Huoltosuhde ja hyvinvointivaltion tulevaisuus

2030 tuntuu vielä kaukaiselta. Silloin varmaan autot lentävät ja lomalla käydään kuussa.
9160_jpg_283×300_pixelsSiihen on kuitenkin aikaa vain saman verran kuin mitä nyt on kulunut vuosituhannen vaihteesta musik downloaden kostenlos android. Ja sehän oli aivan eilen! Jestas sentään, Hatten är din -biisikin on jo 15 vuotta vanha! Näinkö se keski-ikä hyökkää pyytämättä ja yllätyksenä pink floyd for free?

Yritän aina aika-ajoin muistuttaa itseäni tästä kuvaajasta:

vaestollinen_huoltosuhdeTilasto kuvaa Suomen väestöllistä huoltosuhdetta, eli alle 15-vuotiaiden ja yli 65-vuotiaiden määrää verrattuna työikäiseen väestöön kindle buch auf pc downloaden. Mittari ei ole täydellinen – harva aloittaa nykyisin enää työnteon 16-vuotiaana tai jatkaa 65-vuotiaaksi. Suunta on kuitenkin selvä: meillä on yhä enemmän väestöä, jotka aiheuttavat kustannuspaineita julkiselle sektorille – erityisesti terveydenhuoltoon – ja yhä vähemmän veronmaksajia download graphics for free. Suomelle on mahdotonta ennustaa nopeaa talouskasvua tällaisella väestöprofiililla.

Huoltosuhteen lopputaso ei välttämättä ole ongelma. Vaikeus on muutos ja sen nopeus herunterladen. Nykyinen järjestelmämme on rakennettu 80-luvun hyvälle väestölliselle huoltosuhteelle ja vielä paremmalle taloudelliselle huoltosuhteelle.

On toiveajattelua kuvitella että voisimme jatkaa nykyisillä rakenteilla ongelmitta swisscom cockpit. THL:n tekemien teknisten laskelmien mukaan terveyden- ja vanhustenhuollon menot tulevat kasvamaan pelkästään väestön ikärakenteen muutoksen johdosta arviolta 4,5 mrd euroa (+36 %) vuoteen 2030 mennessä ja 7,4 mrd euroa (+59 %) vuoteen 2040 mennessä nykyisestä, jos palvelujen saatavuus, laatu ja määrä pysyvät nykytasolla download facebook microsoft.
web_eduskunta_fi_dman_Document_phx_documentId_su08615153557704_cmd_download2030 tulee yllättävän pian Download movies on netflix. Jotta järjestelmämme kykenee ottamaan tämän valtaisan +36% lisälastin kantaakseen, olisi palikoiden oltava järjestyksessä jo paljon ennen sitä storio 2 games for free. Mieluiten eilen.

Tätä kokonaisuutta ei pienillä kosmeettisilla korjauksilla paikata. Tarvitaan yhtäaikaisesti lisää työntekijöitä, uusia tehokkaampia tapoja tehdä työtä, kattava ja kokonaisuutta täydentävä veroreformi – ei mitään pisteveropelleilyä – sekä muutoksia miten ja mitä palveluita ylipäätään tuotetaan astro command center. Ja soteuudistus on pakko saada maaliin mahdollisimman pian.

Tulevia muutoksia päätettäessä päätöksenteon motiivit ja moraali kirkastuvat. Onko poliitikko vain oman ryhmänsä etujen ajaja vai ajatteleeko hän kokonaisuutta? Onko meillä selkärankaa tehdä päätöksiä, jotka lyhyellä tähtäimellä toimivat omien intressiemme vastaisesti, mutta tuottavat pidemmällä tähtäimellä ehjemmän paketin? Onko rohkeutta rakenteellisiin uudistuksiin rampauttavan juustohöylän sijaan?

Minä haluan ajatella kokonaisuutta. Haluan puolustaa oikeudenmukaista ja tasa-arvoista yhteiskuntaa, jossa kaikista pidetään huolta. Ja jos erityistä tukea annetaan, se kohdennetaan niille, jotka sitä eniten tarvitsevat, ei niille jotka osaavat lobata kaikkein kovimmin. Muutoksia ja päätöksiä pitää olla rohkeutta tehdä. Minulla on.

