Huomenna on kulttuuri- ja kirjastolautakunnan viimeinen kokous ennen vaaleja. Mahtaa olla kuuma tunnelma kun kaikki poliitikot ovat jo aivan vaalipsykoosin vallassa.

En valitettavasti itse pääse huomenna työkiireiden takia paikalle ja minua sijaistaa Mikael Vakkari. Esityslista liitteineen löytyy täältä.

Olen raportoinut viimeiset kolme vuotta kaikista kulttuuri- ja kirjastolautakunnan kokouksista täällä blogillani. (Ne löytyvät helposti täältä.) Tarkoituksena paitsi parantaa oman perehtymisen laatua, myös avata päätöksentekoa ja tehdä siitä omalta osaltani avoimempaa.

VERKKOKIRJASTO- JA HALLINTOPALVELUT

1 Esitys kaupunginkirjaston vuoden 2012 käyttötalousarvion määrärahojen korottamisesta

ok. Ns. positiivinen ongelma – kaupunginkirjasto on saanut enemmän ulkopuolista rahoitusta kuin mitä oltiin talousarviota tehdässä osattu ennakoida.

Vuodelle 2012 vahvistetussa talousarviossa on Tukiin ja avustuksiin valtiolta ja EUlta budjetoitu yhteensä 995 000 euroa, mutta käyttömenojen budjetoinnissa ei ole voitu ottaa korottavasti huomioon ulkopuolisella rahoituksella toteutettavia projekti- ja hankekustannuksia.

Ulkopuolisen rahoituksen ylitysoikeuden perustana on opetusministeriöltä (OKM), EUlta, ELY – keskukselta ja muilta tahoilta saatu, vuonna 2012 käytettävissä oleva rahoitustuki, kaikkiaan yhteensä 3,02 miljoonaa euroa, johon sisältyy 1,28 miljoonaa euroa aikaisemmin saatua, mutta vuodelle 2012 käytettäväksi siirtynyttä rahoitusavustusta.

SISÄLTÖPALVELUT

1 Kulttuuri- ja kirjastolautakunnan lausunto valtuustoaloitteeseen kirjastojen ja sadutuksen ottamisesta monikulttuurisuustyöhön

ok. Päivi Lipposen (sdp) valtuustoaloite. Hän ehdottaa että kirjastoissa voitaisiin järjestää monella kielellä ”sadutusta”, jossa lapsi itse on tarinan keksijänä ja kertojana. Vastauksessa sadutusta luvataan kokeilla osana monikielistä lastenkirjastotyötä. Kuulostaa ihan hyvältä idealta.

YHTEISPALVELUT

2 Vuoden 2012 talousarvion toteutumista koskeva 3. ennuste

ok. Talousarvion toteutumista seurataan neljä kertaa vuodessa. Näyttää ihan normaalilta. Tulojen toteutumisprosentti tällä hetkellä on 63,9%. Viime vuonna samaan aikaan toteutuma oli 85,3%. Jos olisin paikalla, kysyisin mistä johtuu ja seuraako vajeesta mitään ongelmia, esim. lisämäärärahatoiveita.

KULTTUURIPOLITIIKKA

1 Kulttuuri- ja kirjastolautakunnan lausunto toivomusponnesta koskien vanhojen arvorakennusten kulttuurikäyttöä ja tilojen yhteiskäyttömahdollisuuksia

ok. Mari Holopainen toivoo kulttuuristrategiaan liittyneessä ponnessaan vanhojen rakennusten kulttuurikäyttöä.

Mikäpä siinä. Mulla alkaa vaan henkilökohtaisesti olla mitta täynnä tätä ”kulttuurikäyttöä”. Se kun tuntuu olevan poliitikkojen ja virkamiesten automaattivastaus kun on mikä tahansa vanha mörskä jolle ei keksitä oikein mitään järkevää käyttöä.

Kun siihen kulttuurikäyttöönkin tarvitaan rahaa. Ja jos se kulttuuriraha laitetaan seiniin, vaikka vanhoihinkin, niin sitten se on helposti pois kulttuuritoiminnasta – ja mä ainakin haluaisin painottaa nimenomaan sitä toimintaa. Ja sitä pitäisi taas olla erityisesti esim. kouluissa, joissa seinät ja yleisö olisi jo valmiiksi kunhan olisi vaan rahaa niihin esityksiin.

2 Kulttuuri- ja kirjastolautakunnan lausunto toivomusponnesta koskien mahdollisuuksia panostaa kulttuurin harjoittamiseen vuokraamalla harjoittelutiloja erilaisillemusiikkiryhmille, joilla on vaikeuksia saada harjoittelutiloja Helsingissä

Ok. Tuomo Valokainen alias Tumppi Varonen toivoo lisää kohtuuhintaisia bändikämppiä Helsinkiin.

