Raimo Sailaksella on jälleen ikäviä uutisia. Työuria pitää pidentää.

”Kolme vuotta vanhempaan päähän, ja sitten yksi vuosi koulusta valmistumisen päähän.”

Valtionvarainministeri Katainen on samoilla linjoilla.

Työurien pidentäminen kahdella vuodella auttaa välttämään laskennallisesti kuuden miljardin leikkaukset valtion menoista. Pelkkä eläkeiän nosto ei tietenkään riitä, vaan yhtä lailla on kehitettävä myös työssä jaksamista ja iäkkäämpien joustavaa työntekoa. Samoin opintoihin pääsemistä ja niistä valmistumista on saatava nopeutetuksi nykyisestä.

Totta vähintäänkin toinen puoli. Mutta yhteen pyhään lehmään kumpikaan herra ei selvästikään uskalla koskea: asevelvollisuuteen, jonka valtaosa ikäluokan miehistä yhä suorittaa.

Lähde: Puolustusvoimat

Nykymuotoista asevelvollisuutta eivät enää puolla sotilaalliset eivätkä taloudelliset syyt.

Nykyinen reservi perustuu siihen, että vuosittain noin 25000 asevelvollista tulee sodan ajan reserviin keskimäärin 20-vuotiaina, ja pysyy siellä 35-vuotiaiksi. 350000 reserviläistä on 16 ikäluokkaa.

Jos reservi on 250000, ja varusmiesten paremman kouluttamisen vuoksi he pysyisivät reservissä 40-vuotiaiksi, tarvittaisiin kustakin ikäluokasta vain 12500 sotilasta, eli puolet nykyisestä.

Jos hallitus todellakin haluaa pidentää työuria, tulee myös asevelvollisuus ottaa tarkasteluun. Suomi alkaa olla koko läntisen Euroopan viimeisiä valtioita, joissa yleinen asevelvollisuus on yhä voimassa.

Talvisodasta on jo 70 vuotta. Voitaisiinko vähitellen Suomessakin nousta poteroista 2000-luvulle?