Kaupunginhallitus 29.9.2014

Tulevana maanantaina luvassa aikamoinen kokous. Palmian ratkaisu ja lausunto sote-laista etenevät. Lisäksi uuden kaupunkisuunnittelusta vastaavan apulaiskaupunginjohtajan etsintä starttaa!

1 V 8.10.2014, Kaupunginvaltuuston kokoontuminen vuonna 2015

ok. 21 kokousta luvassa anno domini 2015.

2 V 8.10.2014, Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan virkasuhteen päättyminen

ok. Tämän syksyn mielenkiintoiset kuviot sen kun jatkuvat. Tätä nykyä Helsingin kaupunginjohtaja ja apulaiskaupunginjohtajat valitaan seitsemän vuoden kausiksi kerrallaan. Tämä on demokratian kannalta melko ikävää kun vaalit ovat neljän vuoden välein. Kaupungin johto ei vastaa poliittisia voimasuhteita. Tämän vuoksi olemme ajaneet Helsinkiin jo toistakymmentä vuotta ns. pormestarimallia, jossa pormestari ja apulaispormestarit valittaisiin aina vaalikausittain vaalituloksen mukaisesti steuererklärung 2018 kostenlos herunterladen. Tämä olisi myös kuntalain hengen mukaista toisin kuin nykyinen malli, jossa kaikki yhdessä leikimme että valitsemme epäpoliittisia virkamiehiä, vaikka tosiasiassa valinnat ovat poliittisia.

Nykyisen järjestelyn valuviat näkyvät selvästi. Kaupunkisuunnittelusta vastaavaa tointa on hoitanut viimeisen seitsemän vuoden ajan demaritaustainen Hannu Penttilä. Seitsemän vuotta sitten sosialidemokraatit olivat yhä valtuuston toiseksi suurin puolue ja heille kuului oikeutetustikin kaksi apulaiskaupunginjohtajaa. Nyt demarit ovat olleet kolmanneksi suurin puolue jo viisi ja puoli vuotta. On aika vaihtaa kaupunginjohtajaa vihreämpään suuntaan. Ainakin Osmo Soininvaara on ilmoittanut kiinnostuksensa pestiin.

Kuulen heti vastalauseen. Miksi apulaispormestareiden tulisi olla poliittisia? Perustelu on selkeä: ylimmät virkamiehet käyttävät merkittävää poliittista valtaa Redownload itunes purchased album. Heidän poliittisella taustallaan on merkitystä. On rehellisempää että taustat tuodaan julkisesti esiin eikä jatketa nykyistä jo farssin piirteitä saanutta menettelyä enää yhtään pidempään. Alemman tason virkamiesten poliittisista läänityksistä Helsingissä on päästy eroon jo aiemmin ja hyvä niin.

Tavoitteena on että valtuusto valitsee uuden apulaiskaupunginjohtajan 26.11.2014. ja nykyisen akj:n virkasuhde päättyy 13.1.2015.

3 V 8.10.2014, Yleisten töiden lautakunnan varajäsenen valinta
4 V 8.10.2014, Eläintarhan johtokunnan jäsenen ja puheenjohtajan valinta

ok. Demarit valitsevat yleisiin töihin varajäsenen ja me valitsemme Eläintarhaan uuden puheenjohtajan.

5 V 8.10.2014, Periaatepäätös sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain hallituksen esityksen luonnoksesta annettavasta Helsingin kaupungin lausunnosta

Iso asia, joka jäi viime viikolla pöydälle. Ensi maanantaina lausuntoluonnos etenee kohti valtuustoa, joka käy asiasta periaatekeskustelun, jonka pohjalta lausunto lopullisesti annetaan.

Varsinainen lausunto annetaan sosiaali- ja terveysministeriölle vastauksena neljäänkymmeneen kysymykseen, joista suurin osa on kyllä/ei/ei kantaa -muotoisia kann man google earth herunterladen.

