Tänään maanantaina kaupunginhallituksessa Hernesaaren kaavaa ja lausunto metropolialueen esiselvityksestä. Koko lista liitteineen löytyy täältä.

KAUPUNKISUUNNITTELU- JA KIINTEISTÖTOIMI

1 V 29.5.2013, Hernesaaren osayleiskaavan hyväksyminen (nro 12099)

Iso kaava-asia, Hernesaaren rakentaminen asuinalueeksi.

Aluehan näyttää upealta. Hieno kaupunkimainen kaava, lähes umpikortteleita ja kaikkee. Purnaamme vain yhdestä asiasta: niemen kärkeen on kaavoitettu helikopterikenttä. Kustannus 83 miljoonaa euroa ja menetettynä rakennusoikeutena vielä useita kymmeniä miljoonia euroja lisää – satoja asuntoja kun jää rakentamatta.

Screenshot_5_20_13_1_00_AM

Tässä ei ole yhtikäs mitään järkeä, kaupallisesti kannattavaksi tätä ei saa millään. Täyttömaalle rakennettavan saaren lisäksi täytyy kentän liepeille kärrätä lisää maata koska ”lentoturvallisuuden vuoksi” vesi saa olla tuolla sektorilla korkeintaan 1 metriä syvää.

Screenshot_5_19_13_11_21_PM

Viime vuonna kaupunkisuunnittelulautakunta päätti Lasse Männistön johdolla muutta helikopterikentän ”erityissuunnittelualueeksi”, jonka ”vaihtoehtoisina käyttötarkoituksina asemakaavoituksen yhteydessä voidaan tutkia helikopterikenttää, venesatama- ja veneiden talvisäilytysaluetta, puistoa tai lähivirkistysaluetta tai toimitila- ja työpaikka-aluetta.

Tämä tarkoittaa siis sitä että kallis täyttö päätettäisiin vasta asemakaavavaiheessa. Pidän tätä huonona ja outona prosessina. Selkeintä olisi poistaa kentän kaavavaraus jo nyt, etenkin kun pelkkänä varauksenakin se melualueidensa kautta vaikuttaa koko niemen suunnitteluun. (Kentän läheisyyteen ei saa rakentaa asuntoja.)

Koptereiden melu erottuu selvästi.

Koptereiden melu erottuu selvästi.

Toivottavasti poistolle löytyisi tukea, sillä jo kaupunkisuunnittelulautakunta lausui että:

”Kaupunkisuunnittelulautakunta pitää helikopterikentän taloudellisia toteuttamisedellytyksiä nykytiedon valossa epätodennäköisinä, eikä kenttä vaikuta julkisena investointina kannattavalta.

….

Asemakaavoituksen yhteydessä on syytä toteuttaa nykyistä tarkemmin helikopterikentän kustannus – hyöty-tarkastelu sekä arvioida tässä yhteydessä myös kentän vaikutuksia lähialueen kaavoitukseen.”

Tilanne on kuitenkin vuodesta 2012 jo muuttunut merkittävästi: tällä valtuustokaudella meitä sitoo itse itsellemme Lassen johdolla strategianeuvotteluissa asettamamme investointikatto, 430 miljoonaa euroa vuodessa. Se tarkoittaa sitä että jos lähimmän neljän vuoden sisään päätämme rakentaa 83 miljoonalla helikopterikentän, on se investointi pois muista investoinneista, kuten kouluista, terveyskeskuksista, pyöräteistä. Nyt pitää pystyä priorisoimaan.

Lassen sanoin: ”Jatkossa jokaisen investointihankkeen yhteydessä on osoitettava, onko hanke toteutettavissa raamin puitteissa ja toteuttaako se strategiassa asetetut tavoitteet.”

Olen täysin samaa mieltä. Nyt olisi hyvä hetki ryhtyä toteuttamaan tätä hyvää linjausta.

Onko kummakaan että Helsingillä ei ”ole varaa” rakentaa uusia asuinalueitaan, jos ne suunnitellaan aivan tolkuttoman kalliiksi?