Vastaus on ok:

Helsingin kaupunki voisi omien kiinteistöjensä käyttösuunnitelmien ja peruskorjauksien yhteydessä nykyistä laajemmin selvittää mahdollisuudet ottaa osa tiloista eri musiikkiryhmien ja orkestereiden harjoituskäyttöön. Tarvittavat rakennustyöt ovat tavallisesti suhteellisen vähäisiä ja käyttöön otettavat tilat voivat olla hyvin monentyyppisiä. Tällöin myös vuokrataso voi muodostua kohtuulliseksi.

Olen kirjoittanut aiheesta vuonna 2008 kun osallistuin ”Onks treenitilaa näkyny” -keskustelutilaisuuteen Vanhalla. Nopeasti vilkaisemalla silloinen pohdintani oli yhä ihan pätevän oloista.

3 Kohdeavustusten myöntäminen, 9. jako

ok.

4 Avustusten myöntäminen kansainvälisiin hankkeisiin, 9. jako

ok. Jälleen vain yksi hanke tuontia. Vois olla useampia. Miksihän esim. jazzarit tai kansanmuusikot eivät ole löytäneet tätä tukimuotoa?

5 Valtionosuutta saavien teattereiden harkinnanvaraiset hankkeet

ok. Tämä on jatkoa toukokuussa tekemällemme päätökselle.

Taustalla on viime syksyn budjettineuvotteluissa VOS-teattereille saatu lisärahoitus. Päätimme käyttää tämän lisärahan “kohdentavasti” emmekä vain jakaa sitä tasan kaikille teattereille.

Innoittajana jakoperusteissa on ollut ns. “Lyonin malli”, joka tarkoittaa sitä että osa vakiintuneiden teattereiden (ja siellä myös oopperan) rahoituksesta on sidottu teatterin “seinien ulkopuolella” tapahtuviin yhteisöllisiin hankkeisiin. Virkamieskielellä: “hankkeilta edellytetään alueellista, sosiaalista ja yhteiskunnallista ulottuvuutta”. Ja suomeksi se näyttää sitten esim. tältä:

Pöllö Siipirikko on lapsille suunnattu nukketeatteriesitys, jossa käsitellään avioeroon liittyviä tunteita lapsen oman kokemusmaailman kautta. Johtolankana on lapsen tässä ja nyt -kokemus ja mutkaton suhtautuminen tapahtumiin. Kiertue toteutetaan viidellä eri ala-asteelle Helsingin lähiöissä. Esitysten jälkeen näyttelijät keskustelevat aiheesta lasten ja heidän vanhempiensa kanssa.

Kulttuuri- ja kirjastolautakunta myönsi 15.5.2012 Nukketeatteri Sampolle 25 500 euron avustuksen Voimauttava nukketeatteri -hankkeelle. Kyseessä on elämyksellinen taidehanke, jonka lopullisiksi kohderyhmiksi valikoituivat Sosiaaliviraston sijaisperhetoiminnan piirissä olevat Itä-Helsingin lähiöalueiden lapset ja huostaan otetut nuoret sekä Myllypuron vanhustenkeskuksen osasto 5:n vanhukset.

Just näin. Tätä haettiin ja saatiin. Nyt sitten täytyy saada selville millainen kokemus oli sekä vastaanottajille että tekijöille. Toivottavasti hyvä ja näitä hankkeita voisi olla tulevaisuudessa lisää. Siellä Lyonissa, josta idea on napattu, tällainen toiminta on käsittääkseni käytännössä pakollista kaikille julkista tukea nauttiville taidelaitoksille.

6 Taideapurahat vuodelle 2012

ok. Päätös julkistetaan 13.11.2012. Puheenjohdin avustusjaoston kokouksen, jossa apurahat jaettiin. Kohdistimme kirjallisuuden apurahoja hiukan alkuperäistä esitystä enemmän nuoremmille kirjailijoille.

7 Vuoden 2012 kulttuuripalkinto

Lautakunta on aina käynyt eläväistä keskustelua kulttuuripalkinnon saajista. Ja lautakunta on vaikuttanut aktiivisesti siihen kenelle palkinto annetaan. Avustusjaostossa aihetta jo jonkin verran käsiteltiin. Hyvä voittaja on varmasti tulossa! :) Palkinnon saaja julkistetaan myös 13.11.2012.

8 Suomen Taiteilijaseuran ateljeesäätiön vuokratukihakemus vuodelle 2012

ok. Mutta erityisjärjestely ei ole hyvä toimintatapa. Betanian vuokratuki olisi myös kohdeavustuksissa outo lintu. Osittain tässä kuitenkin toisaalta paikataan kaupungin oman tyhmän sisäisten vuokrien käytännön lopputuloksia.