Itse pidän tärkeimpänä että Helsingin lausunnossa todetaan selvästi että

1. Helsinki ei hyväksy äänileikkuria ja
2. Järjestäminen ja tuottaminen on pidettävä erillään.

Kaupunginhallituksen pohjaesityksessä nämä seikat mielestäni ovat selvästi.

6 V 8.10.2014, Palmia-liikelaitoksen toiminta- ja hallintomallien järjestäminen

Kirjoitin blogille laajemmin Palmiasta ja Vihreiden positiosta muutama päivä sitten. Tilanne ei ole kummemmin muuttunut. Yhä suunnitelmamme on maanantaina tehdä pohjaesitykseen maanantaina seuraavat muutosesitykset, joille toivomme tukea sekä vasemmalta että oikealta.

1. Kilpailutustavoitteita maltillistetaan. Haluamme että ne eivät olisi sitovia tavoitteita vaan ylärajat, joiden puitteissa hallintokunnat voivat kilpailuttaa sen mitä pitävät tarkoituksenmukaisena.

2. Ruokapalvelukonseptin valmistumisen jälkeen arvioidaan uudelleen, mikä palvelujen kilpailutustaso on konseptin toteutumisen kannalta tarkoituksenmukainen wie kann man facebook videos herunterladen.

3. Ei siirretä virastoista esitettyjä päiväkotien siivoajia ja teknisen työn kalustonhoitajia yhtiöön. Emme näe että liittyisivät Palmian hallintomallin järjestämiseen, emmekä pidä siirtoja perusteltuna.

Yhä minun on vaikea ymmärtää miksi vasemmisto näitä ehdotuksiamme vastustaa.

KAUPUNKISUUNNITTELU- JA KIINTEISTÖTOIMI

1 V 8.10.2014, Laajasalon Gunillantien ja Svanströminkujan alueen asemakaavan muuttaminen (nro 12228, Gunillantien ja Svanströminkujan alue)

ok. Täydennysrakentamista Laajasaloon. 29290kem2 ja 650 uutta asukasta.www_hel_fi_static_public_hela_Kaupunginhallitus_Suomi_Esitys_2014_Kanslia_2014-09-29_Khs_34_El_4BF2F0AD-4599-4001-83CA-888A1298640A_Liite_pdfKauniisti uppoavat maastoon vaikka kokonaistehot yhä lähiömäiset ovatkin.www_hel_fi_static_public_hela_Kaupunginhallitus_Suomi_Esitys_2014_Kanslia_2014-09-29_Khs_34_El_AA9D0042-97BE-4163-AFE1-E907EE300351_Liite_pdf
SIVISTYSTOIMI

1 V 8.10.2014, Eron myöntäminen tietokeskuksen johtajan virasta

ok. Nykyinen johtaja Asta Manninen jää eläkkeelle 1.4.2015.

KAUPUNGINJOHTAJA

3 Asuntolautakunnan virkamatka Amsterdamiin, Alankomaihin 30.9.-3.10.2014

ok herunterladen auf youtube.

Virkamatkan tarkoituksena on tutustua seuraaviin teemoihin: social housing, segregaation torjunta, monikulttuurisuus, yhteisöllinen asuminen ja erityisryhmät. Matkalla tutustutaan myös Amsterdamin kaupunginosiin, asumiseen, arkkitehtuuriin ja kaupunkisuunnitteluun sekä tavataan paikallisia viranomaisia.

4 Valtion ja Helsingin seudun kuntien välinen sopimus suurten infrahankkeiden tukemiseksi ja asumisen edistämiseksi

ok. Kataisen hallituksen viimekeväisen kehysriiheen ja Stubbin hallituksen ohjelmaan liittyviä päätöksiä. Helsingin seudun kunnat sitoutuvat rakentamaanja kaavoittamaan lisää. Vastaavasti valtio sitoutuu osallistumaan alueen suuriin liikenneinvestointeihin. Helsinkiä tässä koskettavat eniten päätökset Pisaran rahoittamisesta ja valtion toimintojen päättymisestä Malmin lentokentällä viimeistään vuonna 2020. Eli Pisara rakennetaan ja Malmin lentokenttä suljetaan, kaavoitus tiivistyy. Hyvä. Lapio maahan.

RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖTOIMI

1 Lausunto Etelä-Suomen aluehallintovirastolle Puolustusvoimien hakemuksesta (Santahaminan raskasaseammunnat)
2 Lausunto Etelä-Suomen aluehallintovirastolle Puolustusvoimien hakemuksesta (Santahaminan pistooli- ym publisher free download 2013. ampumarata)

ok. Pitäähän poikain ampua saada. Santahaminassa ammutaan raskailla aseilla ja käytetään räjähteitä hakemuksen mukaan noin 125 päivänä vuodessa. Santahaminan ampumaradoilla ammutaan noin 1,45 miljoonaa laukausta vuosittain.

Kaupunginhallitus puoltaa lupien myöntämistä jos ympäristölautakunnan esittämät näkökohdat (meluntorjunta, toiminnan ympäristövaikutukset) huomioidaan.

3 Alakivenpuiston puistosuunnitelman hyväksyminen, VIO nro 5667/1

ok. Vartiokylään rakennetaan puisto Myllypuron entisen kaatopaikan tilalle, kustantaa kaksi miljoonaa Alueen keskelle on rakennettu noin 20 metriä korkea mäki. Hienolta vaikuttaa.
Liite_pdf

4 Valtuutettu Pia Pakarisen toivomusponsi Kauppatorin kojuista
5 Valtuutettu Yrjö Hakasen toivomusponsi Kauppatorin käsityöläispaikkojen vuokraamisen periaatteista

ok. Pia toivoi että voitaisiin selvittää voisiko Kauppatorille rakentaa kesäajaksi vähän pysyvämpiäkin myyntipisteitä. Nostaisi varmasti laatutasoa, onhan ne muoviset teltat vähän, no, muovisia moorhuhn download the original for free. Esittelijä vastaa että meillä on työryhmä, joka käsittelee torin myyntikojujen yhtenäistä ilmettä. Saavat työnsä valmiiksi lokakuun loppuun mennessä. Katsotaan sitten uudestaan.

Yrjö puolestaan halusi varmistaa että torilla myydään aitoja käsitöitä eikä ”tehdasmaisesti valmistettuja tuotteita”. Esittelijä toteaa että ”Kauppatori säilyy kausimyyntipaikkojen osalta käsityön myyntipaikkana. Kausimyyntiluvalla saa myydä vain oman yrityksen käsitöitä, ja luvan voi saada vain suomalaisen y-tunnuksen omaava yritys. Uudistusten myötä toritoimintaa on entistä helpompi valvoa.”

6 Lausunto Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymälle Länsimetron liityntälinjastosuunnitelmasta 2014

ok. Pöydältä. Toteamme suunnitelman olevan oikean suuntainen, se vähentää metron kanssa päällekkäistä bussiliikennettä.

Vaikutukset Helsingissä ovat suurimmat tietenkin Lauttasaaressa ja sitten kerrannaisvaikutukset syntyvät myös linjojen toisiin päihin Maunulassa, Itä-Pakilassa ja Veräjämäessä amatic sc kostenloser download. Lausunto kritisoi Lauttasaaren linjastoratkaisuja ja toivoo jatkokehittelyä ja kritiikki näyttää ihan perustellulta. Ehkäpä Lauttasaaren liityntäliikennettä voisi täydentää kutsulinjoilla?www_hel_fi_static_public_hela_Kaupunginhallitus_Suomi_Esitys_2014_Kanslia_2014-09-22_Khs_33_El_67CB37E9-3030-4D0D-BA22-3F954E060B07_Liite_pdfMaunulalaiset puolestaan ovat keränneet yli tuhannen nimen adressin bussin 62 säilyttämiseksi ja sen ilta- ja viikonloppuliikenteen aloittamiseksi uudelleen.