2 V 29.5.2013, Vanhankaupungin erään puistoalueen asemakaavan muuttaminen (nro 12159, Villa Arabeskin alue)

ok. ”Asemakaavaehdotus mahdollistaa vuonna 1998 asemakaavalla suojellun Villa Arabeskin käyttämisen asumiseen, liike- ja toimistokäyttöön sekä julkisten lähipalvelujen käyttöön.”

Eli sama suomeksi: kaupunki haluaa myydä tyhjillään olevan rakennuksen ja nyt sille luodaan oma tontti ja muutetaan käyttötarkoitusta siten että se mahdollistuu.

Kuva: Petteri Kantokari, cc-lisenssi

Kuva: Petteri Kantokari, cc-lisenssi

3 V 29.5.2013, Vuokrausperusteet eräille Laajasalon, Suutarilan ja Tapaninkylän tonteille

ok.

4 V 29.5.2013, Laajasalon asuinpientalotonttien 49111/14 ja 49112/4 vuokrausperusteet (Jollaksentie/Sarvastonkaari)

ok.

5 V 29.5.2013, Sörnäisten tonttien nro 291/4 ja 5 asemakaavan muuttaminen (nro 12174, Sörnäisten verokampus)

ok. Teattterikorkeakoulun ympärille on syntymässä ”verokampus”.

”Asemakaavan muutoksen tavoitteena on mahdollistaa tonttien muuttaminen verohallinnon käyttöön, nk. verokampukseksi. Kortteliin suunnitellaan työpaikkoja n. 1 400 henkilölle.” ja tämä tapahtuu purkamalla muutama aiemmin suojeltu, mutta korvauskelvottomaksi havaittu rakennus.

Screenshot_5_20_13_2_13_AM

Tämä minua tietenkin nikotuttaa:

Tontille 4 saa rakentaa enintään 156 autopaikkaa molempien tonttien käyttöön, mikä on noin 50 % enemmän kuin kaupunkisuunnittelulautakunnan hyväksymä laskentaohje. Verohallinto perustelee ylimäääräisten autopaikkojen tarvetta sillä, että tilaratkaisu tulee olemaan muodoltaan nk. monitilaympäristö, jossa tilankäytön tehokkuus (htm2/henkilö) on perinteiseen huonetoimistoon verrattuna suurempi, mistä johtuen tiloissa työskentelevä henkilömäärä perinteiseen huonetoimistoon verrattuna kaksin- jopa kolminkertainen. Lisäksi Vero-hallinnon operatiivinen työ sisältää useita virkatehtäviä, joissa henkilö-auton käyttö on välttämätöntä

Ei se autoliikenteen kasvu mikään luonnonlaki ole – se tehdään tällaisilla päätöksillä pisara kerrallaan.

6 V 29.5.2013, Helsingin kaupungin vuokralaisdemokratiasäännön tarkistaminen

SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI

1 V 29.5.2013, Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän valtuuston jäsenen valinta

KAUPUNGINJOHTAJA

3 Kultaisen Helsinki-mitalin myöntäminen ansioituneille luottamushenkilöille ja
4 Kultaisen Helsinki-mitalin myöntäminen ansioituneille kansalaisille

Kultaisten präniköiden paluu! Näitä ostettiin helmikuussa 700 000€:lla ja nyt niitä sitten annetaan ansioituneille kansalaisille. Olen yhä sitä mieltä että tästä olisi pitänyt leikata ainakin puolet pois. Jos kyse on kullan rahallisesta arvosta – annetaan sitten rahaa ja jos on kyse vain kunnianosoituksesta, niin sitten kullattukin mitali on sellainen.

Nimet kerrotaan meille kokouksessa suullisesti ja ne julkistetaan Helsinki-päivänä 12.6..

5 Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi kiinteistöverolain ym. muuttamisesta (VM090/2012)

Asian pihvi on tässä:

Kiinteistöverolain säännöksiä, jotka velvoittavat 14 pääkaupunkiseudun ja sen kehysalueen kuntaa määräämään rakentamattomalle rakennuspaikalle vähintään yhden prosenttiyksikön kunnassa sovellettavaa yleistä kiinteistöveroprosenttia korkeamman kiinteistöveroprosentin, muutettaisiin siten, että rakentamattoman rakennuspaikan veroprosentin tulee olla vähintään 1,5 prosenttiyksikköä yleistä kiinteistöveroa korkeampi. Enimmäismäärä olisi nykyiseen tapaan kolme prosenttia.

