempiä alueilla, joilla ei ole toimivaa joukkoliikennettä.
– 58 prosenttia vastaajista uskoo, että tienkäyttömaksuilla voidaan vaikuttaa siihen kuinka paljon, missä ja milloin ihmiset käyttävät autoaan.

Kuva: photosfing/Flickr, Licensce: (CC BY-NC 2.0)

Tämä vastaa lähes sanasta sanaan vihreitä linjauksia. Pätkä liikennepoliittista ohjelmaamme:

Ruuhkamaksut ovat oikeudenmukainen tapa ohjata autoilua taloudellisesti. Ne voidaan keskittää alueille, joilla autoilun haitat ovat suurimpia ja joukko- ja kevyt liikenne tarjoavat toimivan vaihtoehdon. Näin maaseudun ja pienten kaupunkien asukkaat eivät joutuisi kärsimään maksuista.

Kyselyn vastaajat olivat myös sitä mieltä että ”Ajoneuvon liikkumisen seurantaan (esimerkiksi ajoneuvopaikannuksen avulla) suhtautuu kielteisesti kuusi vastaajaa kymmenestä.”.

Vihreä ”unelmien ruuhkamaksu” olisi toteutettu satelliittipaikannukseen perustuen. Tästä ei siis tykätä. Ymmärrän. Kyllähän se kuulostaa kalliilta, monimutkaiselta ja yksityisyydensuojaan liittyy ihan hyviä kysymyksiä. Sellainen systeemi ei ole missään vielä käytössä ja prototyyppienkin valmistumisen aikataulu on epäselvä.

Vaikuttaakin siltä että täydellinen on hyvän pahin vihollinen ja olisi parasta tyytyä perinteisempään, kameroihin perustuvaan, vaihtoehtoon. Testatusti toimivaa tekniikkaa ja kustannuksetkin pysyisivät aisoissa.

Tällainen järjestelmä on käytössä esim. Tukholmassa, jonka toimivuudesta Soininvaara raportoi blogillaan seuraavasti:

Tukholman ruuhkamaksut ovat vähentäneet autoliikennettä noin 20 prosentilla.

Ruuhkamaksuja kannatettiin alun perin itse Tukholmassa, mutta vastustettiin ympäryskunnissa. Se on toiminut hyvin ja nyt sitä kannattavat myös autoilijat, koska parin euron maksua vastaan saa ajaa ilman ruuhkia. Nyt koko alueella ruuhkamaksujen kannatus on 65 %.

Myös julkinen liikenne nopeutui, mikä näkyi paitsi sen suosiossa, myös sen kustannuksissa.

Pelättiin, että kauppa keskusta-alueella kärsisi, mutta mitään vaikutusta ei ole voitu havaita.

Aivan loistavia uutisia. Juuri näin pitäisi toimia meilläkin.

Sen sijaan että laittaisimme veroeuroja kalliisiin lisäkaistoihin ja monitasoliittymiin, voimme perustaa järjestelmän, joka vähentäisi ruuhkia, sujuvoittaisi autoliikennettä ja toisi rahaa myös julkisen liikenteen investointeihin. Kaikki voittaisivat, sekä autoilijat että julkisen liikenteen käyttäjät.

Ja näemmä mielipidekyselyn mukaan kansakin on samaa mieltä!

Ruuhkamaksut! Nyt!