Bussi 62:n viikonloppuvuorot lopetettiin joitain vuosia sitten, ja sitä korvaa nykyisin bussi 66. Tulevaisuudessa 66 halutaan tahdistaa 67:n kanssa, joka parantaa maunulalaisten palvelua. Koska sen suunnitellaan jatkavan Maunulasta Kuninkaantammeen, niin sitä ei voi enää laittaa kiertelemään. 62 säilyttäminen irtolinjana vain Maunulaa varten puolestaan maksaisi ihan merkittävästi.

Maunulalaisten suurin huoli tuntui liittyvän vaihdottomaan yhteyteen keskustaan. Tähän voitaisiin varmaankin 62:n liikennöinnin lisäämistä paremmin vastata esim stream. jatkamalla 51:n reittiä Rautatieasemalle Hakaniemen sijaan. Tämän vuoksi ajattelimme ehdottaa ensi viikolla seuraavaa muotoilua lausuntoon:

“Mahdollisuudet säilyttää vanhasta Maunulasta suora bussiyhteys Rautatientorille tulee vielä selvittää.”

Tämä antaisi yhden tietyn vuoron säilyttämistä laajemmat mahdollisudet pohtia kuin suora yhteys saadaan toteutettua.

KAUPUNKISUUNNITTELU- JA KIINTEISTÖTOIMI

1 Herttoniemen yritysalueen eteläosan rakennuskiellon pidentäminen (nro 12297)

ok. Tontit vajaakäytöllä, suunnittelua jatketaan.

2 Lausunto Helsingin hallinto-oikeudelle kaupunginvaltuuston päätöksestä tehdyistä valituksista asemakaava-asiassa (piirustus nro 12234 Herttoniemi tontti 43257/1, Reginankuja 3)

ok. Valtuuston kesällä tekemästä kaavapäätöksestä on valitettu hallinto-oikeuteen. Todetaan että ”Kaava perustuu MRL:n edellyttämiin riittäviin tutkimuksiin ja selvityksiin. Päätös on muiltakin osin lain mukainen.

Pitikö tästäkin oikeasti valittaa? Näköjään. Parkkipaikka korvataan talolla. Valittajina viereiset kerrostalot lor. Ja tontti oli aiemminkin kaavoitettu liike- ja julkisten rakennusten alueeksi. Että joka tapauksessa siihen oli tulossa taloja.

Tämä korvautuu
www_hel_fi_static_public_hela_Kaupunginhallitus_Suomi_Esitys_2014_Kanslia_2014-05-26_Khs_21_El_CE3EAFCE-BE0B-4C3A-99EC-BBDC9D63B3BD_Liite_pdf
tällä
www_hel_fi_static_public_hela_Kaupunginhallitus_Suomi_Esitys_2014_Kanslia_2014-05-26_Khs_21_El_CE3EAFCE-BE0B-4C3A-99EC-BBDC9D63B3BD_Liite_pdf

SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI

1 Lausunto hallituksen esitysluonnoksesta laiksi ehkäisevästä päihdetyöstä

Helsingin kaupunginhallitus pitää lain päivitystä käsitteineen tarkoituksenmukaisena. Esittelijä toteaa kuitenkin lakiesityksen nostavan kuntien vastuita ja kustannuksia. Rakennepoliittiseen ohjelmaan viitaten toivotaan vastaavaa lisäystä kuntien tuloihin tai jonkin muun vastuun vähentämistä.

2 Valtuutettu Päivi Storgårdin toivomusponsi Ruusulankadun asumisyksikön asumispalveluista

ok. Todetaan että henkilökuntaa on riittävästi kaupunginosaan integroidutaan lähialue-verkostojenkin kautta.

3 Muutos vapaaehtoistyön neuvottelukunnan kokoonpanossa

ok. Rakennusvirasto vaihtaa edustajaansa.