Vihreät ovat ajaneet rakentamattoman tonttimaan kiinteistöveron korotusta Helsingissä, vaikkakin sen merkitys kunnan talouden näkökulmasta on aika ”pieni”, muistaakseni vain muutamia miljoonia euroja vuosittain. Perusteluista se, että rakentamattoman maan kiinteistöveron noston ohjaava vaikutus Helsingissä olisi aika pieni, pitää paikkansa. Tavoite on kuitenkin hyvä, toisin kuin Helsingin vastauksessa sanotaan. Tästä varmastikin keskustelemme.

6 Lausunto valtiovarainministeriölle metropolialueen esiselvityksestä

Kokouksen toinen iso asia. Tämä on nyt ollut pari viikkoa pöydällä ja nyt olisi tarkoitus päättää mitä mieltä Helsinki on metropolialueen esiselvityksestä.

Kaupunginvaltuuston keskustelupöytäkirja on tämän lausunnon taustaksi mielenkiintoista luettavaa.

Pohja on mielestäni perusteiltaan hyvä ja oikean suuntainen.

Pähkinänkuoressa Helsinki toteaa että:
– selvitysmiesten vaihtoehdot eivät ratkaise alueen ongelmia
– Kaupunginhallitus pitää pääkaupunkiseudun kunnista muodostettavaa kuntajakoselvitysaluetta vaikuttavimpana ja parhaimpana vaihtoehtona edetä. Jos Kirkkonummi ja Sipoo haluavat mukaan niin se on ihan ok.
– Mikäli Espoo, Kirkkonummi ja Vihti käynnistävät yhdistymisselvityksen kehyskuntien ehdotuksen mukaan, Helsinki on halukas ottamaan osaa siihen. Myös Vantaa, Kauniainen ja Sipoo liittyisivät samaan kokonaisuuteen luontevasti.

Tästä tullaan varmastikin huomenna keskustelemaan pitkään koska vahva kuntamalli ei ole sosiaalidemokraattien suosiossa. Mielenkiintoinen kokous luvassa.

Kuten Otso Kivekäs Vihreiden ryhmäpuheessa totesi: ”Nyt on valittava kuntaliitosten tie. Pääkaupunkiseudun kunnat on liitettävä yhdeksi kunnaksi.

7 Kaupunginvaltuuston 15.5.2913 tekemien päätösten täytäntöönpano

ok.

8 Kaupunginvaltuuston 24.4.2013 § 122 tekemän päätöksen täytäntöönpano

ok. Strategia pannaan toimeen.

RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖTOIMI

1 Veikko Laine Oy:n Hermannin rantatiellä sijaitsevan kiinteistön maanvuokrasopimuksen pidentäminen

Veikko Laine toimii Tukkutorilla ja toivoo vuokrasopimuksen jatkamista aina vuoteen 2036 saakka ja teknisen palvelun lautakunta puoltaa. Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistövirastot taas vastustavat koska Kalasataman pohjoisosan suunnittelu on vielä kesken.

2 Rakentamispalvelun (Staran) kaupunkitekniikan ylläpidon yksikönjohtajan viran täyttäminen

ok. Ville Alatyppö valitaan 6492,42 euron palkalla.

KAUPUNKISUUNNITTELU- JA KIINTEISTÖTOIMI

1 Maankäyttösopimus Senaatti-kiinteistöjen kanssa asemakaavan muutosehdotukseen nro 12174 liittyen (tontti 10291/4)

ok. Verokampukseen liittyvä maankäyttösopimus.

SIVISTYS- JA HENKILÖSTÖTOIMI

1 Eron myöntäminen suomenkielisen työväenopiston itäisen alueopiston aluerehtorin virasta

ok.

2 Pitkäaikaisen vuokrasopimuksen tekeminen Helsingin Purjelaivasatamayhdistys ry:n kanssa Pohjoisrannan Halkolaiturista

ok. Halkolaituri vuokrataan ensisijaisesti Helsingin Purjelaivasatamayhdistykseen kuuluvien perinnepurjealusten käyttöön vuoteen 2025 saakka.