Maanantaina kaupunginhallituksessa mm. Hernesaaren helikopterikenttä ja monta hyvää pientä asemakaava-asiaa. Koko lista liitteineen löytyy täältä.

KAUPUNGINJOHTAJA

1 V 19.6.2013, Sopimus pääkaupunkiseudun kaupunkien osallistumisesta Suomen Kansallisoopperan käyttökustannuksiin

Pääkaupunkiseudun kuntien ja Kansallisoopperan välinen sopimus päättyy vuoden 2013 lopussa. Nyt neuvotellaan uutta. Sopimuspohja on käytännössä vanhan kopio, mutta avustuksen määrä muuttuu hiukan – se laskee 1 %:n vuoden 2012 avustuksesta ja säilyy sen jälkeen samalla tasolla. Sopimukseen ei liity indeksikorotusehtoa.

Avustus on tänä vuonna 3 666 042 euroa. Tämä on Helsingin kaupungille erittäin kannattava diili, sillä oopperan valtionavustus oli vuonna 2012 noin 52 miljoonaa euroa. Työntekijöiden kunnallisverot, kiinteistövero ja muu oopperan ansiosta lisääntyvä toimeliaisuus tuottavat kaupungille tuon summan moninkertaisesti takaisin.

Mietin voisiko oopperan ja kuntien välistä yhteistyötä raamittava puitesopimusta hiukan rukata, sekin kun oli vuoden 2003 sopimuksen valokopio. Itse toivoisin että erityisesti Alminsalin käytöstä voitaisiin keskustella. Alminsali on Helsingin keskustassa sijaitseva täysimittainen korkeatasoisesti varusteltu sali, jota pitäisi käyttää nykyistä enemmän – myös Oopperan ulkopuolisille produktioille, esim. kansainvälisille tanssivierailuille.

KAUPUNKISUUNNITTELU- JA KIINTEISTÖTOIMI

1 V 19.6.2013, Toukolan tontin 23669/21 asemakaavan muuttaminen (nro 12122, Arabiankatu 8)

Hyvältä näyttää. Arabiaan lisää asuinrakentamista.

Screenshot_5_25_13_12_14_PM

Tontille voi kaavamuutoksen jälkeen rakentaa 12-kerroksisen asuinrakennuksen, joka muodostaa Kaj Frankin aukion reunalle muuta rakennuskantaa hieman korkeamman maamerkin kuitenkin siten, että Arabian tehdasrakennus säilyttää hallitsevan asemansa kaupunkisilhuetissa.

2 V 19.6.2013, Vanhankaupungin korttelin 27930 ja puistoalueen asemakaavan muuttaminen (nro 12158, Forsbyn tilan renkitupa)

ok.

Screenshot_5_25_13_12_19_PM

Asemakaavan muutosehdotuksen tarkoituksena on mahdollistaa Helsingin syntysijoilla, Kellomäen rinteessä sijaitsevan Forsbyn tilan entisen renkituvan muuttaminen asuinkäyttöön ja mahdollistaa palaneen piharakennuksen korvaaminen 1 ½ -kerroksisella asuinrakennuksella. Korttelialueen yhteenlaskettu kerrosala on 450 k-m2.

3 V 19.6.2013, Haagan korttelien 29179 ja 29180 sekä katualueiden asemakaavan muuttaminen (nro 12168, Hopeapolun ympäristö)

ok. Lisää asuntoja, hyvä.

Screenshot_5_25_13_1_03_PM

Asemakaavaa muutetaan siten, että 1970–80 -luvuilla rakennettuja toimisto- ja asuntolatiloja on mahdollista muuttaa asunnoiksi.

4 V 19.6.2013, Keinutien ala-asteen peruskorjauksen hankesuunnitelma

ok. Keinutien ala-astetta peruskorjataan 11,2 miljoonalla eurolla. Koulussa on 414 oppilasta, 40 opettajaa, rehtori ja 24 henkeä muuta henkilökuntaa. Mm. sisäilmaa parannetaan ja tehdään vuonna 1978 valmistuneeseen rakennukseen ensimmäinen peruskorjaus.

5 V 19.6.2013, Hernesaaren osayleiskaavan hyväksyminen (nro 12099)

Kuten jo viime viikolla kirjoitin, Hernesaaren rakentaminen asuinalueeksi on mahtava juttu ja kaava näyttää hyvältä kärjen täyttömaalle kaupungin rahoilla rakennettavaa helikopterikenttää lukuunottamatta. Tässä ei vaan ole yhtään mitään tolkkua. Onko kaupungilla muka varaa käyttää keskustakirjaston verran rahaa helikopterikenttään, jolle ei oikein tunnu olevan edes tarvetta? Ja pelkkänä kaavavarauksena kenttä aiheuttaa kymmenien miljoonien tappiot.

Kirjoitan tästä vielä erikseen blogauksen.

KAUPUNGINJOHTAJA

3 Helsinki 200 vuotta pääkaupunkina -juhlavuoden loppuraportti

ok. Tiedoksi.

850 000 euron budjetilla toteutettiin noin kolmesataa ohjelmanumeroa niin lapsille kuin aikuisille. Mukana oli näyttelyitä, luentoja, opastuskierroksia, julkaisuja, lyhytfilmejä, elokuvanäytöksiä, julkista taidetta, konsertteja, ruokakulttuuria, keskustelutilaisuuksia, näytelmiä, tanssia, urheilutapahtumia ja kehityshankkeita. Lisäksi valtuusto myönsi juhlan kunniaksi kymmenen miljoonan erillismäärärahan nuorten syrjäytymistä ehkäiseviin toimenpiteisiin.