SIVISTYSTOIMI

1 Valtuutettu Laura Kolben toivomusponsi Pasilan konepaja-alueen historiallisesta pienoisnäyttelystä

ok. Todetaan että ”Kaupunginmuseo on julkaissut Pasilan konepajasta FM Jouni Eerolan kirjoittaman historiateoksen yhteistyössä Pasilan konepajan perinneyhdistyksen kanssa. Kohteesta löytyy muutenkin tietoa ja aineistoa. Mutta että pienoismalleihin ei ole varaa.

Kaupunginhallitus 10.3.2014

Tämän viikon suurin asia on vuoden 2015 raami, mutta siitä ei väännetä peistä kokouksessa vaan erikseen ryhmien välisissä neuvotteluissa, jotka käydään mm. valtuuston kokouksen yhteydessä. Lisäksi listalla mm. lausunnot sote- ja kuntarakennelaista sekä maan hankintaa Östersundomista.

3 Opetusviraston nuoriso- ja aikuiskoulutuslinjan alaisen Stadin aikuisopiston liittyminen Suomen oppisopimuskoulutuksen järjestäjät ry:n varsinaiseksi yhteisöjäseneksi

ok install ard buffet app for free download german. ”Suomen oppisopimuskoulutuksen järjestäjät ry:n tavoitteena on edistää jäsenten välistä yhteistoimintaa ja parantaa alan yleisiä toimintaedellytyksiä.” Kuulostaa hyvältä. Jäsenmaksu on 1100 euroa, tulee helposti takaisin jos oppisopimuskoulutus etenee.

4 Vaalilautakuntien asettaminen ja jäsenten nimeäminen vuoden 2014 europarlamenttivaaleja varten

ok after passion film herunterladen. Helsingissä on eurovaaleissa 163 vaalilautakuntaa.

5 Vaalivalmistelutoimikunnan esitys kaupungin roolin tehostamiseksi vaaleja järjestettäessä

ok. Pari viikkoa sitten palautettu esitys, josta on nyt sitten valitettavasti poistettu ajatus ”demokratiakylästä”. Julisterumbaan saadaan kuitenkin selvennys: julisteet toimittaa telineisiin jatkossa keskitetysti Stara microsoft word für pc kostenlos downloaden vollversion deutsch. Käytännössä samanlainen malli kuin esim. Vantaalla.

6 Kaupunginhallituksen lausunto valtiovarainministeriölle kuntarakennelain muuttamisesta

Suurien kaupunkiseutujen kuntarakennetta koskeva lakiesitys on lausuntokierroksella. Helsingille lausuntopyyntöä ei ole erikseen lähetetty, mutta lausumme silti koska lain perustelut ovat samankaltaisia kuin Helsingin seutua varten erikseen sorvattavan metropolihallinnonkin Download arduino for free.

Esittelijän mielestä lakimuutoksessa ehdotett, mahdollisuus myös ”pakkoliitoksiin” tulisi olla käytössä myös Helsingin seudulla sillä ”Helsingin seutua ja seudun kuntien asukkaita tulee lainsäädännössä kohdella samalla tavalla kuin muitakin suuria kaupunkiseutuja ja niiden asukkaita.”.

Vaikea tästä on eri mieltä olla. Kuntaliitos olisi varmasti selkein tapa toteuttaa pääkaupunkiseudun hallintojärjestelyt.

”Pakkoliitokset” kannattaa laittaa lainausmerkkeihin: niitä saisi toteuttaa vasta jos ”kansanäänestysalueen asukkaiden antamien äänten perusteella määräytyvä enemmistö” olisi niiden kannalla free build-up games download full version. Jepjep. Semmosta pakkoa meillä Suomessa.

7 Vuoden 2015 talousarvioehdotuksen raami ja talousarvio- ja taloussuunnitelmaehdotuksen 2015-2017 laatimisohjeet

Kuten aamun Hesarikin jo tiesi kertoa, ”Kaupunginjohtaja piiskaa Helsingin poliitikkoja vyönkiristyksiin”.

Raami on, kuten ryhmäpuheessanikin ennakoin, tiukka. Pääsyy tähän ei ole kuitenkaan vain kaupunginjohtajan ruoska, vaan jo valtuustostrategiassa yhteisesti kaikkien ryhmien kanssa sovittu tuottavuustavoite:

Velkaantumiskehitystä hidastetaan pitämällä emokaupungin käyttömenojen reaalikasvu asukasmäärän kasvun mukaisena vähennettynä vuotuisella 1 % tuottavuuden parantamisen tavoitteella valtuustokaudella 2013–2016 ja rahoittamalla nykyistä merkittävästi suurempi osuus investoinneista tulorahoituksella ja kiinteän omaisuuden myyntituloilla minecraft for android kostenlos downloaden.

Korotusta ei ole kuitenkaan raamin pohjaan lisätty, vaan se annetaan meille poliitikoille raami- ja budjettineuvotteluihin.

KAUPUNKISUUNNITTELU- JA KIINTEISTÖTOIMI
1 Käpylän eräiden kortteleiden ja tonttien rakennuskiellon pidentäminen (nro 12265, Kisakylän alue)

ok. Kisakylässä valmistellaan (yhä) kaavaa ja rakennuskiellolla varmistetaan suojeluarvojen säilyminen.
www_hel_fi_static_public_hela_Kaupunginhallitus_Suomi_Esitys_2014_Kanslia_2014-03-10_Khs_10_El_E4FDA4E9-A658-467A-A9F7-BDFE94180597_Liite_pdf
Prosessia on pakko sujuvoittaa ja nopeuttaa minecraft handy kostenlos downloaden. Pari päivää sitten Hesari tiesi kertoa käärmetalon rapistuneen suojelua odotellessa ja kustannukset nousevat.

2 Määräalan ostaminen Östersundomista (Immersby, Bertas RN:o 2:99)

ok. Ostetaan maata Östersundomista kolmella miljoonalla.

Tilkkutäkki täydentyy.

Tilkkutäkki täydentyy.


SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI

1 Valtuutettu Ville Jalovaaran toivomusponsi sosiaali- ja terveysviraston aluetyöstä vuonna 2014

ok serien staffeln kostenlos downloaden. Ville Jalovaaran ponsi:

”Kaupunginvaltuusto edellyttää, että selvitetään miten Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveysviraston aluetyö voidaan säilyttää vuonna 2014 nykyisellä tasolla (Ville Jalovaara)”.

Esittelijä viittaa sosiaali- ja terveyslautakunnan lausuntoon ja toteaa, että vuonna 2014 sosiaali- ja terveysviraston asukastalotoiminta jatkuu kuten tähänkin asti clonezilla herunterladen. Mahdolliset muutokset asukastalotoiminnassa toteutetaan aikaisintaan vuoden 2015 alusta lukien.

2 Lausunto sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain hallituksen esityksen luonnoksesta

ok. Esittelijä ehdottaa että Helsinki lausuu kriittisesti sote-lain luonnoksesta. Muutamia poimintoja:

Terveydenhuollon hallintorakenne monimutkaistuu nykyisestään ja hallinnontasot lisääntyvät, kun perustason alue, sosiaali- ja terveysalue sekä erityisvastuualue vaativat kaikki oman valmistelu- ja päätöksentekokoneistonsa adobe pdf creator free download german. Sekavuutta aiheuttaa näiden eri hallinnontasojen toimivaltasuhteet ja työnjako sekä näiden suhde kunnalliseen päätöksentekoon. Malli on hallinnollisesti monimutkainen, sekava ja juridisesti epäselvä.

Esityksen keskeinen heikkous on mahdollisuus perustason sosiaali- ja terveysalueen muodostamiseen. Tämä tekee hallintorakenteesta monimutkaisen ja sekavan, lisää hallinnon tasoja eikä edistä lain tavoitteena olevaa sosiaali- ja terveydenhuollon integraatiota vaan esimerkiksi Uudellamaalla pikemminkin heikentää sitä.

Me toivomme esitämme pientä lisäystä YTHS:n asemasta. Aidosti yksikanavaista rahoitusmallia odotellessa ”It ain’t broken, don’t fix it”.