Raportti löytyy täältä.

4 Määrärahan myöntäminen rakennusvirastolle Honkasuon alueen esirakentamista varten

ok. Lisää asuntoja Helsinkiin. Myönnämme 2 miljoonaa euroa Honkasuon, noin 1500 asukkaan ”kaupunkikylän”, rakentamisen valmisteluun. Honkasuo sijaitsee Malminkartanon täyttömäen tuollapuolen Vantaan rajan lähellä. Kaava näyttää kivalta.

Screenshot_5_25_13_4_42_PM
Screenshot_5_25_13_4_43_PM

6 Kultaisen Helsinki-mitalin myöntäminen ansioituneille kansalaisille

ok.

Eräs ehdotetuista oli ulkomaan kansalainen, joten nyt on päätösesitys, jossa kaupunginhallitus poikkeaa määräysten 1 §:ssä olevasta rajauksesta, jonka mukaan ulkomaalaisille henkilöille voidaan myöntää hopeinen tai pronssinen mitali. Myönnettäisiin nyt kuitenkin kultainen kun ei noita hopeisia tai pronssisia ole, joten sellaisen valmistaminen yksittäiskappaleena tulisi varmaan kalliimmaksi. Oikeestihan noista präniköistä vois mun puolesta vaikka luopua kokonaan.

RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖTOIMI

1 Oikaisuvaatimus kaupunginhallituksen päätöksestä 28.1.2013 § 97 / Vt Hannele Luukkaisen ym. valtuustoaloite kaupungin kanipolitiikan muuttamisesta

ok.

2 Lausunto Helsingin hallinto-oikeudelle valituksesta kaupunginvaltuuston 13.2.2013 § 40 tekemän päätöksen johdosta

ok. Liittyy edelliseen.

3 Lausunnon antaminen Etelä-Suomen aluehallintovirastolle Kruunuvuori Real Estate Oy:n ympäristölupahakemuksesta (Laajasalon öljyhuoltoalue)

Laajasalossa puhdistetaan saastunutta maaperää.

KAUPUNKISUUNNITTELU- JA KIINTEISTÖTOIMI

1 Kiinteistö Oy Helsingin Palveluasuntojen sulautuminen Helsingin kaupungin asunnot Oy:öön

Palveluasunnot yhdistetään Hekaan. Hyvä. Tämä on jatkoa parin vuoden takaiselle aravakiinteistöyhtiöiden fuusiolle.

Perusteena Kiinteistö Oy Helsingin Palveluasuntojen sulauttamiselle Hekaan esitettiin jatkoselvityksessä kaupungin asunto-omaisuuden hallinnoinnin selkeyttäminen. Sulautumisen jälkeen kaupungin omistamien vapaarahoitteiset asunnot ja ara-asunnot olisivat ryhmiteltyinä omiksi kokonaisuuksikseen ja merkittävin osa kaupungin ara-asuntokantaa hallinnoitaisiin Hekassa. Tämä yhdenmukaistaa ara-asuntojen hallinnointia ja keskittää ara-asuntoja koskevan lainoitus- ja hallinnointiosaamisen yhteen yhtiöön.

2 Maankäyttösopimus Kiinteistö Oy Toinen linja 3:n kanssa asemakaavamuutokseen (nro 12118) liittyen

Asemakaavassa on mahdollistettu enemmän asumista, joten:

Koska kaavamuutoksesta seuraa tontinomistajalle merkittävää hyötyä, tontinomistajan kanssa on neuvoteltu maankäyttösopimus kaupunginhallituksen 9.2.2004 tekemän päätöksen mukaisesti. Ehdollisesti tehdyn sopimuksen mukaan yhtiö suorittaisi kaupungille osuutenaan yhdyskuntarakentamisen kustannuksista 107 600 euroa.

SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI

1 Valtuutettu Sirpa Puhakan toivomusponsi terveysasemien sosiaalityön ja sosiaaliohjauksen tarpeesta

ok. Vastataan Puhakan ponteen.

2 Eräiden virkojen nimikkeiden muutokset ja virkojen perustaminen sosiaali- ja terveysvirastossa

Sosiaali- ja terveysvirastossa on tehdään muutama virkanimikemuutos.

SIVISTYS- JA HENKILÖSTÖTOIMI

1 Vuosaari Golf Oy:n maanvuokrasopimuksen muuttaminen

Vuosaari Golf Oy luopuu pienestä osasta vuokra-aluettaan ja se saadaan tehokkaampaan käyttöön. Tämä toki hyvä, mutta ehkäpä golf ei ylipäätään ole laji, joka kuuluu kaupungin rajojen sisään… Tilaa menee noin 50 hehtaaria ja vuokrasopimusta ehdotetaan jatkettavaksi vuoteen 2029.

Screenshot_5_26_13_11_55_AM

2 Kotihoidossa toimiville terveyskeskuslääkäreille suoritettavat kotikäyntipalkkiot

Kotihoitoa antaville terveyskeskuslääkäreille maksetaan palkkioita per kotikäynti. Nyt niitä vähän korotetaan ja samalla kaupunginhallitus delegoi tulevat päätökset henkilöstöjohtajalle. Tulevaisuudessa lääkäri saa 12€ per kotikäynti ja esim. palvelutaloissa, joissa on useita asiakkaita 12 euroa ensimmäisestä potilaasta ja 10€ seuraavista.